Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra mác thép bằng tia lửa mài

Được đăng lên bởi Lê Văn Phương
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kiểm tra mác thép bằng tia lửa mài
Giới thiệu: Kiểm tra bằng hoa lửa là một phương pháp kiểm tra sơ bộ để phân loại
nhanh hợp kim hệ sắt (sắt, thép, gang). Phương pháp này được thực hiện bằng cách
quan sát hoa lửa tạo ra khi mài mẫu trên máy mài, sau đó đối chiểu với ảnh (hoặc
đồ thị) chuẩn hoặc với hoa lửa của mẫu chuẩn.


Phương pháp này do Max Bermann, một kỹ sư làm việc ở Budapest (Hungary),
đưa ra lần đầu tiên vào năm 1909 khi ông ta phát hiện sự khác nhau giữa hoa lửa
của các mác thép. Ông ta khẳng định có thể phân biệt được các loại thép khác
nhau dựa trên %C và tỷ lệ các nguyên tố hợp kim. Thậm chí, ông ta còn khẳng
định phương pháp này có thể đạt tới độ chính xác 0.01%C.



Phương pháp này được sử dụng nhiều trong các nhà máy, phân xưởng cơ khí, chê
tạo dụng cụ, nhiệt luyện và đúc do tính chất nhanh, dễ dàng và rẻ tiền. Hơn nữa,
phương pháp này không đòi hỏi phải chê tạo, gia công mẫu kiểm phức tạp; chỉ cần
1 mẩu vật liệu, thậm chí có thể dùng máy mài cầm tay để tạo hoa lửa. Nhược điểm
chính của phương pháp này là không thể xác định chắc chắn mác vật liệu, nêu yêu
cầu xác định chắc chắn thì buộc phải phân tích thành phần hóa học. Ngoài ra,
phương pháp này cũng gây hỏng bề mặt vật liệu.



Từ những năm 1980, khi việc đầu tư các trang thiêt bị kiểm tra thành phần vật liệu
không còn quá khó khăn, phương pháp kiểm tra hoa lửa không còn được sử dụng
nhiều trong công nghiệp.

Các phương pháp kiểm tra hoa lửa:

2.1. Phương pháp thông thường (dùng đá mài):



Phương pháp này thường sử dụng máy mài bàn (VD: máy mài 2 đá) để tạo
hoa lửa, đôi khi cũng có thể sử dụng máy mài cầm tay.



Đá mài phải quay với tốc độ tối thiểu là 23 m/s (vận tốc dài), thực tê nên
điều chỉnh trong khoảng 38 ~ 48 m/s. Đá mài nên sử dụng loại thô và cứng
(loại oxit nhôm hoặc carborundum – SiC).



Chiều dài của hoa lửa phụ thuộc vào lực mài à rất khó so sánh nêu nêu lực
mài mẫu khác nhau. Trong thực tê, lực mài sao cho chùm tia lửa của thép
0.2% C có chiều dài khoảng 500mm thường được dùng làm lực chuẩn.



Để tránh ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời hoặc để điều chỉnh độ sáng xung
quanh, cần thiêt phải sử dụng các loại màn che hoặc buồng tối. Khi mài, để
mẫu tiêp xúc nhẹ với đá mài.



Hướng của chùm tia lửa nên theo phương ngang hoặc hơi chêch lên trên.
Và vị trí quan sát nên ở phía sau hoặc bên phải của chùm tia.



Để nhận biêt chính xác hơn, nên có thêm mẫu chuẩn (đã phân tích chính
xác thành ph...
Kiểm tra mác thép bằng tia lửa mài
Giới thiệu: Kiểm tra bằng hoa lửa một phương pháp kiểm tra bộ để phân loại
nhanh hợp kim hệ sắt (sắt, thép, gang). Phương pháp này được thực hiện bằng cách
quan sát hoa lửa tạo ra khi mài mẫu trên máy mài, sau đó đối chiểu với ảnh (hoặc
đồ thị) chuẩn hoặc với hoa lửa của mẫu chuẩn.
 !"#!$
%&%&!'()*+*,-!./
01234%56789%:;1
!-'<=>!'?:2@AB,C4
%567%;D%B+2+)<=2
%:/EF!8 BG
;EE!%HBIJKF2#.
,%CLMG;,N!7O;PQ&
)R!A!AB67S&%7;/2T:%7
B0,7%5UUA!G!'!
&!%5UUV9!M8B&6W2T
X8L9FYA!2
@Z.()*[+%&!G957&A!
,C\!6(7/,C%:/E
F!,2
Các phương pháp kiểm tra hoa lửa:
]2)2,^"S%$_
Kiểm tra mác thép bằng tia lửa mài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra mác thép bằng tia lửa mài - Người đăng: Lê Văn Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kiểm tra mác thép bằng tia lửa mài 9 10 879