Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật lạnh thực phẩm

Được đăng lên bởi Anh Sẽ Xóa
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 3712 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
-------------------------

BÀI GIẢNG

KỸ THUẬT LẠNH

Biên soạn: GVC. ThS. Trần Thế Truyền
Khoa: Hóa

Đà Nẵng, 2007


-0-

Mục lục
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... - 4 I. Lịch sử phát triển ngành lạnh:............................................................................. - 4 II. Ý nghĩa kinh tế của kỹ thuật lạnh: ..................................................................... - 4 III. Kỹ thuật lạnh ở Vịêt Nam: ............................................................................... - 6 CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KỸ THUẬT LẠNH................................... - 7 1.1. Các phương pháp làm lạnh nhân tạo: .............................................................. - 7 1.1.1. Phương pháp bay hơi khuếch tán: ............................................................ - 7 1.1.2. Phương pháp hòa tan: ............................................................................... - 8 1.1.3. Phương pháp hóa lỏng (nóng chảy):......................................................... - 8 1.1.4. Phương pháp thăng hoa: ........................................................................... - 8 1.1.5. Phương pháp bay hơi chất lỏng:............................................................... - 8 1.1.6. Phương pháp khử từ đoạn nhiệt: .............................................................. - 9 1.1.7. Phương pháp giản nở khí có sinh ngoại công: ......................................... - 9 1.1.8. Phương pháp tiết lưu không sinh ngoại công:.......................................... - 9 1.1.9. Làm lạnh bằng hiệu ứng xoáy: ............................................................... - 10 1.1.10. Hiệu ứng nhiệt điện (hiệu ứng Pentier): ............................................... - 11 1.2. Tác nhận lạnh: (Môi chất lạnh, gaz lạnh)...................................................... - 12 1.2.1. Định nghĩa: ............................................................................................. - 12 1.2.2. Yêu cầu:.................................................................................................. - 12 1.2.3. Một số tác nhân điển hình: ..................................................................... - 13 1.3. Chất tải lạnh:.................................................................................................. - 16 1.3.1. Định nghĩa: .................
http://www.ebook.edu.vn
- 0 -
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
-------------------------
BÀI GING
K THUT LNH
Biên son: GVC. ThS. Trn Thế Truyn
Khoa: Hóa
Đà Nng, 2007
kỹ thuật lạnh thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật lạnh thực phẩm - Người đăng: Anh Sẽ Xóa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
kỹ thuật lạnh thực phẩm 9 10 303