Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật sinh học phân tử

Được đăng lên bởi giobienhalong
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 2361 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trao đổi trực tuyến tại:


TS. PHẠM HỒNG SƠN

Giáo trình

KỸ THUẬT CƠ BẢN
TRONG

SINH HỌC PHÂN TỬ

Nhà xuất bản Đại học Huế
2006

TS. PHẠM HỒNG SƠN

Giáo trình

KỸ THUẬT CƠ BẢN
TRONG SINH HỌC PHÂN TỬ

Nhà xuất bản Đại học Huế
Năm 2006

1

LỜI MỞ ĐẦU
Tuy những thành quả nghiên cứu như thực phẩm biến đổi gen
(GMF - genetically modified food) đã có trên bàn ăn cũng như bàn nghị sự
của nhiều nước trên thế giới, và nhiều thành quả khác đã được vận dụng
khá rộng rãi trong y học và nông nghiệp, sinh học phân tử vẫn còn là lĩnh
vực khá mới mẻ đối với nhiều trường đại học nước ta. Để đáp ứng nhu cầu
tiếp cận nghiên cứu, phát triển và ứng dụng lĩnh vực này cần có một tài
liệu thực hành sinh học phân tử bằng tiếng Việt. Đó là lý do ra đời cuốn
giáo trình này.
Là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, giáo trình này đương nhiên giới
thiệu các bước kỹ thuật thường được thực hiện trong sinh học phân tử.
Nhưng quan trọng hơn vẫn là thông qua các bước kỹ thuật cụ thể giúp
người học nắm được những điểm cơ bản về nghiên cứu phát triển sinh học
phân tử được các nhà nghiên cứu nhiều thế hệ sáng tạo và thực hiện trong
quá khứ, và nhờ những kết quả nghiên cứu đó đã vẽ lại bức tranh toàn
cảnh về thế giới như đã được khái quát hóa trong nhiều tài liệu sinh học.
Mong muốn của người biên soạn là người học nắm được những điểm cốt
yếu của kỹ thuật sinh học phân tử rồi trên cơ sở đó phát triển những kỹ
thuật hay cải tiến những bước cho phù hợp với thực tiễn nghiên cứu.
Với những yêu cầu cao bao quát cả lịch sử phát triển lẫn cập nhật
hóa kiến thức, việc biên soạn một giáo trình thực hành về lĩnh vực này gặp
rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi cố gắng đưa vào tài liệu này những
vấn đề liên quan đến thực hành sinh học phân tử chọn lọc từ những thành
quả mà nhiều nhà nghiên cứu đã mô tả trong nhiều bài báo chuyên ngành
liên quan sinh học, một số thuyết trình hướng dẫn của một số hãng cung
cấp thiết bị nghiên cứu sinh học cũng như từ kinh nghiệm cá nhân. Nhiều
kỹ thuật và "thực đơn" cụ thể giới thiệu trong tài liệu này rất cũ nhằm giúp
người học tránh những quan niệm đơn giản hóa con đường nghiên cứu
khoa học. Những "thực đơn" mới liên quan được giới thiệu nhiều khi ở
dưới dạng khái quát. Người học cần lưu ý rằng hầu như tất cả những "thực
đơn" đã đưa ra đều là kết quả của kinh nghiệm nghiên cứu và suy luận
khoa học của cá nhân trong quá trình "tối ưu hóa". Vì vậy, người làm thí
nghiệm có thể cải tiến để có kết quả tốt hơn phù hợp điều kiện của mình.
Khó kh...
Trao đổi trực tuyến tại:
www.mientayvn.com/chat_box_sinh.html
kĩ thuật sinh học phân tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ thuật sinh học phân tử - Người đăng: giobienhalong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
kĩ thuật sinh học phân tử 9 10 901