Ktl-icon-tai-lieu

Khoáng Vật và thạch học

Được đăng lên bởi Mai Hùng
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trình bày về khoáng vật :
-

Định nghĩa

Khoáng vật là các sản phẩm của các quá trình địa chất tự nhiên, mỗi khoáng vật
có thành phần hóa học, cấu trúc xác định và được hình thành trong các điều kiện hóa lý
xác định. Do đó, mỗi khoáng vật sẽ có một thành phần hóa học xác định và các tính
chất vật lý và cơ học xác định. Trong đó, thành phần có thể là các nguyên tố hóa học
tinh khiết hoặc các muối đơn giản hoặc các dạng phức tạp như các silicat.
- Nguyên tắc biểu diễn theo công thức cấu trúc.
Để thể hiện đầy đủ các thuộc tính của khoáng vật bằng công thức thì bên cạnh
thành phần hóa học là các nguyên tố hóa học phải có các ký hiệu về cấu trúc của
khoáng vật trong công thức biểu diễn
Công thức phải đảm bảo các yêu cầu: ngắn gọn đơn giản để dễ đọc dễ viết, đồng
thời phải thể hiện được nhiều thông tin nhất về thành phần các nguyên tố hóa học và
đặc điểm cấu trúc, ví dụ
Berin : Be3.Al Si6O18.]
Ananxim: Na2 (AlSi2O6)2H2O
Cách biểu diễn này cho biết thành phần hóa học, kiểu hợp chất và mối quan hệ
giữa các nguyên tố.
- Cách biểu diễn ngắn gọn theo công thức cấu trúc được viết với quy tắc như sau
Cation viết trước anion viết sau.
Cation hóa trị thấp viết trước, hóa trị cao viết sau
Các nguyên tố thay thế đồng hình được viết trong ngoặc ( ) cách nhau dấu
phảy, nguyên tố nào hàm lượng cao viết trước. Khi hàm lượng bằng nhau, giữa chúng
có ký hiệu ’’;’’
Anion phức đặt trong dấu   ( Theo cách viết của các nước thuộc khối
Liên Xô cũ trước đây, ngày nay xu hướng chung là dùng dấu ( ) cho cả anion phức và
anion bình thường).
Trình bày các kiến thức kinh nghiệm đơn giản để xác định sơ bộ khoáng vật

Khi ở điều kiện ngoài trời (thực địa) có thể đánh giá sơ bộ khoáng vật theo
những những cách sau đây :
- Xác định ánh của khoáng vật để đánh giá nhóm khoáng vật
- Xác định màu vết vạch: căn cứ vào các khoáng vật chuẩn màu để so sánh
- Xác định độ cứng: dùng thang Mohs để xác định (10 bậc). Tại thực địa có thể
so sánh độ cứng tương đối bằng các chuẩn sau:

1-2
3-4
4-5
4-6
>6

Có thể xiết thành vết bằng móng tay, thìa nhôm
Có thể xiết thành vết bằng đồng thau
Có thể vạch thành vết bằng đinh sắt
Có thể xiết thành vạch bằng lưỡi dao hoặc kính
Có thể xiết bằng mũi thép hợp kim

- Xác định tỷ trọng: Xác định tỷ trọng tương đối và sau đó đo tỷ trọng chính xác ở
ngay ngoài thực địa (nếu có dung dịch nặng hoặc dụng cụ đo mang theo).
- Đánh giá tính cắt khai, tách khai và vết vỡ
- Xác định từ tính, tính phóng xạ, tính điện ...
- Hòa tan: dùng dụng dịch, hóa chất để nghiên cứu độ hòa ...
Trình bày về khoáng vật :
- Định nghĩa
Khoáng vật các sản phẩm của các quá trình địa chất tự nhiên, mỗi khoáng vật
có thành phần hóa học, cấu trúc xác định và được hình thành trong các điều kiện hóa lý
xác định. Do đó, mỗi khoáng vật sẽ một thành phần hóa học xác định các tính
chất vật học xác định. Trong đó, thành phần thể các nguyên tố hóa học
tinh khiết hoặc các muối đơn giản hoặc các dạng phức tạp như các silicat.
- Nguyên tắc biểu diễn theo công thức cấu trúc.
Để thể hiện đầy đủ các thuộc tính của khoáng vật bằng công thức thì bên cạnh
thành phần hóa học các nguyên tố hóa học phải các hiệu về cấu trúc của
khoáng vật trong công thức biểu diễn
Công thức phải đảm bảo các yêu cầu: ngắn gọn đơn giản để dễ đọc dễ viết, đồng
thời phải thể hiện được nhiều thông tin nhất về thành phần các nguyên tố hóa học
đặc điểm cấu trúc, ví dụ
Berin : Be
3
.Al
Si
6
O
18
.]
Ananxim: Na
2
(AlSi
2
O
6
)2H
2
O
Cách biểu diễn này cho biết thành phần hóa học, kiểu hợp chất và mối quan hệ
giữa các nguyên tố.
- Cách biểu diễn ngắn gọn theo công thức cấu trúc được viết với quy tắc như sau
Cation viết trước anion viết sau.
Cation hóa trị thấp viết trước, hóa trị cao viết sau
Các nguyên tố thay thế đồng hình được viết trong ngoặc ( ) cách nhau dấu
phảy, nguyên tố nào hàm lượng cao viết trước. Khi hàm lượng bằng nhau, giữa chúng
có ký hiệu ’’;’’
Anion phức đặt trong dấu
( Theo cách viết của các nước thuộc khối
Liên Xô cũ trước đây, ngày nay xu hướng chung là dùng dấu ( ) cho cả anion phức và
anion bình thường).
Trình bày các kiến thức kinh nghiệm đơn giản để xác định sơ bộ khoáng vật
Khi ở điều kiện ngoài trời (thực địa) có thể đánh giá sơ bộ khoáng vật theo
những những cách sau đây :
- Xác định ánh của khoáng vật để đánh giá nhóm khoáng vật
- Xác định màu vết vạch: căn cứ vào các khoáng vật chuẩn màu để so sánh
- Xác định độ cứng: dùng thang Mohs để xác định (10 bậc). Tại thực địa thể
so sánh độ cứng tương đối bằng các chuẩn sau:
Khoáng Vật và thạch học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoáng Vật và thạch học - Người đăng: Mai Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Khoáng Vật và thạch học 9 10 845