Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm chụp ảnh phong cảnh

Được đăng lên bởi Lê Hoàng Sơn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ảnh chân dung muốn đẹp phải có độ sâu trường ảnh:

Độ sâu trường ảnh(DOF): Khoảng cách nét tính từ trước chủ đề đến
sau chủ đề của bức hình.
-

-

-

-

-

-

-

-

Độ sâu trường ảnh mỏng rất hợp với chụp chân dung, vì nó xóa phông
nền, làm nổi bật chủ thể
+ Chụp chân dung đẹp sử dụng ống tele tầm trung(85mm) khẩu độ lớn :
1.8-2.4
Độ sâu trường ảnh lớn rất hợp với chụp phong cảnh, vì cả bức hình đều
cần làm rõ nét. Làm khoảng cách nét từ trước chủ thể đến sau chủ thể
đủ lớn -> bức ảnh có chiều sâu
+ chụp ảnh phong cảnh đẹp sử dụng ống wide(35mm,50mm) với khẩu
độ lớn(20-28)

Chủ đề gần máy ảnh thì trường ảnh khá cạn,
nếu chủ đề càng xa máy ảnh thì trường ảnh
càng sâu
Lựa chọn chế độ chụp A(ưu tiên khẩu độ)
Lấy nét vào trung tâm, sát hậu cảnh hơn
Nếu tiêu cự lớn, nền càng bị xóa rõ hơn và
chủ đề càng nổi hơn. -> Chọn tiêu cự nhỏ.
Khẩu độ trên f/5.6
Khẩu f/16 – tiêu cự 55mm: Lấy nét cách điểm
tập trung nét 9,5-10m
Không để cháy vùng trắng, tối mất các chi
tiết vùng sẫm
Tìm điểm nhấn cho khung hình: Bố cục 1/3
Tiền cảnh có độ sâu, không quá sáng và
không quá chi tiết.
Sử dụng Tripod
Đường chân trời: thẳng, được đặt ở 1/3 trên
hoặc dưới bức ảnh

-

-

Lợi dụng màu sắc lúc bình minh hoặc hoàng
hôn: độ bão hòa màu cao
Chụp tốc độ chậm và thời gian phơi sang dài

...
Ảnh chân dung muốn đẹp phải có độ sâu trường ảnh:
Độ sâu trường ảnh(DOF): Khoảng cách nét tính từ trước chủ đề đến
sau chủ đề của bức hình.
- Độ sâu trường ảnh mỏng rất hợp với chụp chân dung, vì nó xóa phông
nền, làm nổi bật chủ thể
+ Chụp chân dung đẹp sử dụng ống tele tầm trung(85mm) khẩu độ lớn :
1.8-2.4
- Độ sâu trường ảnh lớn rất hợp với chụp phong cảnh, vì cả bức hình đều
cần làm rõ nét. Làm khoảng cách nét từ trước chủ thể đến sau chủ thể
đủ lớn -> bức ảnh có chiều sâu
+ chụp ảnh phong cảnh đẹp sử dụng ống wide(35mm,50mm) với khẩu
độ lớn(20-28)
- Chủ đề gần máy ảnh thì trường ảnh khá cạn,
nếu chủ đề càng xa máy ảnh thì trường ảnh
càng sâu
- Lựa chọn chế độ chụp A(ưu tiên khẩu độ)
- Lấy nét vào trung tâm, sát hậu cảnh hơn
- Nếu tiêu cự lớn, nền càng bị xóa rõ hơn và
chủ đề càng nổi hơn. -> Chọn tiêu cự nhỏ.
- Khẩu độ trên f/5.6
- Khẩu f/16 – tiêu cự 55mm: Lấy nét cách điểm
tập trung nét 9,5-10m
- Không để cháy vùng trắng, tối mất các chi
tiết vùng sẫm
- Tìm điểm nhấn cho khung hình: Bố cục 1/3
- Tiền cảnh có độ sâu, không quá sáng và
không quá chi tiết.
- Sử dụng Tripod
- Đường chân trời: thẳng, được đặt ở 1/3 trên
hoặc dưới bức ảnh
Kinh nghiệm chụp ảnh phong cảnh - Trang 2
Kinh nghiệm chụp ảnh phong cảnh - Người đăng: Lê Hoàng Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kinh nghiệm chụp ảnh phong cảnh 9 10 645