Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật chế tạo máy

Được đăng lên bởi nhatkhanh81091
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

1.2 HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA NÓ:
-Máy:là thành phần tạo nên nguồn động lực và các chuyển động tạo hình trong quá trình gia công.
-Dao:nhận năng lượng trực tiếp từ máy cung cấp để chuyển hóa thành quá trình tách phôi ra khỏi bề mặt chi
tiết gia công nhằm tạo ra độ nhám, kích thước, biên độ theo yêu cầu.
-Đồ gá: làm nhiệm vụ kẹp chặt, định vị chi tiết gia công
-Chi tiết gia công:đây là đối tượng sản xuất, mọi quá trình gia công đều phản ánh lên bề mặt chi tiết.
Các thành phần trong hệ thống công nghệ đều có chức năng và nhiệm vụ riêng nhưng tất cả đều nằm trong 1 hệ
thống thống nhất có quan hệ mật thiết vs nhau và trong quá trình cắt gọt k thiếu thành phần nào trong chúng
1.3 QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ:
a. Quá trình sản xuất:là qt con ng tác động lên tài nguyên thiên nhiên để biến nó thành sp phục vụ cho con ng.
vd: qt sẩn xuất xi măng, sx giấy … Nó yêu cầu nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn là một công đoạn. Mỗi phân
xưởng, bộ phận... làm những công việc chuyên môn khác nhau.
Quá trình xản xuất được chia ra làm các công đoạn nhỏ theo một quá trình công nghệ.
b. Quá trình công nghệ: là 1 phần của qtsx, trực tiếp làm thay đổi thuộc tính và tính chất của qtsx, có bao
hàm thay đổi về hình dạng, kích thước, cơ lí của vật liệu. Nó bao gồm các quá trình như:
- Quá trình công nghệ chế tạo phôi: Hình thành kích thước phôi từ vật liệu bằng các phương pháp khác nhau.
- Quá trình công nghệ gia công cơ: Làm thay đổi trạng thái, cơ lý lớp bề mặt
- Quá trình công nghệ nhiệt luyện: Làm thay đổi về tính chất cơ lý vật liệu
- Quá trình công nghệ lắp ráp: Tạo thành sản phẩm hoàn thiện thông qua mối ghép lắp ráp.
vd: qt công nghệ gia công cơ là qt cắt gọt phôi, để làm thay đổi hình dạng và kích thước của nó. Qt công nghệ
lắp ráp là qt tạo ra các cụm các sp thông qua các loại liên kết của mối lắp ráp.
Trong thực tế ở phương án chế tạo chi tiết máy có thể có nhiều phương án khác nhau (nhiều quá trình công
nghệ khác nhau) trên cơ sở đó có thể lựa chọn 1 qt hợp lí nhất và ghi thành các văn kiện công nghệ phục vụ cho
qtsx gọi là quy trình công nghệ.
1.4 CÁC THÀNH PHẦN CỦA QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
a. Nguyên công:là 1 phần của qt công nghệ đc hoàn thành liên tục tại
1 chỗ làm việc do 1 hoặc nhóm công nhân thực hiện. Nếu thay đổi tính chất liên tục và chỗ làm việc thì sẽ
chuyển thành 1 nguyên công khác. 1 quy trình công nghệ thường bao gồm 1 số nguyên công.
Vd:gia công trục bậc, 50 chi tiết:
A
B
Các phương án: + trên mặt A sau đó trở đầu tiện mặt B => 1 nguyên...
A B
1
1.2 HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA NÓ:
-Máy:là thành phần tạo nên nguồn động lực và các chuyển động tạo hình trong quá trình gia công.
-Dao:nhận năng lượng trực tiếp từ máy cung cấp để chuyển hóa thành quá trình ch phôi ra khỏi bề mặt chi
tiết gia công nhằm tạo ra độ nhám, kích thước, biên độ theo yêu cầu.
-Đồ gá: làm nhiệm vụ kẹp chặt, định vị chi tiết gia công
-Chi tiết gia công:đây là đối tượng sản xuất, mọi quá trình gia công đều phản ánh lên bề mặt chi tiết.
Các thành phần trong hệ thống công nghệ đều có chức năng và nhiệm vụ riêng nhưng tất cả đều nằm trong 1 hệ
thống thống nhất có quan hệ mật thiết vs nhau và trong quá trình cắt gọt k thiếu thành phần nào trong chúng
1.3 QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ:
a. Quá trình sản xuất:là qt con ng tác động lên tài nguyên thiên nhiên để biến nó thành sp phục vụ cho con ng.
vd: qt sẩn xuất xi măng, sx giấy yêu cầu nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn một công đoạn. Mỗi phân
xưởng, bộ phận... làm những công việc chuyên môn khác nhau.
Quá trình xản xuất được chia ra làm các công đoạn nhỏ theo một quá trình công nghệ.
b. Quá trình công nghệ: 1 phần của qtsx, trực tiếp làm thay đổi thuộc tính tính chất của qtsx, bao
hàm thay đổi về hình dạng, kích thước, cơ lí của vật liệu. Nó bao gồm các quá trình như:
- Quá trình công nghệ chế tạo phôi: Hình thành kích thước phôi từ vật liệu bằng các phương pháp khác nhau.
- Quá trình công nghệ gia công cơ: Làm thay đổi trạng thái, cơ lý lớp bề mặt
- Quá trình công nghệ nhiệt luyện: Làm thay đổi về tính chất cơ lý vật liệu
- Quá trình công nghệ lắp ráp: Tạo thành sản phẩm hoàn thiện thông qua mối ghép lắp ráp.
vd: qt công nghệ gia công qt cắt gọt phôi, để làm thay đổi hình dạng ch thước của nó. Qt công nghệ
lắp ráp là qt tạo ra các cụm các sp thông qua các loại liên kết của mối lắp ráp.
Trong thực tế phương án chế tạo chi tiết máy thể nhiều phương án khác nhau (nhiều quá trình công
nghệ khác nhau) trên cơ sở đó có thể lựa chọn 1 qt hợp lí nhất và ghi thành các văn kiện công nghệ phục vụ cho
qtsx gọi là quy trình công nghệ.
1.4 CÁC THÀNH PHẦN CỦA QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
a. Nguyên công:là 1 phần của qt công nghệ đc hoàn thành liên tục tại
1 chỗ làm việc do 1 hoặc nhóm công nhân thực hiện. Nếu thay đổi tính chất liên tục chỗ làm việc thì sẽ
chuyển thành 1 nguyên công khác. 1 quy trình công nghệ thường bao gồm 1 số nguyên công.
Vd:gia công trục bậc, 50 chi tiết:
Các phương án: + trên mặt A sau đó trở đầu tiện mặt B => 1 nguyên
công vì liên tục
+ tiện măt A cho 50 chi tiết sau đó mới mở đầu để gia công mặt B
=> 2 nguyên công.
Bây giờ gia công mặt C trên máng tiện , sau đó chuyển sang gia công rãnh then D => 2 nguyên công
nghĩa:Việc phân chia quy trình công nghệ thành c nguyên công ý nghĩa về mặt kinh tế về mặt
thuật.+Về mặt kỹ thuật tùy theo kĩ thuật gia công mà chọn vật liệu gia công cho thích hợp.
+Về mặt kinh tế:thì việc phân tán hay tập trung cho phù hợp vs quysản xuất là rất quan trọng để đảm
bảo hiệu quả cho quá trình gia công.
b. Gá: 1 phần của nguyên công, được hoàn thành trong 1 lần đặt chi tiết. 1 nguyên công thể 1 hoặc
nhiều lần gá. Vd:gá vào mặt B để gia công A, sau đó trở đầu để gá A để gia công B =>1 nguyên công, 2 lần gá.
c. Vị trí:1 phần của nguyên công được xác định bởi vị trí tương quan giữa chi tiết với dao. 1 lần gá có thể có
1 số vị trí. Vd: gia công đầu lục giác của bu long sau khi phay xong 1 cạnh, ta phân độ chi tiết 1 góc 60
0
để gia
công mặt chi tiết tiếp theo => 1 lần gá có 6 vị trí.
1
Kỹ thuật chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật chế tạo máy - Người đăng: nhatkhanh81091
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kỹ thuật chế tạo máy 9 10 649