Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật đo điện hóa

Được đăng lên bởi modeltreeshop
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 974 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TÀI LIỆU

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐIỆN HÓA

PHẠM HỒNG PHONG

Tháng 12/ 2012

BẢNG KÝ HIỆU
Ký hiệu

Ý nghĩa

Đơn vị

A

Diện tích điện cực

cm2

Cj

Nồng độ của cấu tử j

M, mol/cm3

Cj(0,t)

Nồng độ của cấu tử tại bề mặt điện cực tại thời gian t

M, mol/cm3

C*j(0,t)

Nồng độ của cấu tử trong dung dịch tại thời gian t

M, mol/cm3

Dj

Hệ số khuếch tán của cấu tử j

Cm2/s

Thế của điện cực so với điện cực so sánh

V

Thế điện cực chuẩn

V

Epa

Thế píc anot

V

Epc

Thế pic catot

V

F

Hằng số Faraday

C

h

Hằng số Flanck

J-s

id

Dòng giới hạn khuếch tán

A

ip

Dòng píc

A

J

Mật độ dòng

A/s

k0

Hằng số cân bằng của phản ứng

kf

Hằng số cân bằng của phản ứng thuận

m

Tốc độ dòng Hg trong mao quản điện cực giọt Thủy ngân

n

Số điện tử trao đổi trong phản ứng oxi hóa khử

Q

Điện lượng truyền qua trong quá trình điện phân

C

Qdl

Phần điện lượng dành cho điện dung lớp kép

C

r

Bán kính điện cực

Cm

tp

Bề rộng xung trong cực phổ sóng vuông

S

v

Tốc độ quét thế

mV/s

x

Khoảng cách từ vị trí quan tâm đến bề mặt điện cực

cm

α

Hệ số chuyển điện tích

 (bt )

Dòng chuẩn hóa của hệ bất thuận nghịch trong quét thế tuyến tính
và quét thế vòng

E

Eo



,

Thời gian chuyển tiếp

mg/s

s

(Một số đại lượng khác có thể tìm được trong tài liệu 1 Giáo sư Lê Quốc Hùng đã giới thiệu)

Trong các phương pháp đo điện hóa, hai đại lượng vật lý quan trọng cần được xác định là
dòng điện và điện thế bởi các đại lượng này có những mối quan hệ chặt chẽ với các quá trình
điện hóa. Ví dụ, định luật Faraday biểu diễn mối quan hệ giữa dòng điện và lượng chất điện
phân, hay phương trình Nerst biểu diễn mối quan hệ giữa thế điện cực với nồng độ các chất tham
gia và tạo thành trong quá trình điện cực. Tuy nhiên, để xác định được các đại lượng này, người
ta phải giữ không đổi một trong hai đại lượng và xác định đại lượng kia. Tùy thuộc vào đại
lượng cố định mà sẽ có các phương pháp đo tương ứng. Dưới đây là một số phương pháp chính.
I. Phương pháp khống chế điện thế
Với phương pháp này, đại lượng được khống chế là điện thế áp lên điện cực làm việc so với
điện cực so sánh, và dòng điện cần xác định sẽ là một hàm của thời gian hoặc thế điện cực. Từ
nguyên tắc chung này, nhiều kỹ thuật khác nhau đã được phát triển để sử dụng cho các mục đích
nghiên cứu khác nhau. Thiết bị điện hóa sử dụng cho mục đích này được gọi là potentiostat.
I.1. Kỹ thuật thế tĩnh (Potentiostatic)
Với kỹ thuật này, điện thế được áp lên điện cực làm việc một giá trị không đổi, sự biến đổi
của ...
TÀI LIỆU
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐIỆN HÓA
PHẠM HỒNG PHONG
Tháng 12/ 2012
Kỹ thuật đo điện hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật đo điện hóa - Người đăng: modeltreeshop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Kỹ thuật đo điện hóa 9 10 932