Ktl-icon-tai-lieu

Khó khăn của responsive web

Được đăng lên bởi Thanh Thúy Đinh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nêu những khó khăn khi sử dụng responsive web
Khó khăn khi sử dụng Responsive web design:
- Khi sử dụng Responsive web phải thay đỗi toàn bộ hệ thống cũ
- Tốn chi phí (thiết kế đáp ứng có thể được linh hoạt hơn , nên cần nhiều chi phí
hơn để xây dựng hệ thống.)
- Trang tải chậm hơn (vì : Đầy đủ kích thước hình ảnh được tải về, sau đó thay
đổi kích cỡ để phù hợp với thiết bị.)
- Responsive web design không có một cỡ cố định. Ví dụ một trang web trông
thích hợp với máy tình như nó lại không thích hợp với điện thoại di đông sau
khi bị thu nhỏ
- Tổng thời gian xây dựng phát triển responsive web thì thường lớn hơn 20% so
với tổng thời gian xây dựng một trang web bình tiêu chuẩn
Cái này là tiếng anh Bằng xem dùm thúy dịch đươc chưa nha
- You will have to change your entire existing website.
- Cost. Because responsive design can be tricky, and there is more to building
it, it will cost more.
- Pages load slower; full-size images are downloaded, then resized to Ut the
device.
- Responsive Web Design is not so called “one-size-Uts-all” in some devices. For
instance, some webpages look perfect in PC, but it looks not so good in
Mobile after being resized. Especially the navigation part in mobile devices,
the responsive web design also makes the navigation di]cult to set out in an
intuitive and comprehensive manner.
- The average development time of building a responsive website is usually
20% more than the time of building a standard site.
Khó khăn của responsive web - Người đăng: Thanh Thúy Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Khó khăn của responsive web 9 10 23