Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực

Được đăng lên bởi Thế Anh Đoàn
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2193 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
THEO ĐỊNH HƯỚNG
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC
MÔN: CÔNG NGHỆ

NĂM 2014

Phần I. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH
Phần II. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

MỤC LỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phần I

KHÁI QUÁT VỀ
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

Suy nghĩ và vận dụng hiểu biết thực tế trả lời câu hỏi sau:

1
2
2

Thế nào là kiểm tra đánh giá năng lực?
Tại sao phải đánh giá năng lực học sinh?

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÀ GÌ?
Năng lực là một thể thống nhất gồm: kiến thức, kĩ năng và thái
độ

1
Đánh giá năng lực
là đánh giá kiến
thức kĩ năng,
thái
độ
của
người
học
trong bối cảnh
có ý nghĩa.

2

Đánh giá năng lực
là đánh giá dựa
trên khả năng thực
hiện nhiệm vụ

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

TẠI SAO PHẢI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC?

3
2
1

Đánh giá như
thế nào -> dạy
học sẽ như thế.

Muốn dạy học theo
định hướng phát
triển năng lực người
học thì phải chuyển
biến mạnh mẽ từ
cách dạy học tiếp
cận nội dung sang
tiếp cận năng lực.

Chuyển từ đánh giá
một cách riêng lẻ
kiến thức, kĩ năng
của người học sang
đánh giá khả năng
HS vận dụng KT, KN
đã học vào giải
quyết vấn đề của
thực tiễn cuộc sống.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH

1

Đánh giá năng lực buộc HS phải học sâu thông qua
tự định hướng học tập và học tập hợp tác; phải hiểu
rõ vấn đề, khám phá vấn đề thông qua các nhiệm vụ
mở; phải tư duy theo nhiều chiều khác nhau để
đáp ứng được tính đa chiều của cuộc sống

2

Đánh giá năng lực tạo nên bầu không khí học
tập thú vị cho HS làm cho việc học không bị
nặng nề về kiến thức lí thuyết hàn lâm

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU CỦA KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NĂNG LỰC HỌC SINH

MỤC ĐÍCH CỦA KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
* Mục đích chung: nhận định thực trạng, định hướng
điều chỉnh hoạt động của cả thầy và trò.
-

Làm sáng tỏ mức độ đạt được về mục tiêu, kiến thức, kĩ
năng, thái độ của người học với yêu cầu của chương trình.

-

Công khai các nhận định về năng lực và KQHT của cá
nhân, tập thể
tự đánh giá.

- GV nhận ra những điểm mạnh, yếu của mình, để điều
chỉnh, hoàn thiện hoạt động dạy học

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU CỦA KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG
LỰC HỌC SINH

Ý NGHĨA CỦA KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Vừa giữ vai trò định hướng vừa giữ vai trò động lực
cho quá trình dạy học, đồng thời, KTĐG còn có vai trò
tích cực trong cải cách giáo dục.
G.K. Miller: Thay đổi chương trình hoặc phương pháp
giảng dạy mà không thay đổi hệ...
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
THEO ĐỊNH HƯỚNG
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC
MÔN: CÔNG NGHỆ
NĂM 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực - Người đăng: Thế Anh Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực 9 10 81