Ktl-icon-tai-lieu

kHÓI THẢI LÒ HƠI & CÁCH XỬ LÝ

Được đăng lên bởi nguyenquy872001
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1549 lần   |   Lượt tải: 10 lần
XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI
Lò hơi là nguồn cung cấp nhiệt cho các thiết bị công nghệ qua môi chất dẫn nhiệt là hơi nước cao
áp. Lò hơi có thể được cấp nhiệt từ nhiều nguồn khác nhau, hiện nay người ta thường dùng ba loại
nhiên liệu đốt lò chính là gỗ củi, than đá hoặc dầu FO... Đặc điểm khói thải của các loại lò hơi khác
nhau, tùy theo loại nhiên liệu sử dụng.
1. Tính chất khói thải một số lò hơi điển hình
1.1. Khói thải lò hơi đốt củi
Dòng khí thải ra ở ống khói có nhiệt độ vẫn còn cao khoảng 120 ~ 1500 oC, phụ thuộc nhiều vào cấu
tạo lò. Thành phần của khói thải bao gồm các sản phẩm cháy của củi, chủ yếu là các khí CO 2, CO,
N2, kèm theo một ít các chất bốc trong củi không kịp cháy hết, oxy dư và tro bụi bay theo dòng khí.
Khi đốt củi, thành phần các chất trong khí thải thay đổi tùy theo loại củi, tuy vậy lượng khí thải sinh
ra là tương đối ổn định. Để tính toán ta có thể dùng trị số VT20 = 4,23 m 3/kg , nghĩa là khi đốt 1 kg
củi sẽ sinh ra 4,23 m3 khí thải ở nhiệt độ 200oC.
Lượng bụi tro có trong khói thải chính là một phần của lượng không cháy hết và lượng tạp chất
không cháy có trong củi, lượng tạp chất này thường chiếm tỷ lệ 1% trọng lượng củi khô. Bụi trong
khói thải lò hơi đốt củi có kích thước hạt từ 500μm tớ 0,1μm, nồng độ dao động trong khoảng từ
200-500 mg/m3.
1.2. Khói thải lò hơi đốt than đá
Khí thải của lò hơi đốt than chủ yếu mang theo bụi, CO 2, CO, SO2 , SO3 và NOx do thành phần hoá
chất có trong than kết hợp với ôxy trong quá trình cháy tạo nên. Hàm lượng lưu huỳnh trong than ≅
0,5% nên trong khí thải có SO 2 với nồng độ khoảng 1.333 mg/m 3. Lượng khí thải phụ thuộc vào mỗi
loại than, với than An-tra-xít Quảng Ninh lượng khí thải khi đốt 1 kg than là V020 ≈ 7,5 m 3/kg.
Bụi trong khói thải lò hơi là một tập hợp các hạt rắn có kích thước rất khác nhau, từ vài micrômét tới
vài trăm micrômét. Các kết quả nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ phân bố các loại hạt bụi ở các khoảng
đường kính trung bình (Dtb) của lò đốt than như trong bảng 1.
Bảng 1. Tỷ lệ phân bố các loại hạt bụi ở lò đốt than:
Dtb(μm)
0÷10
10≈20
20≈30
30≈40
40≈50
50≈60
60≈86
86≈100
%
3
3
4
3
4
3
7
6
1.3. Khói thải lò hơi đốt dầu F.O
Trong khí thải của lò hơi đốt dầu F.O người ta thường thấy có các chất sau: CO 2, CO, NOx, SO2,
SO3 và hơi nước, ngoài ra còn có một hàm lượng nhỏ tro và các hạt tro rất nhỏ trộn lẫn với dầu
cháy không hết tồn tại dưới dạng son khí mà ta thường gọi là mồ hóng.
Tải lượng ô nhiễm của dầu F.O:
a) Lượng khí thải:
Lượng khí thải khi đốt dầu F.O ít thay đổi.
Nhu cầu ...
XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI
hơi nguồn cung cấp nhiệt cho các thiết bị công nghệ qua môi chất dẫn nhiệt hơi nước cao
áp. Lò hơi thể được cấp nhiệt từ nhiều nguồn khác nhau, hiện nay người ta thường dùng ba loại
nhiên liệu đốt chính gỗ củi, than đá hoặc dầu FO... Đặc điểm khói thải của các loại hơi khác
nhau, tùy theo loại nhiên liệu sử dụng.
1. Tính chất khói thải một số lò hơi điển hình
1.1. Khói thải lò hơi đốt củi
Dòng khí thải ra ở ống khói có nhiệt độ vẫn còn cao khoảng 120 ~ 1500
o
C, phụ thuộc nhiều vào cấu
tạo lò. Thành phần của khói thải bao gồm các sản phẩm cháy của củi, chủ yếu là các khí CO
2
, CO,
N
2
, kèm theo một ít các chất bốc trong củi không kịp cháy hết, oxy dư và tro bụi bay theo dòng khí.
Khi đốt củi, thành phần các chất trong kthải thay đổi tùy theo loại củi, tuy vậy lượng khí thải sinh
ra tương đối ổn định. Để tính toán ta thể dùng trị sVT20 = 4,23 m
3
/kg , nghĩa khi đốt 1 kg
củi sẽ sinh ra 4,23 m
3
khí thải ở nhiệt độ 200
o
C.
Lượng bụi tro trong khói thải chính một phần của lượng không cháy hết lượng tạp chất
không cháy trong củi, lượng tạp chất này thường chiếm tỷ lệ 1% trọng lượng củi khô. Bụi trong
khói thải hơi đốt củi kích thước hạt từ 500μm tớ 0,1μm, nồng độ dao động trong khoảng từ
200-500 mg/m
3
.
1.2. Khói thải lò hơi đốt than đá
Khí thải của lò hơi đốt than chủ yếu mang theo bụi, CO
2
, CO, SO
2
, SO
3
NO
x
do thành phần hoá
chất có trong than kết hợp với ôxy trong quá trình cháy tạo nên. Hàm lượng lưu huỳnh trong than
0,5% nên trong khí thảiSO
2
với nồng độ khoảng 1.333 mg/m
3
. Lượng khí thải phụ thuộc vào mỗi
loại than, với than An-tra-xít Quảng Ninh lượng khí thải khi đốt 1 kg than là V020 ≈ 7,5 m
3
/kg.
Bụi trong khói thải lò hơi là một tập hợp các hạt rắn có kích thước rất khác nhau, từ vài micrômét tới
vài trăm micrômét. Các kết quả nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ phân bố các loại hạt bụi các khoảng
đường kính trung bình (D
tb
) của lò đốt than như trong bảng 1.
Bảng 1. Tỷ lệ phân bố các loại hạt bụi ở lò đốt than:
D
tb
(μm) 0÷10 10≈20 20≈30 30≈40 40≈50 50≈60 60≈86 86≈100 >100
% 3 3 4 3 4 3 7 6 67
1.3. Khói thải lò hơi đốt dầu F.O
Trong khí thải của hơi đốt dầu F.O người ta thường thấy các chất sau: CO
2
, CO, NO
x
, SO
2
,
SO
3
hơi nước, ngoài ra còn một hàm lượng nhỏ tro các hạt tro rất nhỏ trộn lẫn với dầu
cháy không hết tồn tại dưới dạng son khí mà ta thường gọi là mồ hóng.
Tải lượng ô nhiễm của dầu F.O:
a) Lượng khí thải:
Lượng khí thải khi đốt dầu F.O ít thay đổi.
Nhu cầu không khí cần cấp cho đốt cháy hết 1 kg dầu F.O là V020 = 10,6 m
3
/kg,
Lượng khí thải sinh ra khi đốt hết 1 kg dầu FO : Vc20 11,5 m3/kg 13,8 kg khí thải/ 1kg dầu.
b) Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải:
Với dầu F.O đúng theo tiêu chuẩn chất lượng, khi đốt cháy trong lò hơi sẽ có nồng độ các chất trong
khí thải như trong bảng 2:
Bảng 2. Nồng độ các chất trong khí thải lò hơi đốt dầu F.O trong điều kiện cháy tốt
Chất gây ô nhiễm Nồng độ (mg/m
3
)
SO
2
và SO
3
5217 -7000
CO 50
Tro bụi 280
Hơi dầu 0,4
NO
x
428
2. Các tác động đến môi trường của khí thải lò hơi
2.1. Các chất ô nhiễm trong khói thải lò hơi
Bảng 3. Các chất ô nhiễm trong khói thải lò hơi
Loại nồi hơi Chất gây ô nhiễm
Lò hơi đốt bằng củi Khói + tro bụi + CO +CO
2
Lò hơi đốt bằng than Khói + tro bụi + CO +CO
2
+ SO
2
+SO
3
+ NO
x
Lò hơi đốt bằng dầu F.O Khói + tro bụi + CO +CO
2
+ SO
2
+SO
3
+ NO
x
kHÓI THẢI LÒ HƠI & CÁCH XỬ LÝ - Trang 2
kHÓI THẢI LÒ HƠI & CÁCH XỬ LÝ - Người đăng: nguyenquy872001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kHÓI THẢI LÒ HƠI & CÁCH XỬ LÝ 9 10 338