Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY TRONG THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY TRONG
THỰC PHẨM
FSKN 19

SOFRI, Việt Nam
Tháng 03, 2013
Bản quyền thuộc về Trường Đại học bang Michigan , và Trường Đại Học Cần Thơ, 2012 , xem bản gốc tại  , CC-BY-SA

MỨC ĐỘ CƠ BẢN VÀ TRUNG CẤP
• Các biện pháp kiểm soát có được sử dụng để
giảm thiểu các mối nguy thực phẩm không?
• Có phải các mối nguy đáng kể đã được xác định
hay không?
• Các phân tích mối nguy có được thực hiện lại
mỗi năm một lần hay khi có những sự thay đổi có
thể ảnh hưởng đến sản phẩm

Bản quyền thuộc về Trường Đại học bang Michigan , và Trường Đại Học Cần Thơ, 2012 ,
xem bản gốc tại  , CC-BY-SA

MỨC ĐỘ CƠ BẢN CỦA GFSI
• Công ty kiểm soát các mối nguy thực phẩm dựa vào những
hệ thống như HACCP.
• Tiến hành:
– Phân tích nguy cơ (risk analysis) để xác định tất cả các nguy cơ có
thể xảy ra.
– Xác định bất kỳ bước nào trong chuỗi sản xuất mà quan trọng đối với
sự an toàn của thực phẩm.
– Áp dụng tiến trình kiểm soát các giới hạn đã được xác định ở những
bước này 1 cách hiệu quả sao cho phù hợp với an toàn thực phẩm.
– Theo dõi tiến trình kiểm soát để đảm bảo hiệu quả được liên tục.
– Xem xét lại tiến trình kiểm soát theo từng thời kỳ, và bất cứ khi nào
các hoạt động có sự thay đổi.
Bản quyền thuộc về Trường Đại học bang Michigan , và Trường Đại Học Cần Thơ, 2012 ,
xem bản gốc tại  , CC-BY-SA

NỘI DUNG
• AN TOÀN THỰC PHẨM VỚI CHẤT LƯỢNG THỰC
PHẨM
• MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM LÀ GÌ?
• MỐI NGUY SINH HỌC VÀ KIỂM SOÁT
• MỐI NGUY HÓA HỌC VÀ KIỂM SOÁT
• MỐI NGUY VẬT LÝ VÀ KIỂM SOÁT
• QUẢN LÝ CÁC MỐI NGUY

Bản quyền thuộc về Trường Đại học bang Michigan , và Trường Đại Học Cần Thơ, 2012 ,
xem bản gốc tại  , CC-BY-SA

AN TOÀN THỰC PHẨM LÀ GÌ?
• Đảm bảo rằng thực phẩm sẽ không gây nguy
hiểm gì khi chuẩn bị hay/và ăn như mục đích sử
dụng của nó.

Bản quyền thuộc về Trường Đại học bang Michigan , và Trường Đại Học Cần Thơ, 2012 ,
xem bản gốc tại  , CC-BY-SA

Chất lượng thực phẩm vs An toàn thực phẩm
• Hầu như các thuộc tính của chất lượng thực phẩm
có thể dễ dàng xác định bằng cách nhìn, ngửi hay
sử dụng các số đo đơn giản.

Bản quyền thuộc về Trường Đại học bang Michigan , và Trường Đại Học Cần Thơ, 2012 ,
xem bản gốc tại  , CC-BY-SA

Chất lượng thực phẩm vs An toàn thực phẩm
• Hầu hết các thuộc tính của an toàn thực phẩm
không thể xác định trực tiếp mà phải thực hiện các
quy trình kiểm tra trong phòng thí ngh...
Bn quyn thuc v Trường Đi hc bang Michigan , Trường Đi Hc Cn Thơ, 2012 , xem bn gc ti http://www.fskntraining.org , CC-BY-SA
KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY TRONG
THỰC PHẨM
FSKN 19
SOFRI, Việt Nam
Tháng 03, 2013
KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY TRONG THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY TRONG THỰC PHẨM - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY TRONG THỰC PHẨM 9 10 148