Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật số

Được đăng lên bởi nhuhuy88gon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT SỐ
(Digital Electronics)
Th.S Đặng Ngọc Khoa
Khoa Điện - Điện Tử

1

Nội dung môn học
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

1: Một số khái niệm mở đầu
2: Hệ thống số
3: Các cổng logic và đại số Boolean
4: Mạch logic
5: Flip-Flop
6: Mạch số học
7: Bộ đếm và thanh ghi
8: Đặc điểm của các IC số
9: Các mạch số thường gặp
10: Kết nối với mạch tương tự
11: Thiết bị nhớ

2

1

Giáo trình và tài liệu tham khảo

„
„
„
„

Bài giảng – Th.S Đặng Ngọc Khoa
Kỹ thuật số - Nguyễn Thúy Vân, NXB.KHKT
Kỹ thuật số 1 - Nguyễn Như Anh, NXB. ĐHQG
Digital Systems: Principles and Applications –
Ronald J.Tocci, Prentice-Hall

3

Chương 1
Một số khái niệm mở đầu
Th.S Đặng Ngọc Khoa
Khoa Điện - Điện Tử

4

2

Mô tả số học
„

„

„
„

Tín hiệu analog (tương tự) là tín hiệu có
giá trị thay đổi một cách liên tục
Tín hiệu digital (số) là tín hiệu có giá trị
thay đổi theo những bước rời rạc.
Analog == Tương tự.
Digital == Rời rạc (step by step)

5

Tín hiệu analog và digital

Tín hiệu analog

Tín hiệu digital

6

3

Ví dụ 1.1
„

Những đại lượng sau đây là analog hay
digital?
„
„
„
„
„

Công tắc 10 trạng thái
Dòng ngõ ra của một thiết bị điện.
Nhiệt độ phòng.
Tốc độ của một môtơ điện.
Nút điều chỉnh âm thanh của radio.

Digital
Analog
Analog
Analog
Analog
7

Hệ thống số
„

„

Hệ thống số là một kết hợp của các thiết
bị được thiết kế để làm việc với các đại
lượng vật lý được miêu tả dưới dạng số.
Ví dụ: máy vi tính, máy tính tay, các thiết
bị audio/video số, điện thoại số, truyền
hình kỹ thuật số…
8

4

Ưu điểm của kỹ thuật số
„
„
„
„
„
„

Nhìn chung, hệ thống số dễ thiết kế.
Các thông tin được lưu trữ dễ dàng.
Độ chính xác cao.
Có thể lập trình hoạt động của hệ thống.
Các mạch số ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu.
Nhiều mạch số có thể được tích hợp vào
trong một IC.
9

Hạn chế của kỹ thuật số
„

„

Trong thực tế phần lớn các đại lượng là
analog.
Để xử lý tín hiệu analog, hệ thống cần
thực hiện theo ba bước sau:
„

„
„

Biến đổi tín hiệu analog ngõ vào thành tín
hiệu số (analog-to-digital converter, ADC)
Xử lý thông tin số
Biến đổi tín hiệu digital ở ngõ ra thành tín
hiệu analog (digital-to-analog converter,DAC)

10

5

Một số ví dụ về hệ thống số

11

Hệ thống điều khiển nhiệt độ

12

6

Đĩa CD (Compact Disk)
„

„

„
„

Âm thanh của các nhạc cụ và tiếng hát sẽ
tạo ra một tín hiệu điện áp analog trong
microphone.
Tín hiệu analog này sẽ được biến đổi
thành dạng số.
Thông tin số sẽ được lưu trữ trong đĩa CD
Trong quá trình p...
1
1
K THUT S
(Digital Electronics)
Th.S Đặng NgcKhoa
Khoa Đin-ĐinT
2
Nidung mônhc
Chương 1: Mts khái nimmởđu
Chương 2: H thng s
Chương 3: Các cng logic và đạis Boolean
Chương 4: Mch logic
Chương 5: Flip-Flop
Chương 6: Mch s hc
Chương 7: Bộđếmvàthanhghi
Chương 8: Đặc đimcacácIC s
Chương 9: Các mch s thường gp
Chương 10: Kếtnivimch tương t
Chương 11: Thiếtb nh
kỹ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật số - Người đăng: nhuhuy88gon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
kỹ thuật số 9 10 848