Ktl-icon-tai-lieu

khuyech đại công suất 2w

Được đăng lên bởi tuonglim2231
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Tên đề tài : THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG
SUẤT DÙNG TRANSISTOR BJT CÔNG SUẤT 2W
Giảng viên hướng dẫn

:Nguyễn Vũ Thắng

Nhóm Sinh viên thực hiện :Lê Thị Dung
:Phạm Văn Duẩn
:Trần Bá Diễn
Lớp : Đ – ĐT K9.2

Trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Hưng Yên, Ngày…..Tháng.....Năm 2011
Giảng viên hướng dẫn

Trang 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
……………………………………………………………………………………
……...
……………………………………………………………………………………
……....
…………………………………………………………………............................
........
…………………………………………………………………………………....
.....................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Tên đề tài : THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG
SUẤT DÙNG TRANSISTOR BJT CÔNG SUẤT 2W
Giảng viên hướng dẫn :Nguyễn Vũ Thắng
Nhóm Sinh viên thực hiện :Lê Thị Dung
:Phạm Văn Duẩn
:Trần Bá Diễn
Lớp : Đ – ĐT K9.2
Trang 1
khuyech đại công suất 2w - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khuyech đại công suất 2w - Người đăng: tuonglim2231
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
khuyech đại công suất 2w 9 10 553