Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật chiếu sáng

Được đăng lên bởi hoangthitan9393
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP
MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG
Câu 1: Viết biểu thức tính và giải thích các đại lượng
a)
b)
c)
d)

Quang thông
Cường độ ánh sang
Độ rọi
Độ chói

Câu 2: Viết biểu thức tính và giải thích các đại lượng
a) Độ rọi điểm,
b) Độ chói
Câu 3: Cách tính hệ số sử dụng của bộ đèn
Câu 4: Trình tự các bước thiết kế chiếu sang sơ bộ một công trình chiếu sang trong
nhà
Câu 5: Cách xác định Emin, Emax đối với nguồn sáng đường

...
NỘI DUNG ÔN TẬP
MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG
Câu 1: Viết biểu thức tính và giải thích các đại lượng
a) Quang thông
b) Cường độ ánh sang
c) Độ rọi
d) Độ chói
Câu 2: Viết biểu thức tính và giải thích các đại lượng
a) Độ rọi điểm,
b) Độ chói
Câu 3: Cách tính hệ số sử dụng của bộ đèn
Câu 4: Trình tự các bước thiết kế chiếu sang sơ bộ một công trình chiếu sang trong
nhà
Câu 5: Cách xác định E
min
, E
max
đối với nguồn sáng đường
Kỹ thuật chiếu sáng - Người đăng: hoangthitan9393
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kỹ thuật chiếu sáng 9 10 74