Ktl-icon-tai-lieu

Khuếch Đại Công Suất

Được đăng lên bởi Jojo Kim
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1992 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Tài liệu tham khảo
• Điện tử công suất – Lê Văn Doanh
• Giáo trình điện tử công suất – Nguyễn Văn Nhờ
• Điện tử công suất – Nguyễn Bính
dqvinh@dng.vnn.vn
0903 586 586

CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU – CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
1.1 Khái niệm chung

Điện tử Công suất lớn

Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng
trong các mạch động lực – công suất lớn

Sự khác nhau giữa các linh kiện điện tử ứng dụng
(điện tử điều khiển) và điện tử công suất
• Công suất: nhỏ – lớn
• Chức năng: điều khiển – đóng cắt dòng điện công suất lớn

Điều khiển

Động lực
IC

IB
• Thời điểm
• Công suất

Các linh kiện điện tử
công suất chỉ làm
chức năng đóng cắt
dòng điện – các van

Transistor điều khiển: Khuyếch đại

IC

R
UCE = UCE1

iC
C

iB

B

a

UCE = U - RIC

IB1 > 0

A

E

IB2 > IB1

A

uCE

B
uBE

b

U

U
R

IB = 0

iE

IB

IB2

Transistor công suất: đóng cắt dòng điện

UCE1

U

UBE < 0

UCE

Đặc tính Volt – Ampe của van công suất lý tưởng
i
b

i

c

điều khiển

a
u
d

u

Đối tượng nghiên cứu của điện tử công suất
• Các bộ biến đổi công suất
• Các bộ khóa điện tử công suất lớn
Chỉnh lưu

• BBĐ điện áp
xoay chiều (BĐAX)
• Biến tần

BBĐ điện áp
một chiều
(BĐXA)

Nghịch lưu

1. 2. Các linh kiện điện tử công suất
1.2.1 Chất bán dẫn - Lớp tiếp giáp P - N
Chất bán dẫn:
Ở nhiệt độ bình thường có độ dẫn điện nằm giữa chất dẫn điện và chất cách điện
Loại P: phần tử mang điện là lỗ trống – mang điện tích dương
Loại N: phần tử mang điện là các electron – mang điện tích âm
J
+
+
+
+
P

P

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

Miền bão hòa
- Cách điện

N

N

Phân cực ngược

N

P

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

Miền bão hòa
- Cách điện

N

P

-

+

-

+

-

+

Miền bão hòa - Cách điện

+

Phân cực thuận

N

P

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

Miền bão hòa
- Cách điện

-

+
i

1.2.2 Diode
Cấu tạo, hoạt động
uF
iF

Anode
A

Katode
P N
K

Hướng thuận

A

Hướng ngược

R: reverse – ngược
F: forward – thuận

K
iR
uR

Đặc tính V – A
i

Diode lý tưởng
Hai trạng thái: mở – đóng I

F

[A]

Diode thực tế

Nhánh ngược
– đóng

100

Nhánh thuận – mở

u

Nhánh thuận – mở
50
U[BR]

UR [V]
800

Nhánh ngược
– đóng

dU R
rR =
dI R
điện trở ngược trong diode
UBR: điện áp đánh thủng

400

o

T = 160 C
j
o
T = 30 C
j

UF [V]
1

0

1,5

UTO: điện áp rơi trên diode

20
URRM
URSM

dU F
dI F
điện trở thuận trong diode
rF =

30
IR [mA]

Đặc tính động của diode
I

• UK: Điện áp ...
ĐIN T CÔNG SUT
Tài liu tham kho
Đin t công sut – Lê Văn Doanh
• Giáo trình đin t công sut – Nguyn Văn Nh
Đin t công sut – Nguyn Bính
dqvinh@dng.vnn.vn
0903 586 586
Khuếch Đại Công Suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khuếch Đại Công Suất - Người đăng: Jojo Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Khuếch Đại Công Suất 9 10 466