Ktl-icon-tai-lieu

khuôn chai nhựa

Được đăng lên bởi thedungktkt
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Cơ bản về gở khuôn trong Pro 4.0 (NinoKen)

•

Đầu tiên bạn mở pro chọn modun\Manufacturing\Mold Cavity

•
•

Đánh cho nó một cái tên> Ok
Chọn đơn vị mm

•

Xuất hiện màng hình chính của Mold Cavity. Từ Menu Manager bạn chọn Mold
Model\Assemble\Ref Model để đưa chi tiết vào môi trường MCavity

•

Xuất hiện cử sổ Open. Bạn chọn chi tiết muốn đưa vào gở khuôn. Ở đây mình chọn chi
tiết Chai_spham.prt. Xong bạn chọn Open

•

Đến bước này ta chú ý vào chuyển gởi khuôn của chi tiết, tức là hai mủi tên màu vàng
(xem hình )

Chiều gở khuôn

Chọn vị trí
tham chiếu
cho chi tiết

•

Các lựa chọn để chọn tham chiếu cho chi tiết giống trong môi trường lắp ghép.

•
•

Ở đây chi tiết đã có chiều gởi khuôn hợp lý nên ta chọn Default\Chọn nút OK
Sau khi Chọn Ok . Xuất hiện cửa sổ Create Reference Model. Ý nghĩa của các thông số
như sau.
Merge by Re..:Tạo file mới từ file sản
phẩm gốc
Same Model : Lấy ngay file của sản
phẩm gốc
Inherited :Cập nhật mẫu làm khuôn khi
chi tiết thay đổi .Nhưng ko có ngược lại

•

Tiếp tục chọn OK . Tơi đây ta tiến hành sang bước tạo Phôi.
Tạo phôi có 2 phương pháp, tự động và vẽ bằng tay , ở đây tôi xin trình bày tạo phôi bằng
tay còn tự động các bạn tự nghiên cứu nhe.
Từ Menu Manager\Create\Workpiece\Manual\Xuất hiện cửa sổ Componemt Create

Ở mục Name : Nhập tên phoi\Ok xuất hiện cửa sổ mới với các lựa chọn.\Ta chọn lựa
chọn Create Features\OK xuất hiện Menu mơi\Chọn Solid\Protrusion\Chọn kiểu tạo vật
thể ( Ơ đây mình chọn Extude)

•

Ta tiến hành vẽ phôi theo kích thức bạn tính toán ( Cái này mình cũng chưa rành lắm)
Thoát môi trường Sketch ta tiến hành đùn theo 2 hường\Ok ( Ta đã có Phôi)

•

Tạo độ co rút cho sản phẩm khi gở khuôn bạn chọn
Chọn hệ trục
tọa độ

Nhập hệ số có rút

•

•
•

Hệ số co rút của một số loại nhựa thông dụng :
ƒ ABS : võ điện thoại di động, võ camera 4 %o- 6%o
ƒ PP : dùng làm vật dụng gia đình 15%o-25%o
ƒ PS : sản phẩm trong tủ lạnh trong suốt, giòn 4%o-6%o
ƒ PET : Sản phẩm chai đựng thực phẩm 15%o-20%o
ƒ HPVC : làm ống nước 4%o-6%o
ƒ SPVC : dẻo, trong 15%o-50%o
ƒ PMMA : 4%o-6%o
Sau khi đã chọn hệ số co rút bạn chọn ok để tiếp tục .
Bước kế tiếp là tạo mặt phân khuôn. Để tạo mpk có nhiều cách mình chi hướng dẩn bạn
cách tạo bằng tay ( Còn mấy cách khác máy đại ca đã post rồi)
Bạn chọn biểu tượng trên thanh công cụ :
xuất hiện thanh công cụ xây dựng mặt
giống hình dưới.

Thanh công cụ xây
dựng mặt

Ở đây ta tiến hành vẽ 2 mpk để chia chi tiết ra làm 3 phần bằng cách copy mặt và fill mặt
Đầu tiên ta tiến hành copy ...
Cơ bn v g khuôn trong Pro 4.0 (NinoKen)
Đầu tiên bn m pro chn modun\Manufacturing\Mold Cavity
Đánh cho nó mt cái tên> Ok
Chn đơn v mm
Xut hin màng hình chính ca Mold Cavity. T Menu Manager bn chn Mold
Model\Assemble\Ref Model để đưa chi tiết vào môi trường MCavity
khuôn chai nhựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khuôn chai nhựa - Người đăng: thedungktkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
khuôn chai nhựa 9 10 935