Ktl-icon-tai-lieu

Khoá Học Về Các Công Việc Sửa Chữa Thường Gặp

Được đăng lên bởi vinhlequang636
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoá Học Về Các Công Việc Sửa Chữa Thường Gặp

Gầm xe
Khái quát
Chương này trình bày khái quát về các bộ phận của hệ thống gầm xe.
•
•
•
•
•
•

Gầm xe
Hệ thống treo
Hệ thống lái
Hệ thống phanh
Lốp xe
Vành

-1-

Gầm Xe

Khoá Học Về Các Công Việc Sửa Chữa Thường Gặp

Gầm Xe

Hệ Thống Gầm
Hệ Thống Gầm
Cùng với các chi tiết bên ngoài, chi tiết bên trong
và động cơ, hệ thống gầm cấu thành ôtô. Nó quản
lý các chức năng lái xe, quay vòng và dừng xe.

1. Hệ thống treo
Đỡ các cầu xe để đảm bảo chuyển động êm dịu.
Hệ thống treo trước
Hệ thống treo sau

2. Hệ thống lái
Thay đổi hướng chuyển động của xe.

-2-

Khoá Học Về Các Công Việc Sửa Chữa Thường Gặp

Gầm Xe
3. Hệ thống phanh
Giảm tốc độ hay dừng xe.
Phanh chân
Phanh đỗ

4. Lốp và bánh xe
Đỡ xe thông qua tiếp xúc với mặt đường.

(1/1)

Hệ Thống Treo
Hệ Thống Treo
Hệ thống treo nối các bánh xe với thân xe hay
khung xe để đỡ lấy xe.
•
Nâng cao tính êm dịu bằng việc giảm chấn
động từ mặt đường truyền qua lốp.
•
Đảm bảo tính ổn định chuyển động.
Hệ thống treo trước
Hệ thống treo sau
Lò xo
Giảm chấn
Thanh ổn định
Khớp cầu
(1/2)

-3-

Khoá Học Về Các Công Việc Sửa Chữa Thường Gặp

Gầm Xe
Giảm Chấn
Giảm chấn hạn chế sự chuyển động của lò xo bằng
lực cản của dầu chảy qua một khe tiết lưu trong
píttông. Chúng cũng hấp thụ rung động của thân xe
và mang lại tính êm dịu chuyển động.
Píttông
Van
Lỗ tiết lưu
Lò xo
Giảm chấn

THAM KHẢO:
Các loại giảm chấn
Giảm chấn được phân loại dựa vào hoạt động, cấu
tạo và môi chất làm việc của chúng.
Phân loại theo hoạt động
Phân loại theo cấu tạo
Phân loại theo môi chất làm việc

(1/1)

-4-

Khoá Học Về Các Công Việc Sửa Chữa Thường Gặp

Gầm Xe
Phân loại theo hoạt động
Giảm chấn tác dụng đơn
Loại giảm chấn này hấp thụ dao động của lò xo khi
giảm chẫn bị giãn ra, nhưng dập tắt dao động khi
nó bị nén lại.
Giảm chấn tác dụng kép
Loại giẩm chấn này hấp thụ dao động của lò xo cả
khí giảm chấn bị kéo giãn ra và nén lại.
Lỗ tiết lưu
Van
Dầu

(1/1)

Phân loại theo cấu tạo
Giảm chấn loại ống đơn
Loại này chỉ có một xylanh (không có khoang
chứa).
Giảm chấn loại ống kép
TLoại này có một xylanh bao gồm một khoang làm
việc (xylanh bên trong) và một khoang chứa (xylanh
bên ngoài).
Khoang chứa
Khoang làm việc
Không khí
Dầu
Van
(1/1)

Phân loại theo môi chất làm việc
Giảm chấn thuỷ lực
Loại này sử dụng dầu (dầu giảm chấn) làm môi
chất để cho giảm chấn hoạt động.
Giảm chấn có điền khí
Khí nitơ được nạp vào trong giảm chấn. Khí này ép
dầu và ngăn chặn những lỗ rỗng, điền đầy khí do
dầu bay hơi và tạo th...
Khoá Hc V Các Công Vic Sa Cha Thường Gp Gm Xe
-1-
Gm xe
Khái quát
Chương này trình bày khái quát v các b phn ca h thng gm xe.
Gm xe
H thng treo
H thng lái
H thng phanh
Lp xe
Vành
Khoá Học Về Các Công Việc Sửa Chữa Thường Gặp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoá Học Về Các Công Việc Sửa Chữa Thường Gặp - Người đăng: vinhlequang636
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Khoá Học Về Các Công Việc Sửa Chữa Thường Gặp 9 10 191