Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật điện 1a

Được đăng lên bởi Vanlong Giakien
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN

BỘ MÔN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN 1a
(3 TÍN CHỈ)
DÙNG CHO BẬC ĐẠI HỌC HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
CÁC NGÀNH: KTMT; SPTIN .

THÁI NGUYÊN 7-2007

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Nội dung mỗi đề thi phải bao quát được ít nhất 50% chương trình của môn học; không
có 2 câu trong cùng một chương.

II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Tự luận, thời lượng 90 phút.
III. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP CÂU HỎI LÀM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
- Nguyên tắc: một đề thi gồm 2 phần lý thuyết và bài tập; trong đó:
điểm phần bài tập chiếm (40 đến 50)% tổng số điểm.
- Thang điểm: nhỏ nhất là 0,25.
- Loại câu hỏi: có thể dùng các kiểu sau:
1. Kiểu đề thứ nhất: Nếu phần bài tập 5 điểm (B4.2), sẽ kết hợp với:
+ 1 câu lý thuyết 3,0 điểm (L4.5) và 1 câu 2 điểm (L4.3).
+ Hoặc: 2 câu lý thuyết 2,5 điểm (L4.2).
+ Hoặc: 2 câu 1,5 điểm (L4.2) và 1 câu 2 điểm (L4.3).
+ Hoặc: 2 câu 2,0 điểm (L4.3) và 1 câu 1 điểm (L4.1).
2. Kiểu đề thứ hai: Nếu phần bài tập 4 điểm (B4.1), sẽ kết hợp với
+ 2 câu lý thuyết 3,0 điểm (L4.5).
+ 3 câu lý thuyết 2 điểm (L4.3).
+ Hoặc: 2 câu 1,5 điểm (L4.2) và 1 câu 3 điểm (L4.5).
* Mỗi một buổi thi phải tổ hợp ít nhất 4 đề thi.

IV. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
PHẦN LÝ THUYẾT
L4.1 LOẠI 1,0 ĐIỂM
Câu 1 Các định luật cơ bản dùng trong máy điện là những định luật nào? Trình bày nội dung
của định luật cảm ứng điện từ ?
Câu 2 Khi làm việc máy điện bị phát nóng do nguyên nhân gì? Biện pháp khắc phục?
Câu 3 Giải thích tại sao khi máy điện không đồng bộ 3 pha làm việc ở chế độ động cơ thì tốc
độ n < n1?
Câu 4 Các định luật cơ bản dùng trong máy điện là những định luật nào? Trình bày nội dung của
định luật lực điện từ ?
Câu 5 Chứng minh từ trường một pha là từ trường đập mạch?
Câu 6 Nêu khái niệm về từ trường đập mạch và từ trường quay tròn đều? Đặc điểm của từ
trường quay tròn đều?

Câu 7 Trình bày cấu tạo của máy biến áp một pha?
1

L4.2 LOẠI 1,5 ĐIỂM
Câu 8 Trình bày nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha?
Câu 9 Vẽ sơ đồ thay thế đầy đủ của máy biến áp một pha? Giải thích các thông số của sơ đồ?
Trình bày công thức xác định các thông số của sơ đồ đó bằng các thông số từ thí nghiệm ngắn
mạch và không tải?
Câu 10 Trình bày cấu tạo của động cơ không đồng 3 pha?
Câu 11 Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha?
Câu 12 Trình bày cấu tạo của máy điện một chiều?
Câu 13 Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều?
Câu 14 Trình bày nguyên lý làm việc của máy phát đ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN
BỘ MÔN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN 1a
(3 TÍN CHỈ)
DÙNG CHO BẬC ĐẠI HỌC HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
CÁC NGÀNH: KTMT; SPTIN .
THÁI NGUYÊN 7-2007
Kỹ thuật điện 1a - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật điện 1a - Người đăng: Vanlong Giakien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kỹ thuật điện 1a 9 10 953