Ktl-icon-tai-lieu

Khí thiên nhiên và sự hình thành khí thiên nhiên

Được đăng lên bởi chipheolangthang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khí thiên nhiên và sự hình thành khí thiên nhiên

Khí thiên nhiên và sự hình
thành khí thiên nhiên
Bởi:
Wiki Pedia
Khí thiên nhiên, hỗn hợp chất khí cháy được, bao gồm phần lớn là các hydrocarbon (hợp
chất hóa học chứa cacbon và hyđrô). Cùng với than đá, dầu mỏ và các khí khác, khí
thiên nhiên là nhiên liệu hóa thạch. Khí thiên nhiên có thể chứa đến 85% mêtan (CH4)
và khoảng 10% êtan (C2H6), và cũng có chứa số lượng nhỏ hơn propan (C3H8), butan
(C4H10), pentan (C5H12), và các alkan khác. Khí thiên nhiên, thường tìm thấy cùng với
các mỏ dầu ở trong vỏ Trái Đất, được khai thác và tinh lọc thành nhiên liệu cung cấp
cho khoảng 25% nguồn cung năng lượng thế giới.
Khí thiên nhiên chứa lượng nhỏ các tạp chất, bao gồm điôxít cacbon (CO2), hyđrô sulfit
(H2S), và nitơ (N2). Do các tạp chất này có thể làm giảm nhiệt trị và đặc tính của khí
thiên nhiên, chúng thường được tách ra khỏi khí thiên nhiên trong quá trình tinh lọc khí
và được sử dụng làm sản phẩm phụ.

Sử dụng
Khí thiên nhiên được sử dụng làm nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến
hóa chất. Là một nhiên liệu gia dụng, nó được đốt trong các bếp ga, lò ga để nấu nướng,
sấy khô. Là một nhiên liệu công nghiệp, khí thiên nhiên được đốt trong các lò gạch, gốm
và lò cao sản xuất xi măng. Khí thiên nhiên còn được sử dụng để đốt các lò đốt các tuabin nhiệt điện để phát điện cũng như các lò nấu thủy tinh, lò luyện kim loại và chế biến
thực phẩm.
Khí thiên nhiên được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa dầu để tạo ra các
chất hóa dầu. Các chất hóa dầu này được sử dụng làm sản phẩm cơ sở cho việc sản xuất
phân đạm, bột giặt, dược phẩm, chất dẻo và nhiều loại hàng hóa khác.

Lịch sử
Con người đã sử dụng khí tự nhiên trong nhiều thế kỷ. Các ghi chép lịch sử đã cho thấy
khí thiên nhiên đã được đốt ở Trung Quốc năm 250. Vào thế kỷ 17, khí thiên nhiên đã

1/3

Khí thiên nhiên và sự hình thành khí thiên nhiên

được sử dụng để sưởi ấm và chiếu sáng ở miền Bắc Ý. Ở Hoa Kỳ, khí thiên nhiên lần
đầu đã được phát hiện ở FredoniaNew York, năm 1821.
Do khí thiên nhiên ở dạng khí khó vận chuyển bằng các phương tiện thông thường, trong
lịch sử khí thiên nhiên đã được sử dụng ở các khu vực gần mỏ khí. Khi ngành công
nghiệp dầu khí phát triển vào thế kỷ 19 và thế kỷ 20, khí thiên nhiên được phát hiện
cùng dầu mỏ (khí đồng hành) từ các mỏ ngầm thường được xử lý như chất phụ phẩm
phế thải và thường được đốt bỏ ngay trên giàn khoan. Ngày nay, khí thiên nhiên được
vận chuyển thông qua các mạng lưới đường ống dẫn khí r...
Khí thiên nhiên và sự hình
thành khí thiên nhiên
Bởi:
Wiki Pedia
Khí thiên nhiên, hỗn hợp chất khí cháy được, bao gồm phần lớn các hydrocarbon (hợp
chất hóa học chứa cacbon hyđrô). Cùng với than đá, dầu mỏ các khí khác, khí
thiên nhiên nhiên liệu hóa thạch. Khí thiên nhiên thể chứa đến 85% mêtan (CH4)
khoảng 10% êtan (C2H6), và cũng có chứa số lượng nhỏ hơn propan (C3H8), butan
(C4H10), pentan (C5H12), các alkan khác. Khí thiên nhiên, thường tìm thấy cùng với
các mỏ dầu trong vỏ Trái Đất, được khai thác tinh lọc thành nhiên liệu cung cấp
cho khoảng 25% nguồn cung năng lượng thế giới.
Khí thiên nhiên chứa lượng nhỏ các tạp chất, bao gồm điôxít cacbon (CO2), hyđrô sulfit
(H2S), nitơ (N2). Do các tạp chất này thể làm giảm nhiệt trị đặc tính của khí
thiên nhiên, chúng thường được tách ra khỏi khí thiên nhiên trong quá trình tinh lọc khí
và được sử dụng làm sản phẩm phụ.
Sử dụng
Khí thiên nhiên được sử dụng làm nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến
hóa chất. Là một nhiên liệu gia dụng, nó được đốt trong các bếp ga, lò ga để nấu nướng,
sấy khô. Là một nhiên liệu công nghiệp, khí thiên nhiên được đốt trong các gạch, gốm
và lò cao sản xuất xi măng. Khí thiên nhiên còn được sử dụng để đốt các lò đốt các tua-
bin nhiệt điện để phát điện cũng như các lò nấu thủy tinh, lò luyện kim loại và chế biến
thực phẩm.
Khí thiên nhiên được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa dầu để tạo ra các
chất hóa dầu. Các chất hóa dầu này được sử dụng làm sản phẩm cơ sở cho việc sản xuất
phân đạm, bột giặt, dược phẩm, chất dẻo và nhiều loại hàng hóa khác.
Lịch sử
Con người đã sử dụng khí tự nhiên trong nhiều thế kỷ. Các ghi chép lịch sử đã cho thấy
khí thiên nhiên đã được đốt Trung Quốc năm 250. Vào thế kỷ 17, khí thiên nhiên đã
Khí thiên nhiên và sự hình thành khí thiên nhiên
1/3
Khí thiên nhiên và sự hình thành khí thiên nhiên - Trang 2
Khí thiên nhiên và sự hình thành khí thiên nhiên - Người đăng: chipheolangthang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Khí thiên nhiên và sự hình thành khí thiên nhiên 9 10 569