Ktl-icon-tai-lieu

kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi chanlamroi4
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

kiến trúc harvard và kiến trúc von neumann

Cụm từ kiến trúc Harvard được dùng để chỉ những kiến trúc
máy tính mà trong đó phân biệt rõ ràng bộ nhớ dữ liệu và bộ
nhớ chương trình, chúng có những đường truyền (bus) riêng để
truy cập vào bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình (ngược lại,
kiến trúc von Neumann có bộ nhớ và bộ nhớ chương trình
chung). Kiến trúc Harvard bắt đầu với máy tính Harvard Mark I,
nó cho phép các lệnh được đặt trong các tape đục lỗ (với 24 bit)
và dữ liệu thì được chứa trong các thẻ (với 23 ký tự). Những
máy tính đầu tiên này rất giới hạn dung lượng dữ liệu, nó được
chứa hoàn toàn trong bộ xử lý trung tâm (CPU), và không cho
phép truy cập vào khu vực chứa lệnh (chương trình) như với dữ
liệu (làm cho việc tạo, load, sửa chữa, v.v. toàn bộ chương trình
phải được thực hiện offline).
Trong một máy tính sử dụng kiến trúc von Neumann, CPU có
thể đọc một lệnh, hoặc đọc/ghi dữ liệu từ bộ nhớ. Tuy vậy, cả
hai quá trình tương tác với lệnh hoặc với dữ liệu, không thể thực
hiện cùng lúc, vì nó sử dụng chung một đường truyền và bộ nhớ.
Trong một máy tính kiến trúc Harvard, CPU có thể vừa đọc một
lệnh, vừa truy cập dữ liệu từ bộ nhớ cùng lúc. Một máy tính kiến
trúc Harvard có thể chạy nhanh hơn, bởi vì nó có thể thực hiện
ngay lệnh tiếp theo khi vừa kết thúc lệnh trước đó. Tốc độ được
tăng lên nhưng phải trả giá bằng sự thiết kế phần cứng phức tạp
hơn (cụ thể nhất mà chúng ta thấy, đó là việc phải thiết kế 2 bus
khác nhau cho dữ liệu và chương trình).
Những năm gần đây, tốc độ CPU tăng lên rất nhiều lần so với
tốc độ truy cập vào bộ nhớ chính. Người ta cần quan tâm đến
việc giảm số lần truy cập vào bộ nhớ để đảm bảo tốc độ hoạt
động của CPU. Nếu, trong cùng một lúc, mỗi lệnh của CPU cần
phải truy cập vào bộ nhớ 1 lần, vậy thì việc tăng tốc độ CPU
chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì nó luôn luôn bị giới hạn bởi
việc truy cập vào bộ nhớ.
Bộ nhớ có thể được thiết kế để có tốc độ truy cập cao, nhưng nó
đồng nghĩa với việc giá sản xuất sẽ cao. Giải pháp là cung cấp

một dung lượng nhỏ bộ nhớ đệm, với tốc độ truy cập rất cao, và
chúng ta gọi đó là cache (bộ nhớ đệm). Khi bộ nhớ CPU cần
tương tác đang nằm trong cache, vì việc tương tác vào đó tốn ít
thời gian hơn rất nhiều lần so với khi cache phải thay đổi và lấy
dữ liệu từ bộ nhớ chính đưa vào. Việc điều chỉnh cache là một
vấn đề quan trọng trong việc thiết kế máy tính.
Những thiết kế chip CPU tốc độ cao ngày này thường kết hợp
hai kiến trúc Harvard và von Neumann. Bộ nhớ cache trên chip
được phân thành...
1. kiến trúc harvard và kiến trúc von neumann
Cụm từ kiến trúc Harvard được dùng để chỉ những kiến trúc
máy tính mà trong đó phân biệt rõ ràng bộ nhớ dữ liệu và bộ
nhớ chương trình, chúng có những đường truyền (bus) riêng để
truy cập vào bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình (ngược lại,
kiến trúc von Neumann có bộ nhớ và bộ nhớ chương trình
chung). Kiến trúc Harvard bắt đầu với máy tính Harvard Mark I,
nó cho phép các lệnh được đặt trong các tape đục lỗ (với 24 bit)
và dữ liệu thì được chứa trong các thẻ (với 23 ký tự). Những
máy tính đầu tiên này rất giới hạn dung lượng dữ liệu, nó được
chứa hoàn toàn trong bộ xử lý trung tâm (CPU), và không cho
phép truy cập vào khu vực chứa lệnh (chương trình) như với dữ
liệu (làm cho việc tạo, load, sửa chữa, v.v. toàn bộ chương trình
phải được thực hiện offline).
Trong một máy tính sử dụng kiến trúc von Neumann, CPU
thể đọc một lệnh, hoặc đọc/ghi dữ liệu từ bộ nhớ. Tuy vậy, cả
hai quá trình tương tác với lệnh hoặc với dữ liệu, không thể thực
hiện cùng lúc, vì nó sử dụng chung một đường truyền và bộ nhớ.
Trong một máy tính kiến trúc Harvard, CPU có thể vừa đọc một
lệnh, vừa truy cập dữ liệu từ bộ nhớ cùng lúc. Một máy tính kiến
trúc Harvard có thể chạy nhanh hơn, bởi vì nó có thể thực hiện
ngay lệnh tiếp theo khi vừa kết thúc lệnh trước đó. Tốc độ được
tăng lên nhưng phải trả giá bằng sự thiết kế phần cứng phức tạp
hơn (cụ thể nhất mà chúng ta thấy, đó là việc phải thiết kế 2 bus
khác nhau cho dữ liệu và chương trình).
Những năm gần đây, tốc độ CPU tăng lên rất nhiều lần so với
tốc độ truy cập vào bộ nhớ chính. Người ta cần quan tâm đến
việc giảm số lần truy cập vào bộ nhớ để đảm bảo tốc độ hoạt
động của CPU. Nếu, trong cùng một lúc, mỗi lệnh của CPU cần
phải truy cập vào bộ nhớ 1 lần, vậy thì việc tăng tốc độ CPU
chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì nó luôn luôn bị giới hạn bởi
việc truy cập vào bộ nhớ.
Bộ nhớ có thể được thiết kế để có tốc độ truy cập cao, nhưng nó
đồng nghĩa với việc giá sản xuất sẽ cao. Giải pháp là cung cấp
kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiến trúc máy tính - Người đăng: chanlamroi4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
kiến trúc máy tính 9 10 510