Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật điều khiển tự động

Được đăng lên bởi Xuan Nguyen Ngoc
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kỹ Thuật Điều Khiển Tự Động
Biên tập bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên

Kỹ Thuật Điều Khiển Tự Động
Biên tập bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên
Các tác giả:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Bài 1: Cơ bản về hệ thống điều khiển tự động
1.1. Khái niệm điều khiển
1.2. Các nguyên tắc điều khiển
1.3. Phân loại điều khiển
1.4. Lịch sử phát triển lý thuyết điều khiển
1.5. Một số ví dụ về các phần tử và hệ thống tự động
2. Bài 2: Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục
3. Bài 3: Đặc tính động học của hệ thống
3.1. Khái niệm về đặc tính động học
3.2. Các khâu động học điển hình
3.3. Đặc tính động học của hệ thống tự động
3.4. Khảo sát đặc tính động học của hệ thống
4. Bài 4: Khảo sát tính ổn định của hệ thống
4.1. Khái niệm về ổn định
4.2. Tiêu chuẩn ổn định đại số
4.3. Phương pháp quỹ đạo nghiệm số
4.4. Tiêu chuẩn ổn định tần số
5. Bài 5: Đánh giá chất lượng của hệ thống điều khiển
5.1. Các tiêu chuẩn chất lượng
5.2. Sai số xác lập
5.3. Đáp ứng quá độ
5.4. Các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ
6. Bài 6: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục
7. Bài 7: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc
7.1. Hệ thống điều khiển rời rạc
7.2. Phép biến đổi Z
7.3. Mô tả hệ thống rời rạc bằng hàm truyền
7.4. Mô tả hệ thống rời rạc bằng phương trình trạng thái
8. Bài 8: Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc
8.1. Hệ thống điều khiển rời rạc :Khái niệm chung
8.2. Các tiêu chuẩn ổn định
8.3. Đánh giá chất lượng của hệ thống
8.4. Các phương pháp tổng hợp hệ thống điều khiển rời rạc

1/197

9. Bài 9: Ứng dụng thiết kế hệ thống điều khiển tự động
10. Bài 10: Lập trình điều khiển hệ thống tự động từ máy tính
11. Bài 11: Thảo luận và tống kết
11.1. MÔ TẢ HỆ RỜI RẠC DÙNG MATLAB
Tham gia đóng góp

2/197

Bài 1: Cơ bản về hệ thống điều khiển tự
động
Khái niệm điều khiển
Khái niệm điều khiển
Khái niệm
Một câu hỏi khá phổ biến với những người mới làm quen với lý thuyết điều khiển là
“Điều khiển là gì?”. Để có khái niệm về điều khiển chúng ta xét ví dụ sau. Giả sử chúng
ta đang lái xe trên đường, chúng ta muốn xe chạy với tốc độ cố định 40km/h. Để đạt
được điều này mắt chúng ta phải quan sát đồng hồ đo tốc độ để biết được tốc độ của xe
đang chạy. Nếu tốc độ xe dưới 40km/h thì ta tăng ga, nếu tốc độ xe trên 40km/h thì ta
giảm ga. Kết quả của quá trình trên là xe sẽ chạy với tốc độ “gần” bằng tốc độ mong
muốn. Quá trình lái xe như vậy chính là quá trình điều khiển. Trong quá trình điều khiển
chúng ta cần thu thập thông ...
Kỹ Thuật Điều Khiển Tự Động
Biên tập bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên
Kỹ thuật điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật điều khiển tự động - Người đăng: Xuan Nguyen Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
Kỹ thuật điều khiển tự động 9 10 451