Ktl-icon-tai-lieu

Kích điện

Được đăng lên bởi Kcs Sonla
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1222 lần   |   Lượt tải: 2 lần
“Kích điện” là một cách gọi tắt và không chính thống của thiết
bị điện dùng biến đổi điện được lưu trữ bằng ắc quy sang điện
gần giống với lưới điện thông thường. Tuỳ thuộc vào nhu cầu
sử dụng và các vị trí lắp đặt mà kích điện có lợi thế hơn so với
máy phát điện.
Những đặc tính cơ bản của kích điện
Khác với loại “kích điện” mà một số người đã dùng để đánh
bắt cá hàng loạt trước đây (mà cũng chính từ các loại đó mà có
lẽ mới có tên là 'kích điện'), loại kích điện dùng trong dân
dụng có các đặc tính kỹ thuật cơ bản sau:
Sử dụng ắc quy (12V, 24V hay 48V hoặc cao hơn tuỳ
thuộc vào công suất)
Điện áp đầu ra có đặc tính giống như điện áp của lưới điện quốc gia: 220V, xoay
chiều, tần số 50 Hz. Riêng phần dạng sóng điện đầu ra được trình bày sau bởi
chúng tuỳ thuộc vào từng loại kích điện và nhu cầu sử dụng khác nhau.




Các đặc tính này xuất phát từ yêu cầu thông thường về nguồn điện của các thiết bị sử
dụng điện trong dân dụng hàng ngày, tuy rằng không phải tất cả các thiết bị dùng điện
đều có yêu cầu trên, nhưng để tương thích với phần lớn các thiết bị điện nên chúng bắt
buộc phải có các thông số như vậy.
Nguyên lý làm việc của kích điện
Một số nguyên lý cơ bản đang được sử dụng trong các kích điện trên thị trường:




Biến đổi từ điện ắc quy một chiều sang điện xoay chiều 220V thông qua các
transitor công suất và biến áp sắt từ ở tần số 50 Hz (bước biến đổi DC-AC, xin vui
lòng xem các sơ đồ khối chính của các bước biến đổi trong bài UPS trên blog
này). Loại này có hai sơ đồ nguyên lý khác nhau: Một loại giống như hình bên
phải và một loại giống như cầu H (trình bày phía dưới) để tạo ra điện áp xoay
chiều tại cuộn sơ cấp của biến áp sắt từ - do đó tại cuộn này thì biến áp chỉ có hai
đầu dây.
Biến đổi điện theo hai bước: từ điện một chiều ắc quy ở mức thấp (12, 24,
36...Vdc) sang điện một chiều ở mức điện áp cao (khoảng 310-350Vdc) thông qua
mạch dao động tần số cao và biến áp xung (bước biến đổi DC-DC), rồi từ điện
một chiều điện áp cao điều tiết qua cầu H để thành điện xoay chiều 220Vac sử
dụng trong dân dụng (tức bước biến đổi DC-AC).

Tuỳ loại nguyên lý làm việc mà kích điện được tạm phân ra thành hai loại: Loại biến đổi
một bước, sử dụng biến áp sắt từ - thường gọi là kích điện từ (hoặc gọi là 'kích cơ') và
loại biến đổi hai bước – thường gọi là kích “điện tử”. Nói là tạm phân loại bởi đây không
phải các cách gọi chính thống trong kỹ thuật, nhưng cách phân loại này sẽ có ích trong
bài viết này để giảm thiểu việc nhắc lại nhiều lần.
1

Kích điện từ (k...
“Kích điện” là một cách gọi tắt và không chính thống của thiết
bị điện dùng biến đổi điện được lưu trữ bằng ắc quy sang điện
gần giống với lưới điện thông thường. Tuỳ thuộc vào nhu cầu
sử dụng và các vị trí lắp đặt mà kích điện có lợi thế hơn so với
máy phát điện.
Những đặc tính cơ bản của kích điện
Khác với loại “kích điện” mà một số người đã dùng để đánh
bắt cá hàng loạt trước đây (mà cũng chính từ các loại đó mà có
lẽ mới có tên là 'kích điện'), loại kích điện dùng trong dân
dụng có các đặc tính kỹ thuật cơ bản sau:
Sử dụng ắc quy (12V, 24V hay 48V hoặc cao hơn tuỳ
thuộc vào công suất)
Điện áp đầu ra có đặc tính giống như điện áp của lưới điện quốc gia: 220V, xoay
chiều, tần số 50 Hz. Riêng phần dạng sóng điện đầu ra được trình bày sau bởi
chúng tuỳ thuộc vào từng loại kích điện và nhu cầu sử dụng khác nhau.
Các đặc tính này xuất phát từ yêu cầu thông thường về nguồn điện của các thiết bị sử
dụng điện trong dân dụng hàng ngày, tuy rằng không phải tất cả các thiết bị dùng điện
đều có yêu cầu trên, nhưng để tương thích với phần lớn các thiết bị điện nên chúng bắt
buộc phải có các thông số như vậy.
Nguyên lý làm việc của kích điện
Một số nguyên lý cơ bản đang được sử dụng trong các kích điện trên thị trường:
Biến đổi từ điện ắc quy một chiều sang điện xoay chiều 220V thông qua các
transitor công suất và biến áp sắt từ ở tần số 50 Hz (bước biến đổi DC-AC, xin vui
lòng xem các sơ đồ khối chính của các bước biến đổi trong bài UPS trên blog
này). Loại này có hai sơ đồ nguyên lý khác nhau: Một loại giống như hình bên
phải và một loại giống như cầu H (trình bày phía dưới) để tạo ra điện áp xoay
chiều tại cuộn sơ cấp của biến áp sắt từ - do đó tại cuộn này thì biến áp chỉ có hai
đầu dây.
Biến đổi điện theo hai bước: từ điện một chiều ắc quy ở mức thấp (12, 24,
36...Vdc) sang điện một chiều ở mức điện áp cao (khoảng 310-350Vdc) thông qua
mạch dao động tần số cao và biến áp xung (bước biến đổi DC-DC), rồi từ điện
một chiều điện áp cao điều tiết qua cầu H để thành điện xoay chiều 220Vac sử
dụng trong dân dụng (tức bước biến đổi DC-AC).
Tuỳ loại nguyên lý làm việc mà kích điện được tạm phân ra thành hai loại: Loại biến đổi
một bước, sử dụng biến áp sắt từ - thường gọi là kích điện từ (hoặc gọi là 'kích cơ') và
loại biến đổi hai bước – thường gọi là kích “điện tử”. Nói là tạm phân loại bởi đây không
phải các cách gọi chính thống trong kỹ thuật, nhưng cách phân loại này sẽ có ích trong
bài viết này để giảm thiểu việc nhắc lại nhiều lần.
1
Kích điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kích điện - Người đăng: Kcs Sonla
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Kích điện 9 10 153