Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc hiện đại

Được đăng lên bởi truongduybaby
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiến trúc hiện đại

Kiến trúc hiện đại
Bởi:
Wiki Pedia
Trường phái kiến trúc này, xuất phát ở châu Âu từ cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20 và đã
nhanh chóng phổ biến, trở thành một trường phái chủ đạo ra trên toàn thế giới đến thập
niên 1970.
Hiện nay mặc dù một định nghĩa chuẩn xác về khái niệm kiến trúc hiện đại vẫn còn đang
được tranh luận, nhưng người ta thống nhất rằng trào lưu kiến trúc Hiện đại của thế kỉ
20 đã được thay thế bằng trào lưu kiến trúc Hậu Hiện đại (Postmodernism).

Lịch sử kiến trúc Hiện đại thế kỷ 20
Khởi nguồn
Kiến trúc Hiện đại, bắt nguồn từ châu Âu, là một sự phản ứng lại ảnh hưởng của quá khứ
kiến trúc từ cuối thế kỉ 19. Các kiến trúc sư cảm thấy trào lưu kiến trúc Cổ điển không
còn đủ sức sống, vay mượn và lệ thuộc quá nhiều vào những gì có trong quá khứ, không
phản ảnh trung thực lại bối cảnh của thời đại công nghiệp. Không những vậy, kiến trúc
cổ điển còn trở thành vật cản, trói buộc con người với quá khứ hoặc đánh lừa thị hiếu
kiến trúc bằng những yếu tố tranh trí diêm dúa và vô nghĩa. Vào nửa cuối của thế kỉ 19,
đầu thế kỉ 20, trong trào lưu phát triển của phương Tây, chủ nghĩa Hiện đại nói chung
có nguồn gốc từ thời kì Khai sáng (Enlightenment) đã ảnh hưởng xuống suy nghĩ của
các kiến trúc sư, họ tin rằng cần phải tạo ra một trào lưu kiến trúc mới, phản ảnh được
tinh thần của thời đại mới và phải vượt qua, rũ bỏ được cái bóng của quá khứ.
Đa số nhà nghiên cứu về lịch sử kiến trúc Hiện đại của thế kỉ 20 đều lấy mốc của khởi
đầu từ sự ra đời của công trình Cung Thủy tinh (Crystal Palace) ở Hyde Park, (London,
Anh) năm 1851 do Joseph Paxton thiết kế. Công trình đáng dấu một bước ngoặt về tư
duy không gian kiến trúc, về phương pháp sử dụng vật liệu, biện pháp thi công cũng như
báo hiệu một vẻ đẹp mới của thời kỳ công nghiệp hóa.
Bên cạnh đó là các kiến trúc sư của "Phong trào Nghệ thuật Thủ công" (Arts and Crafts
movement) ở Anh do William Morris khởi xướng đã thúc đẩy sự đa dạng của kiến trúc.
Đó là việc sử dụng vật liệu đa dạng, tính địa phương của kiến trúc, quay về với các khối
hình học cơ bản. Tiêu biểu cho thời kì này có Philip Webb với công trình Biệt thự Gạch
đỏ (The Red House) hay Charles Rennie Mackintosh ở Scotland với trường Nghệ thuật
1/3

Kiến trúc hiện đại

Glasgow. Ấn tượng trước Phong trào Nghệ thuật Thủ công, tùy viên văn hóa Đức tại
Anh lúc đó Herman Muthesius đã viết tác phẩm "Văn hóa trang trí" (Dekorative Kunst)
ca ngợi những ngôi nhà của Morris, Webb và các cộng sự.
Ở Áo có Otto Wagner và Adolf Loos. Về phần ...
Kiến trúc hiện đại
Bởi:
Wiki Pedia
Trường phái kiến trúc này, xuất phát châu Âu từ cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20 đã
nhanh chóng phổ biến, trở thành một trường phái chủ đạo ra trên toàn thế giới đến thập
niên 1970.
Hiện nay mặc một định nghĩa chuẩn xác về khái niệm kiến trúc hiện đại vẫn còn đang
được tranh luận, nhưng người ta thống nhất rằng trào lưu kiến trúc Hiện đại của thế kỉ
20 đã được thay thế bằng trào lưu kiến trúc Hậu Hiện đại (Postmodernism).
Lịch sử kiến trúc Hiện đại thế kỷ 20
Khởi nguồn
Kiến trúc Hiện đại, bắt nguồn từ châu Âu, một sự phản ứng lại ảnh hưởng của quá khứ
kiến trúc từ cuối thế kỉ 19. Các kiến trúc cảm thấy trào lưu kiến trúc Cổ điển không
còn đủ sức sống, vay mượn và lệ thuộc quá nhiều vào những gì có trong quá khứ, không
phản ảnh trung thực lại bối cảnh của thời đại công nghiệp. Không những vậy, kiến trúc
cổ điển còn trở thành vật cản, trói buộc con người với quá khứ hoặc đánh lừa thị hiếu
kiến trúc bằng những yếu tố tranh trí diêm dúa và vô nghĩa. Vào nửa cuối của thế kỉ 19,
đầu thế kỉ 20, trong trào lưu phát triển của phương Tây, chủ nghĩa Hiện đại nói chung
nguồn gốc từ thời Khai sáng (Enlightenment) đã ảnh hưởng xuống suy nghĩ của
các kiến trúc sư, họ tin rằng cần phải tạo ra một trào lưu kiến trúc mới, phản ảnh được
tinh thần của thời đại mới và phải vượt qua, rũ bỏ được cái bóng của quá khứ.
Đa số nhà nghiên cứu về lịch sử kiến trúc Hiện đại của thế kỉ 20 đều lấy mốc của khởi
đầu từ sự ra đời của công trình Cung Thủy tinh (Crystal Palace) ở Hyde Park, (London,
Anh) năm 1851 do Joseph Paxton thiết kế. Công trình đáng dấu một bước ngoặt về
duy không gian kiến trúc, về phương pháp sử dụng vật liệu, biện pháp thi công cũng như
báo hiệu một vẻ đẹp mới của thời kỳ công nghiệp hóa.
Bên cạnh đó là các kiến trúc sư của "Phong trào Nghệ thuật Thủ công" (Arts and Crafts
movement) ở Anh do William Morris khởi xướng đã thúc đẩy sự đa dạng của kiến trúc.
Đó là việc sử dụng vật liệu đa dạng, tính địa phương của kiến trúc, quay về với các khối
hình học cơ bản. Tiêu biểu cho thời kì này có Philip Webb với công trình Biệt thự Gạch
đỏ (The Red House) hay Charles Rennie Mackintosh Scotland với trường Nghệ thuật
Kiến trúc hiện đại
1/3
Kiến trúc hiện đại - Trang 2
Kiến trúc hiện đại - Người đăng: truongduybaby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kiến trúc hiện đại 9 10 476