Ktl-icon-tai-lieu

Kiến Trúc Von Neumann và Harvard

Được đăng lên bởi Ngọc Thịnh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2576 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kiến Trúc Von Neumann
Do dòng ARM 7 dùng kiến trúc Von Neumann, nên tôi muốn xem qua về kiến trúc
này , wiki tiếng việt ko có nên tôi viết ở đây, mục đích là để nhưng bác nào quan
tâm thì mình cùng trao đổi.
Biên dịch từ:
Code:

Bản quyền thuộc về dientuvietnam.net, vui lòng ghi rõ nguồn khi trích
dẫn
Von Neumann là một kiểu kiến trúc phần cứng máy tính. Mặc dù ngày nay đã có
những kiến trúc khác được đưa ra, nhưng kiến trúc Von Neumann vẫn là phổ biến
trong các máy PC (và ARM 7 nữa
).
Von Neumann là một nhà toán học (vật lí, ...đủ nghề...) người Mỹ, gốc Do Thái, là
người đã đưa ra kiến trúc này.
Năm 1944, Von Neumann làm cố vấn cho dự án chế tạo máy tính ENIAC, để phục
vụ cho các mục đích quân sự của Mỹ. Năm 1945, Sau khi dự ánENIAC hoàn thành,
Von Neumann cùng nhóm một vài thành viên trong nhóm làm việc của ông lại tiến
hành một dự án mới, là xây dựng một máy tính hiện đại hơn, với tên gọi là EDVAC.
Năm 1945, Von Neumann đã viết một bài báo có tính bước ngoặc với tựa: "Bản thảo
đầu tiên về máy tính EDVAC " ("The First Draft of a Report on the EDVAC "), chứa
đựng những ý tưởng về cầu trúc cơ bản mà một máy tính cần có . Bài báo này được
Von Neumann trao đổi giới hạn với các thành viên trong nhóm làm việc, tuy nhiên,
sau đó đã được phổ biến rộng rãi và ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển của máy
tính ở Mỹ và thế giới.
Von Neumann đã mườn tượng ra cấu trúc của máy tính là sự kết hợp của các thành
phần sau:
1. arithmetic-logic unit (ALU)
2. Memory (RAM)
3. Von Neumann Control Unit
4. input and output devices
Một điểm đáng chú ý nhất trong kiến trúc Von Neumann là khái niệm "Chương trình
được lưu trữ" (stored-program). Khái niệm này chỉ ra rằng: Dữ liệu (data) cùng với
lệnh (instruction) được dùng để xử lí dữ liệu đó có thể được lưu giữ trên cùng một
vùng nhớ của máy tính.
Ý tưởng này ngược với cấu trúc của các máy tính trước đó như máy ENIAC.
Do dữ liệu và các lệnh được lưu trong cùng một vùng nhớ (vùng nhớ ở đây là RAM),
nên cần thiết phải phân biệt chúng. Do giá trị trên vùng nhớ chỉ là các số nhị phân
0,1 , do đó máy tính cần phải xác định được phần nào là dữ liệu, phần nào là lệnh,

khối điều khiển Von Neumann - Von Neumann Control Unit (khối số 3 ở trên ) sẽ
thực hiện nhiệm vụ này.
Khi khối điều khiển Von Neumann bắt đầu gọi một lệnh để xử lí, nó gọi tới bộ đếm
chương trình (program counter) để trỏ tới địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ, rồi thì lệnh
này sẽ được nạp và thực thi bởi vi xử lí. Địa chỉ...
Kiến Trúc Von Neumann
Do dòng ARM 7 dùng kiến trúc Von Neumann, nên tôi muốn xem qua về kiến trúc
này , wiki tiếng việt ko có nên tôi viết ở đây, mục đích là để nhưng bác nào quan
tâm thì mình cùng trao đổi.
Biên dịch từ:
Code:
http://www.bookrags.com/research/von-neumann-architecture-wcs/
Bản quyền thuộc về dientuvietnam.net, vui lòng ghi rõ nguồn khi trích
dẫn
Von Neumann là một kiểu kiến trúc phần cứng máy tính. Mặc dù ngày nay đã có
những kiến trúc khác được đưa ra, nhưng kiến trúc Von Neumann vẫn là phổ biến
trong các máy PC (và ARM 7 nữa ).
Von Neumann là một nhà toán học (vật lí, ...đủ nghề...) người Mỹ, gốc Do Thái, là
người đã đưa ra kiến trúc này.
Năm 1944, Von Neumann làm cố vấn cho dự án chế tạo máy tính ENIAC, để phục
vụ cho các mục đích quân sự của Mỹ. Năm 1945, Sau khi dự ánENIAC hoàn thành,
Von Neumann cùng nhóm một vài thành viên trong nhóm làm việc của ông lại tiến
hành một dự án mới, là xây dựng một máy tính hiện đại hơn, với tên gọi là EDVAC.
Năm 1945, Von Neumann đã viết một bài báo có tính bước ngoặc với tựa: "Bản thảo
đầu tiên về máy tính EDVAC " ("The First Draft of a Report on the EDVAC "), chứa
đựng những ý tưởng về cầu trúc cơ bản mà một máy tính cần có . Bài báo này được
Von Neumann trao đổi giới hạn với các thành viên trong nhóm làm việc, tuy nhiên,
sau đó đã được phổ biến rộng rãi và ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển của máy
tính ở Mỹ và thế giới.
Von Neumann đã mườn tượng ra cấu trúc của máy tính là sự kết hợp của các thành
phần sau:
1. arithmetic-logic unit (ALU)
2. Memory (RAM)
3. Von Neumann Control Unit
4. input and output devices
Một điểm đáng chú ý nhất trong kiến trúc Von Neumann là khái niệm "Chương trình
được lưu trữ" (stored-program). Khái niệm này chỉ ra rằng: Dữ liệu (data) cùng với
lệnh (instruction) được dùng để xử lí dữ liệu đó có thể được lưu giữ trên cùng một
vùng nhớ của máy tính.
Ý tưởng này ngược với cấu trúc của các máy tính trước đó như máy ENIAC.
Do dữ liệu và các lệnh được lưu trong cùng một vùng nhớ (vùng nhớ ở đây là RAM),
nên cần thiết phải phân biệt chúng. Do giá trị trên vùng nhớ chỉ là các số nhị phân
0,1 , do đó máy tính cần phải xác định được phần nào là dữ liệu, phần nào là lệnh,
Kiến Trúc Von Neumann và Harvard - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến Trúc Von Neumann và Harvard - Người đăng: Ngọc Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kiến Trúc Von Neumann và Harvard 9 10 637