Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH

Được đăng lên bởi nguyen-duc-tri
Số trang: 179 trang   |   Lượt xem: 6839 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời mở đầu
Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp truyền hình đã có những
thành tựu to lớn với những tiến bộ vượt bậc: đó là quá trình chuyển đổi từ công
nghệ analog sang công nghệ digital từ các khâu trong công đoạn sản xuất
chương trình, truyền dẫn tín hiệu (bằng các hệ thống vi ba, vệ tinh), cho đến
công đoạn phát sóng quảng bá.
Cùng với xu thế phát triển của ngành công nghiệp truyền hình trên thế giới,
trong những năm 1997 đến năm 1998, Đài truyền hình Việt Nam đã đi sâu
nghiên cứu và ứng dụng các công đoạn sản xuất chương trình, phát sóng công
nghệ số qua vệ tinh (chương trình VTV3). Cùng trong thời gian đó hệ thống
truyền hình số mặt đất đang trong giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm để chọn ra
tiêu chuẩn phù hợp với hệ thống truyền hình của Việt Nam.
Đến năm 2001, Đài truyền hình Việt Nam đã chính thức chọn tiêu chuẩn
phát sóng số mặt đất theo tiêu chuẩn Châu Âu (DVB-T), và cũng từ thời điểm
này Đài truyền hình Việt Nam sẽ có một quá trình chuyển đổi từ máy phát hình
tuơng tự sang máy phát hình số, hoặc là thay thế dần bằng máy phát hình số.
Với sự phát triển như vũ bão của truyền hình kỹ thuật số như vậy, nhưng
vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra trong quá trình số hoá.
Với tham vọng là cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về công nghệ
truyền hình (cả tương tự và số) cho sinh viên ngành ĐTVT ( và cả nhưng người
yêu thích công nghệ truyền hình). Giáo trình sẽ là nền tảng kiến thức để sinh
viên tiếp cận và giải quyết những vấn đề đặt ra trong “công cuộc số hoá” truyền
hình.

1

Phần I
Cơ sở kỹ thuật truyền hình

Chương I
Máy thu hình đen trắng
1-1. ánh sáng và màu sắc

1.1.1 - ánh sáng và sóng điện từ
ánh sáng và sóng điện từ có nhiều tính chất giống nhau nên nó được mang
tên chung là bức xạ điện từ.
Các bức xạ điện từ có dải tần rộng, từ vài chục hez(Hz) đến vài GHz 
dải tần đó được gọi là phổ điện từ.
ánh sáng thấy được chỉ chiếm một phần rất nhỏ từ 3,8.10 14Hz đến 7,8.1014
Hz tương ứng với bước sóng từ 780nm đến 380 nm.
C(m/s)
λ=
(m)
tốc độ ánh sáng 300.000 km/s
f(Hz)
f: tần số sóng điện từ (hz)
Ta có phổ của sóng điện từ và ánh sáng thấy được.
105
3000m

F(hz)
λ(m)
Sóng radio

760
nm

Đỏ

1014
3µm

Hồng ngoại

Cam

1016
30nm
Cực tím

Vàng

Lục

Lam

0,3nm
Tia γ

Tia X

Chàm

Tím

380nm

Hình 1. 1

ứng với mỗi một màu sắc sẽ có một bước sóng khác nhau như vậy sẽ có
một tần số khác nhau.
ánh sáng trắng là một dạng của sóng điện từ, được tổng hợp từ các màu
sắc khác nhau mỗi màu có một bước sóng riêng biệt gọi là ánh sáng đơn sắc.
2

Truyền hình đen trắ...
Lời mở đầu
Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp truyền hình đã những
thành tựu to lớn với những tiến bộ vượt bậc: đó quá trình chuyển đổi t công
nghệ analog sang công nghệ digital từ các khâu trong công đoạn sản xuất
chương trình, truyền dẫn tín hiệu (bằng các hệ thống vi ba, vệ tinh), cho đến
công đoạn phát sóng quảng bá.
Cùng với xu thế phát triển của ngành công nghiệp truyền nh trên thế giới,
trong những năm 1997 đến năm 1998, Đài truyền hình Việt Nam đã đi sâu
nghiên cứu ứng dụng các công đoạn sản xuất chương trình, phát sóng công
nghệ số qua vệ tinh (chương trình VTV3). Cùng trong thời gian đó hệ thống
truyền hình số mặt đất đang trong giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm để chọn ra
tiêu chuẩn phù hợp với hệ thống truyền hình của Việt Nam.
Đến năm 2001, Đài truyền nh Việt Nam đã chính thức chọn tiêu chuẩn
phát sóng s mặt đất theo tiêu chuẩn Châu Âu (DVB-T), cũng từ thời điểm
này Đài truyền hình Việt Nam s một quá trình chuyển đổi t máy phát nh
tuơng t sang máy phát hình s, hoc thay thế dn bng máy phát hình s.
Với sự phát triển như bão của truyền hình kỹ thuật s như vậy, nhưng
vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra trong quá trình số hoá.
Với tham vọng cung cấp những kiến thức bản nhất về công nghệ
truyền nh (cả tương tự và số) cho sinh viên ngành ĐTVT ( và cả nhưng người
yêu thích công nghệ truyền hình). Giáo trình sẽ nền tảng kiến thức để sinh
viên tiếp cậngiải quyết những vấn đề đặt ra trong “công cuộc số hoá” truyền
hình.
1
KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH - Người đăng: nguyen-duc-tri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
179 Vietnamese
KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH 9 10 478