Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật mạch 2- chương 2

Được đăng lên bởi quang-nguyen-viet1
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2947 lần   |   Lượt tải: 2 lần
22

CHƯƠNG 2

DAO ĐỘNG
Chương này nhằm trình bày các vấn đề về tạo dao động, điều kiện và đặc điểm
mạch tạo dao động, ổn định biên độ và tần số dao động, phương pháp tính toán các mạch
dao động 3 điểm điện cảm, 3 điểm điện dung, mạch clapp, mạch dao động ghép biến áp,
mạch dao động thạch anh, mạch dao động RC...

2.1. Các vấn đề chung về tạo dao động
Mạch dao động có thể tạo ra các dạng dao động :
- hình Sine (điều hòa)

- xung chữ nhật.

- xung tam giác.

- xung răng cưa...

Ơ đây ta xét tạo dao động hình Sine (điều hoà) vì đây là dạng dao động cơ bản.
Các mạch dao động hình Sine thường được dùng trong các hệ thống thông tin, trong
các máy đo, máy kiểm tra, trong các thiết bị y tế ... Các phần tử tích cực d ùng để tạo dao
động như đèn điện tử, transistor lưỡng cực, FET, KĐTT, hoặc như diode tunel, diode
gunn.
- Đèn dùng khi cần công suất ra lớn, tần số từ thấp đến rất cao.
- KĐTT khi tần số yêu cầu thấp và trung bình.
- Transistor khi tần số yêu cầu cao.


Tham số cơ bản của mạch dao động

- Tần số dao động
- Độ ổn định tần số dao động ( f :10- 2  10- 6) ,
f0

Nếu sử dụng thạch anh thì f  10 6  10 10
f0

- Biên độ điện áp ra.
- Hiệu suất của mạch.
- Công suất ra.
 Nguyên tắc cơ bản để tạo mạch điều hòa
- Tạo dao động bằng hồi tiếp dương.
- Tạo dao động bằng phương pháp tổng hợp mạch.

23
Chương này khảo sát mạch dao động theo nguyên tắc mạch dao động bằng hồi tiếp
dương.

2.2. Điều kiện dao động và đặc điểm của mạch dao động
2.2.1. Điều kiện để mạch dao động
a
a’

_
K (A)

XV
X ’r

Xr

_
Kht
(B)

Hình 2.1. Sơ đồ khối tổng quát của mạch dao động

(A): Khối khuếch đại có hệ số khuếch đại : K = K.ej
(B): Khối hồi tiếp có hệ số truyền đạt : K ht = Kht.ej

k

 ht

X’r = K ht . Xr
Mà

Xr = K . X v



X’r = K . K ht.Xv

Mạch chỉ dao động khi X v = X’r, nghĩa là lúc đó ta có thể nối điểm a và a’ và tín
hiệu lấy ra từ mạch hồi tiếp được đưa trở lại đầu vào (Mạch điện không có tín hiệu vào mà
có tín hiệu ra).
Vậy điều kiện để mạch dao động là :
X’r = Xv  K . K ht = 1
Hay là :

K Kht . ej (

k + ht)

= 1 (*)

Trong đó :
K : module hệ số khuếch đại

k : góc pha của bộ khuếch đại

Kht : module hệ số hồi tiếp

ht : góc pha của mạch hồi tiếp

(1)
K.K ht  1
Từ (*)  
   k   ht  2n ( 2)
Với n = 0, 1, 2, ...
 : tổng dịch pha của bộ khuếh đại và của mạch hồi tiếp, biểu thị sự dịch pha giữa
X’r và Xv.

24
Biểu thức (1) : điều kiện cân bằng biên độ, cho biết mạch chỉ có thể dao động khi hệ
số khuếch đại của bộ khuếch đại bù được tổn hao do m...
22
CHƯƠNG 2
DAO ĐỘNG
Chương này nhằm trình bày các vn đề về tạo dao động, điều kiện và đặc điểm
mạch tạo dao động, ổn định biên độ và tần số dao động, phương pháp tính toán các m ạch
dao động 3 điểm điện cảm, 3 điểm điện dung, mạch clapp, mạch dao động ghép biến áp,
mạch dao động thạch anh, mạch dao động RC...
2.1. Các vấn đề chung về tạo dao động
Mạch dao động có thể tạo ra các dạng dao động :
- hình Sine (điều hòa) - xung chữ nhật.
- xung tam giác. - xung răng cưa...
Ơ đây ta xét tạo dao động hình Sine (điều hoà) vì đây là dạng dao động cơ bản.
Các mạch dao động hình Sine thường được dùng trong các hệ thống thông tin, trong
các máy đo, máy kiểm tra, trong các thiết bị y tế ... Các phần tử tích cực d ùng để tạo dao
động như đèn điện tử, transistor l ưỡng cực, FET, KĐTT, hoặc như diode tunel, diode
gunn.
- Đèn dùng khi cần công suất ra lớn, tần số từ thấp đến rất cao.
- KĐTT khi tần số yêu cầu thấp và trung bình.
- Transistor khi tn số yêu cầu cao.

Tham số cơ bản của mạch dao động
- Tần số dao động
- Độ ổn định tần số dao động (
0
f
f
:10
- 2
10
- 6
) ,
Nếu sử dụng thạch anh th ì
106
0
1010
f
f
- Biên độ điện áp ra.
- Hiệu suất của mạch.
- Công suất ra.

Nguyên tắc cơ bản để tạo mạch điều hòa
- Tạo dao động bằng hồi tiếp d ương.
- To dao động bằng phương pháp tổng hợp mạch.
kĩ thuật mạch 2- chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ thuật mạch 2- chương 2 - Người đăng: quang-nguyen-viet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
kĩ thuật mạch 2- chương 2 9 10 262