Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT THU HÌNH TRẮNG ĐEN

Được đăng lên bởi quang-nguyen-viet1
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8

Chương 2

KỸ THUẬT THU HÌNH TRẮNG ĐEN
2.1 Sơ đồ tổng quát
2.1.1 Sơ đồ khối của máy thu hình trắng đen
9
8

KĐ
Tiếng

1
2
KĐCT

3
Mạch
trộn

4
KĐTT
Hình

Tách
sóng
5

KĐCS
Âthanh
6

T.sóng
Hình

KĐ
Thúc

KĐ
AGC

Cổng
AGC

KĐCS
Hình

10

7

Dao đg
nội
Trễ
AGC
Tách
XĐBộ
12

Dđộng
Dọc

11

13

KĐại
thúc
15

AFC

Dđộng
Ngang

18

Sửa
dạng

14

KĐCS
Dọc

17

16

KĐại
thúc

KĐCS

Fly
Back

Ngang
20

Hình 2.1 Sơ đồ khối của máy thu hình trắng đen

HV
REC

B+

9
2.1.2 Chức năng của các khối
Ta khảo sát chức năng các khối của một máy thu hình bán dẫn sử dụng phần tử
tích cực là các Transistor- là cơ sở của các máy thu hình hiện đại sử dụng các IC chuyên
dụng (tích hợp hoá các Transistor)
+ Khối khuếch đại cao tần:
Khối này thường dùng một transistor, có mức nhiễu thấp dùng để khuếch đại tín
hiệu thu được từ anten, làm tăng tỉ số tín hiệu trên nhiễu nên hình rõ nét hơn. Ngoài ra, do
tính đơn hướng khối có tác dụng phân cách mạch dao động ngoại sai và anten.
+ Khối trộn sóng:
Dùng để tạo tín hiệu có tần số trung gian (trung tần). Trong các máy thu siêu ngoại
sai, các tín hiệu của các kênh khác nhau vào máy thu từ anten sẽ được trộn với tín hiệu
dao động ngoại sai để tạo ra tín hiệu trung tần có tần số ổn định. Nhờ vậy, tín hiệu này dễ
dàng được khuếch đại, qua các tầng khuếch đại có hệ số khuếch đại lớn và ổn định, mạch
dễ thực hiện trung hoà nên không phát sinh dao động tự kích. Bộ trộn thường dùng
Transistor có đặc tính ngõ vào có độ phi tuyến lớn và làm việc với dòng nhỏ để hiệu suất
trộn sóng cao hơn.
+ Khối dao động ngoại sai:
Tạo ra tín hiệu hình sine tần số foi để đổi tần tín hiệu đến máy thu theo công thức
fIF=foi-fai. Mạch thường dùng một Transistor cao tần. Người ta thường thiết kế thêm nút
tinh chỉnh tần số dao động nhằm lấy được tần số dao động chính xác để có hình và tiếng
rõ nhất.
+ Khối khuếch đại tín hiệu trung tần hình:
Để máy thu có độ nhạy cao, người ta thường dùng 3 đến 4 tầng khuếch đại trung
tần hình. Đây là các tầng khuếch đại cộng hưởng, có tín chọn lọc tần số và có băng thông
rộng. Để có độ lợi lớn, các Transistor làm việc với dòng IE= (4-7)mA. Trong mỗi tầng
thường dùng tụ trung hoà để triệt tiêu dao động tự kích. Các mạch cộng hưởng được
chỉnh lệch tần số để tạo ra đáp tuyến chọn lọc tần số rộng. Trong tầng này, người ta còn
dùng mạch cộng hưởng nối tiếp để nén tín hiệu tiếng nhằm giảm ảnh hưởng của nhiễu
tiếng vào đường hình. Hiện nay, các mạch cộng hưởng lệnh tần số được thay thế bằng
các bộ lọc SAW (Surface Acoustic Wave)
+ Khối tách ...
8
Chương 2
K THUT THU HÌNH TRNG ĐEN
2.1 Sơ đồ tng quát
2.1.1 Sơ đồ khi ca máy thu hình trng đen
KĐCT
Mch
t
r
n
Dao đg
n
i
T.sóng
Hình
KĐ
Thúc
KĐCS
Hình
KĐTT
Hình
Tách
XĐB
AFC
KĐại
thúc
KĐCS
D
c
Dđộng
D
c
Dđộng
N
g
an
g
KĐại
thúc
KĐCS
N
g
an
g
Fly
Back
HV
RE
C
B+
Cng
AGC
KĐ
AGC
Tr
AGC
KĐCS
Âthanh
Tách
són
g
KĐ
Tiến
g
Hình 2.1 Sơ đồ khi ca máy thu hình trng đen
Sa
d
n
g
1
3
4
5
12
11
7
6
2
8
9
10
13
14
15 16
17
18
20
KỸ THUẬT THU HÌNH TRẮNG ĐEN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT THU HÌNH TRẮNG ĐEN - Người đăng: quang-nguyen-viet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
KỸ THUẬT THU HÌNH TRẮNG ĐEN 9 10 403