Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật đo lường cảm biến

Được đăng lên bởi Min Ngọc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
Khoa Cơ khí - Công ngệ
Bộ môn Cơ điện tử

KĨ THUẬT ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN
THS. TRẦN THỊ KIM NGÀ

Sinh viên thực hiên: Võ Văn Huy Hoàng
Lớp: DH12CD MSSV: 12153079

I)Cảm biến nhiệt độ.
1)Giới thiệu
Cảm biến nhiệt độ là thiết bị dùng để đo nhiệt độ của đối tượng.
Các cảm biến này cảm nhận sự thay đổi của nhiệt độ và cho tín hiệu ngõ ra một trong hai dạng: thay đổi
điện áp hoặc thay đổi điện trở.
Cảm biến nhiệt độ được chia làm 2 loại:
+ cảm biến loại tiếp xúc
+ cảm biến loại không tiếp xúc( đo bức xạ nhiệt)
Cảm biến loại tiếp xúc:
+ Cặp nhiệt điện.
+ Nhiệt điện trở.
+ Ic đo nhiệt độ.
Cảm biến loại không tiếp xúc

nhiệt kế hồng ngoại: Đo nhiệt độ bằng cách nhận năng lượng hồng ngoại được phát ra từ vật liệu
Giới thiệu một số loại cảm biến

1. Cặp nhiệt điện (Thermocouple)

- Cấu tạo: Gồm 2 chất liệu kim loại khác nhau, hàn dính một đầu.
- Nguyên lý: Nhiệt độ thay đổi cho ra sức điện động thay đổi ( mV).
- Ưu điểm: Bền, đo nhiệt độ cao.
- Khuyết điểm: Nhiều yếu tố ảnh hưởng làm sai số. Độ nhạy không cao.
- Thường dùng: Lò nhiệt, môi trường khắt nghiệt, đo nhiệt nhớt máy nén,…
- Dải đo: -100 ~ 1400oC
- Ứng dụng: sản xuất công nghiệp, luyện kim, giáo dục hay gia công vật liệu…
Trên thị trường hiện nay có nhiều loại Cặp nhiệt điện khác nhau (E, J, K, R, S, T…) đó là vì mỗi loại Cặp
nhiệt điện đó được cấu tạo bởi 1 chất liệu khác nhau, từ đó sức điện động tạo ra cũng khác nhau dẫn
đến dải đo cũng khác nhau. Người sử dụng cần chú ý điều này để có thể lựa chọn loại Cặp nhiệt điện phù
hợp với yêu cầu của mình.
+ Đồng thời khi lắp đặt sử dụng loại Cặp nhiệt điện thì cần chú ý tới những điểm sau đây:
- Dây nối từ đầu đo đến bộ điều khiển càng ngắn càng tốt (vì tín hiệu truyền đi dưới dạng điện áp mV
nên nếu dây dài sẽ dẫn đến sai số nhiều).
- Thực hiện việc cài đặt giá trị bù nhiệt (Offset) để bù lại tổn thất mất mát trên đường dây. Giá trị Offset
lớn hay nhỏ tùy thuộc vào độ dài, chất liệu dây và môi trường lắp đặt.
- Không để các đầu dây nối của Cặp nhiệt điện tiếp xúc với môi trường cần đo.
- Đấu nối đúng chiều âm, dương cho Cặp nhiệt điện.

2. Nhiệt điện trở (Resitance temperature detector –RTD).

- Cấu tạo của RTD gồm có dây kim loại làm từ: Đồng, Nikel, Platinum,…được quấn tùy theo hình dáng của
đầu đo.
- Nguyên lí hoạt động: Khi nhiệt độ thay đổi điện trở giữa hai đầu dây kim loại này sẽ thay đổi, và tùy
chất liệu kim loại sẽ có độ tuyến tính trong một khoảng nhiệt độ nhất định.
- Ưu điểm: độ chính xác cao hơn Cặp nhiệt điện, dễ sử dụn...


 !"#$%$&'()*+
,-#./0.$#/0/12345
6789:; <=
/6, ;'

 !"#$%&''()"
*+"',
-()
.(/*01
.(23/*01450(6
(/*01)
.+*
.7',
.8
(23/*01
>?@+AB"C+D8E
)FGHIJC++;
=8CG<; K
Kỹ thuật đo lường cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật đo lường cảm biến - Người đăng: Min Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Kỹ thuật đo lường cảm biến 9 10 613