Ktl-icon-tai-lieu

Khuyếch Đại Công Suất

Được đăng lên bởi Nguyễn Hồng Văn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 6842 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Bài3:

Khuyếch Đại Công Suất

I.Mục đích: Người ta phân chia khuếch đại làm 2 loại khuếch đại tín hiệu nhỏ và
khuếch đại lớn hay khuếch đại công suất. Trong hệ thống âm thanh,tín hiệu từ micro
đi vào tiền khuếch đại rồi qua mạch xử lí tần số,tiếp theo đến mạch khuếch đại công
suất rồi qua loa.
Có nhiều hạng khuếch đại công suất và các transistor có thể là BJT hay
MOSFET.
Trong bài này, chỉ giới thiệu một số tính chất của khuếch đại công suất, do đó nhiều
yếu tố
về mạch và thực tế không được đề cập tới.
II.Cơ sở lí thuyết
Trong khuếch đại công suất biên độ điện thế tín hiệu ra cùng với biên độ dòng điện
tín hiệu lớn tạo công suất tín hiệu từ vài trăm mW đến vài trăm W.
Thực hành
1.
Khuếch đại công suất hạng A.
Có:RB=(R1=10k+R biến trở =10k),C1=100uF,Rc=100ohm
a) Khuếch đại công suất hạng A không có tải riêng:
Rc=Rt=100ohm
Mạch :
Gỡ bỏ nguồn 12V điện trở RB=20k
Gắn lại nguồn 12V đo :
VRC=7.4V,VCE=4.6V
VBE=0.883V
IBQ=(VCC-VBE)/RB =0.565uA
IC=VCEQ/RC=0.046A
B=IC/IB=81.4

Mắc Oscilloscope quan sát dạng sóng:
Dạng sóng vào:
Với :time base=0.5ms/div
Channel A=20mV/div
Y position=1.8
Dạng sóng ra :
Với:timebase=0.5ms/div
Channel B=5V/div
Y position=-2

Tính Gt=Vo/Vi=250
Nhận xét:ta thấy với khuếch đại hạng A không có tải riêng thì tín hiệu ra đảo
pha so với tín hiệu vào và được thể hiện rõ ở trên dạng sóng của chúng.
b) Khuếch đại hạng A có tải riêng .
Mạch :

Với :điện trở tải RL=100ohm,
Tụ C2=100uF
:

Dạng sóng tín hiệu lối vào: time base=0.5ms/div
Channel A=20mV/div

Dạng sóng tín hiệu lối ra :time base=0.5ms/div
Channel B=2V/div

Tính độ lợi Gt=Vo/Vi=100

2.

Khuếch đại hạng B:

a)
3.

b)

Khuếch đại công suất hạng AB:
Nguồn 10mV,1Khz
Tụ :C1=20uF
C2=200uF
C3=47uF
Điện trở :Rb1=Rb2=560ohm
R3=R4=1ohm
R5=R6=4.7K
RL=8ohm,nguồn nuôi=+-12V
Dạng mạch

TH1:khi mắc tụ C3;
Tăng biên độ điện áp cho đến khi thấy bị xén ở gần 2 đỉnh của tín hiệu ra và
ta có dạng sóng:
Với :time base=1ms/div
Channel B=2V/div
Y position=2.0
TH2:gỡ bỏ tụ C3;
Với :time base=1ms/div
Channel B=2V/div
Y position=2.0

•


Nhận xét:cũng với cách mắc và điều chỉnh biên độ như vậy thì ta nhận
thấy được là:biên độ sóng của tín hiệu ra lúc mắc tụ C3=47uF là lớn hơn biên
độ của sóng lúc chưa mắc tụ C3 trong khi dạng sóng của tín hiệu lấy ra là
không thay đổi.
Transistor Darlington:
Dạng mạch :
Transistor darlington thường được dùng để thay thế
cho transistor đơn.

:

...
Bài3: Khuyếch Đại Công Suất
I.Mục đích: Người ta phân chia khuếch đại làm 2 loại khuếch đại tín hiệu nhỏ và
khuếch đại lớn hay khuếch đại công suất. Trong hệ thống âm thanh,tín hiệu từ micro
đi vào tiền khuếch đại rồi qua mạch xử lí tần số,tiếp theo đến mạch khuếch đại công
suất rồi qua loa.
Có nhiều hạng khuếch đại công suất và các transistor có thể là BJT hay
MOSFET.
Trong bài này, chỉ giới thiệu một số tính chất của khuếch đại công suất, do đó nhiều
yếu tố
về mạch và thực tế không được đề cập tới.
II.Cơ sở lí thuyết
Trong khuếch đại công suất biên độ điện thế tín hiệu ra cùng với biên độ dòng điện
tín hiệu lớn tạo công suất tín hiệu từ vài trăm mW đến vài trăm W.
Thực hành
1. Khuếch đại công suất hạng A.
Có:RB=(R1=10k+R biến trở =10k),C1=100uF,Rc=100ohm
a) Khuếch đại công suất hạng A không có tải riêng:
Rc=Rt=100ohm
Mạch :
Gỡ bỏ nguồn 12V điện trở RB=20k
Gắn lại nguồn 12V đo :
VRC=7.4V,VCE=4.6V
VBE=0.883V
IBQ=(VCC-VBE)/RB =0.565uA
IC=VCEQ/RC=0.046A
B=IC/IB=81.4
Mắc Oscilloscope quan sát dạng sóng:
Dạng sóng vào:
Với :time base=0.5ms/div
Channel A=20mV/div
Y position=1.8
Dạng sóng ra :
Với:timebase=0.5ms/div
Channel B=5V/div
Y position=-2
Tính Gt=Vo/Vi=250
Nhận xét:ta thấy với khuếch đại hạng A không có tải riêng thì tín hiệu ra đảo
pha so với tín hiệu vào và được thể hiện rõ ở trên dạng sóng của chúng.
b) Khuếch đại hạng A có tải riêng .
Mạch :
Khuyếch Đại Công Suất - Trang 2
Khuyếch Đại Công Suất - Người đăng: Nguyễn Hồng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Khuyếch Đại Công Suất 9 10 409