Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật số

Được đăng lên bởi tranquoctuan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 2 lần
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
2

1

2
1

3
2
2

4
1

1

1
3

1
2
2

3
1
1
2
1
2
1

4
2
4
2
1

5
1
2
2
3

6
2
1
2
1

7
1
2

3
3
1
1

1
1
1

2

1
2

8
1

9
3

4
2
2

2
1
1

2

1
1
1

1
1
1

...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 2 1 2 1 2 1 1 3
1 3 1 4 2 1 2
2 2 1 1 2 2 2
3 2 1 3 2 1 3 1 4 2
4 1 2 1
5 2 3 1 2 1 2 1
6 1 3 1 2
7 4 2 1 1 1 1 1
8 1 1 1
9 1 2 1 2 1
kĩ thuật số - Người đăng: tranquoctuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
kĩ thuật số 9 10 88