Ktl-icon-tai-lieu

Khởi động động cơ sử dụng cuộn dây phụ

Được đăng lên bởi pham-caoson-dhhp
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Máy điện
Các loại động cơ khác

Máy điện

Bộ môn Thiết bị điện

Động cơ không đồng bộ một pha
-Từ thông đập mạch tạo
bởi cuộn dây chính có thể
phân tích thành 2 thành
phần quay ngược chiều
nhau và bằng nhau
moment tổng bằng 0.
-Nếu rotor đc quay theo
một chiều nào đó, 1 thành
phần từ thông làm việc ở
chế độ động cơ, thành
phần kia ở chế độ hãm.
Máy điện

Bộ môn Thiết bị điện

Máy điện

Bộ môn Thiết bị điện

Động cơ không đồng bộ một pha
-Dùng cuộn dây phụ để tạo
thành động cơ 2 pha
-Cuộn phụ đặt lệch 900 trong
không gian so với cuộn
chính
-Có thể dùng tụ điện để làm
tăng góc lệch pha giữa 2
cuộn
 Đảo chiều ?
Máy điện

Bộ môn Thiết bị điện

Cuộn chính và cuộn phụ

Máy điện

Bộ môn Thiết bị điện

Dây quấn chính và phụ

Máy điện

Bộ môn Thiết bị điện

Dùng cuộn dây phụ khởi động
Dùng cuộn phụ có từ cảm nhỏ và điện trở lớn hơn cuộn chính (ít vòng hơn và
dùng dây nhỏ hơn) để tạo dòng lệch pha so với dòng trong cuộn chính.

Khi tốc độ đạt gần tốc độ đồng bộ (3/4 nđb), công tắc ly tâm sẽ ngắt cuộn phụ.
Khởi động không dùng tụ điện chỉ dùng với tải nhỏ và động cơ công suất nhỏ.

Máy điện

Bộ môn Thiết bị điện

Khởi động bằng tụ điện
Có thể dùng tụ điện kết hợp với
cuộn dây phụ để khởi động động cơ
1 pha (để tăng moment khởi động).
Khi động cơ khởi động xong, tụ điện
bị ngắt bởi một công tắc ly tâm.

Máy điện

Bộ môn Thiết bị điện

Dùng tụ điện thường trực
Khi khởi động, hai tụ điện mắc
song song để có giá trị lớn
(tăng moment khởi động)
Tụ điện có giá trị nhỏ được
mắc thường trực để cải thiện
đặc tính hoạt động của động
cơ.

Máy điện

Bộ môn Thiết bị điện

Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ một pha dùng cuộn
dây phụ

Máy điện

Bộ môn Thiết bị điện

Dùng khâu từ cực (vòng ngắn mạch
ở cực từ)

Cực từ stator được chia
làm 2 phần, một phần
được bọc bằng vòng ngắn
mạch
Hai từ thông lệch pha tại
cực từ làm từ thông tổng
trượt trên mặt cực từ,
chiều về phía phần có
vòng ngắn mạch  động
cơ quay theo chiều từ
phần không có vòng ngắn
mạch sang phần có vòng
ngắn mạch
Máy điện

Bộ môn Thiết bị điện

Động cơ bước - Stepper Motor
• Dùng trong các ứng dụng cần xác định chính
xác vị trí (đầu đọc đĩa,..)
• Điều khiển tốc độ bằng tần số xung cấp cho
các cuộn dây
• Phân loại: động cơ bước nam châm vĩnh cửu,
động cơ bước từ trở thay đổi.

Máy điện

Bộ môn Thiết bị điện

Động cơ bước

Máy điện

Bộ môn Thiết bị điện

Động cơ bước từ trở thay đổi
(Variable reluctance)

• Đầu chung được nối vào cực + Vdc, các cuộn dây được kích hoạt
theo thứ tự.
• Động cơ trên có bước ...
Máy điện
Bộ môn Thiết bị điện
Máy điện
Các loại động cơ khác
Khởi động động cơ sử dụng cuộn dây phụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khởi động động cơ sử dụng cuộn dây phụ - Người đăng: pham-caoson-dhhp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Khởi động động cơ sử dụng cuộn dây phụ 9 10 97