Ktl-icon-tai-lieu

Khí cụ điện

Được đăng lên bởi kudum220294-gmail-com
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 14205 lần   |   Lượt tải: 35 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Khí cụ điện và máy điện được biên soạn làm tài liệu học tập cho sinh
viên nghành Kỹ thuật điện – Điện tử của trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên.
Nội dung chính trình bày về lý thuyết cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của
một số thiết bị điện thông dụng theo đúng nội dung đề cương chi tiết của chương trình
môn học đã ban hành.
Toàn bộ giáo trình gồm 8 chương. Thời gian dành cho học phần là 2 tín chỉ (27
tiết lý thuyết, 3 tiết bài tập). Trong quá trình biên soạn nhóm tác giả cố gắng nêu vấn
đề thật ngắn gọn dễ hiểu và cơ bản nhất của các nội dung cần thiết trong từng chương.
Sau mỗi chương đều có các câu hỏi hướng dẫn ôn tập về lý thuyết.
Lần đầu biên soạn giáo trình nên không thể tránh những thiếu sót về nội dung
và bố cục, chúng tôi rất mong được sự góp ý về mọi mặt của các bạn đọc để sau này
sẽ có được giáo trình tái bản với chất lượng tốt hơn.
Nhóm tác giả

a

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................................ a
MỤC LỤC ..................................................................................................................................b
Chương 1 ....................................................................................................................................1
LÝ THUYẾT CƠ SỞ KHÍ CỤ ĐIỆN ........................................................................................1
1.1. Khái niệm chung về thiết bị điện .....................................................................................1
1.1.1. Định nghĩa.................................................................................................................1
1.1.2. Phân loại ...................................................................................................................1
1.1.3. Các yêu cầu cơ bản của thiết bị điện.........................................................................1
1.2. Lực điện động ..................................................................................................................2
1.2.1. Khái niệm chung .......................................................................................................2
1.2.2. Ổn định lực điện động ..............................................................................................2
1.3. Sự phát nóng của khí cụ điện (KCĐ) ...............................................................................2
1.3.1. Khái niệm chung .........
a
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Khí cụ điện và máy điện được biên soạn làm tài liệu học tập cho sinh
viên nghành Kỹ thuật điện – Điện tử của trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên.
Nội dung chính trình bày về lý thuyết cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của
một số thiết bị điện thông dụng theo đúng nội dung đề ơng chi tiết của chương trình
môn học đã ban hành.
Toàn bộ giáo trình gồm 8 chương. Thời gian dành cho học phần 2 tín chỉ (27
tiết thuyết, 3 tiết bài tập). Trong quá trình biên soạn nhóm tác giả cố gắng nêu vấn
đề thật ngắn gọn dễ hiểu bản nhất của các nội dung cần thiết trong từng chương.
Sau mỗi chương đều có các câu hỏi hướng dẫn ôn tập về lý thuyết.
Lần đầu biên soạn giáo trình nên không thể tránh những thiếu sót vnội dung
bố cục, chúng tôi rất mong được sự góp ý về mọi mặt của các bạn đọc để sau y
sẽ có được giáo trình tái bản với chất lượng tốt hơn.
Nhóm tác giả
Khí cụ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khí cụ điện - Người đăng: kudum220294-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Khí cụ điện 9 10 149