Ktl-icon-tai-lieu

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẪN BẢN VẼ KỸ THUẬT

Được đăng lên bởi Tiểu Tử
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2549 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TẬP GHI BÀI

VẼ KỸ THUẬT

VKT – LNT – HHVKT BKHCM

Chương 1

Vật liệu và dụng cụ vẽ

1 Vật liệu
1.1 Giấy vẽ
- Giấy vẽ tinh
- Giấy can
- Giấy vẽ phác

1.2 Bút chì
- Loại cứng H, 2H…
- Loại mềm B, 2B…
- Loại vừa HB

1.3 Tẩy

2 Dụng cụ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Ván vẽ
Thước T
Êke
Hộp com pa
Thước cong
Thước thẳng

3 CAD

Trang 1

VKT – LNT – HHVKT BKHCM

Chương 2

Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật

1 Khái niệm về tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn là những quy định trong một lĩnh vực nào đó mà người hoạt động trong lĩnh
vực đó phải tuân theo.
Các tiêu chuẩn thường gặp:
- Tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam: TCVN
- Tiêu chuẩn vùng: TCV
- Tiêu chuẩn ngành: TCN
- Tiêu chuẩn cơ sở: TC
- Tiêu chuẩn quốc tế: ISO
Ví dụ về số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 8-20:2002

2 Khổ giấy (TCVN 7285:2003)
Bản vẽ được thực hiện trên khổ giấy nhỏ nhất, đảm bảo sự rõ ràng và độ chính xác cần
thiết.
Khổ giấy khổ ISO-A gồm khổ A0 có diện tích 1m2 và các khổ có được bằng cách chia
đôi cạnh dài của khổ giấy trước.

Bảng kích thước của các tờ giấy đã xén (mm)
Ký hiệu
A0
A1
A2
A3
A4
a1

841

594

420

297

210

b1

1189

841

594

420

297

Trang 2

VKT – LNT – HHVKT BKHCM

3 Cách trình bày (TCVN 7285:2003)

3.1 Lề và khung bản vẽ
Tất cả các khổ giấy phải có lề. Lề trái rộng 20 mm, lề này thường dùng để đóng bản vẽ
thành tập. Các lề khác rộng 10 mm.
Khung bản vẽ để giới hạn vùng vẽ được vẽ bằng nét liền có chiều rộng nét 0,7 mm.

Trang 3

VKT – LNT – HHVKT BKHCM

3.2 Dấu định tâm
Để dễ dàng định vị bản vẽ khi sao chép, mỗi bản vẽ phải có 4 dấu định tâm. Các dấu
này đặt ở cuối của hai trục đối xứng của tờ giấy đã xén với dung sai đối xứng là 1 mm. Dấu
định tâm nên vẽ bằng nét liền có chiều rộng nét 0,7 mm bắt đầu ở mép ngoài của lưới tọa độ
và kéo dài 10 mm vượt qua khung bản vẽ.

3.3 Lưới tọa độ (hệ thống tham chiếu lưới)
Tờ giấy phải được chia thành các miền, Mỗi miền được tham chiếu bằng các chữ cái
viết hoa từ trên xuống dưới (không dùng chữ I và O) và các chữ số viết từ trái qua phải, đặt ở
cả hai cạnh của tờ giấy. Đối với tờ A4 chỉ đặt ở cạnh phía trên và bên phải. Chiều cao các chữ
cái và chữ số là 3,5 mm. Chiều dài mỗi miền là 50 mm bắt đầu từ trục đối xứng của tờ giấy đã
xén (dấu định tâm). Lưới tọa độ vẽ bằng nét liền có chiều rộng 0,35 mm.

3.4 Dấu xén
Để tiện xén giấy, phải có dấu xén đặt ở bốn góc tờ giấy. Các dấu này có dạng hai hình
chữ nhật chồng lên nhau với kích thước 10 mm x 5 mm.

3.5 Khung tên
Khung tên nằm ở góc phải phía dưới vùng vẽ. Định dạng này chỉ cho phép đối với các
tờ giấy đặt...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẪN BẢN VẼ KỸ THUẬT - Người đăng: Tiểu Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẪN BẢN VẼ KỸ THUẬT 9 10 212