Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ Thuật Vi Điều Khiển

Được đăng lên bởi Cao Thủ
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 1 lần
^	]

Kỹ Thuật Vi Điều
Khiển

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ HỆ VI XỬ LÝ

1.1. Kiến trúc của hệ Vi xử lý
Kiến trúc hệ Vi xử lý là một thuật ngữ dùng để chỉ rõ những đặc trưng của hệ vi xử lý
trong đó bao gồm có cấu trúc phần cứng và tổ chức phần mềm được cài đặt trong hệ. Một hệ
thống vi xử lý hay gọi ngắn hơn là hệ vi xử lý thường bao gồm các thành phần cơ bản như:
Bộ xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit ) là trung tâm đầu não của hệ
Bộ nhớ tâm bao gồm 2 thành phần là ROM và RAM
Thiết bị vào/ra dữ liệu
Các kênh thông tin hay Bus hệ thống…
Tất cả các thiết bị có các chức năng như vậy đều được gọi là một hệ vi xử lý.Trong thực
tế có rất nhiều hãng chế tạo các bộ vi xử lý cho các máy vi tính như: IBM, Intel, Cyrix, AMD,
Motorola.... nhưng thông dụng nhất vẫn là bộ vi xử lý của Intel. Các bộ vi xử lý của Intel được
phát triển qua các thời kỳ như sau:
Năm 1971, Intel đưa ra bộ vi xử lý 4004 với 4 bit dữ liệu, 12 bit địa chỉ; 0,8MHz
Năm 1972, bộ vi xử lý Intel 8080 ra đời với 8bit dữ liệu, 12 bit địa chỉ;
Năm 1978, bộ vi xử lý Intel 8086 ra đời với 16bit dữ liệu, 20 bit địa chỉ; tốc độ 10MHz
Năm 1979, bộ vi xử lý Intel 8088 ra đời nhưng vẫn tương thích với hệ thống 8086
Năm 1982 bộ vi xử lý 80286 ra đời với 16bit dữ liệu, 20 bit địa chỉ, tốc độ 20MHz
Năm 1985-1988, bộ vi xử lý 80386 ra đời với 32 bit dữ liệu và 32 bit địa …
Năm 1989, bộ vi xử lý 80486 ra đời với 32 bit dữ liệu và 32 bit địa chỉ tốc độ đến 60M
Năm 1993, bộ vi xử lý Pentium ra đời với 64 bit dữ liệu, tốc độ xử lý 100MHz sau đó là
các bộ vi xử lý Pentium Pro,Pentium II, Pentium III, Celeron, Pentium 4…

1.1.1. Sơ đồ khối tổng quát của hệ Vi xử lý
Sơ đồ khối :

Data
Control
Bu

Bus

ROM

CPU

U

I/O
RAM

Adress
Hình 1.1 Cấu trúc các kênh thông tin trong hệ VXL

Bus

Chức năng các khối :
Bộ xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit ) là trung tâm đầu não của hệ, nó có
chức năng thu thập, xử lý thông tin và điều khiển mọi hoạt động của hệ vi xử lý.
Bộ nhớ trung tâm có nhiệm vụ lưu trữ thông tin dữ liệu trước khi CPU xử lý
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ - ĐHSPKT-HY_12/2004

Trang 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN

Thiết bị I/O thực hiện việc nhận dữ liệu từ các kênh thông tin từ bên ngoài vào để cho
CPU xử lý và xuất ra các tín hiệu điều khiển hệ thống
Các kênh thông tin hay Bus hệ thống là cầu nối liên kết giữa các khối trong đó thực hiện
3 việc chính là liên kết các Bus địa chỉ, Bus điều khiển và Bus dữ liệu.
Tổ chức các kênh thông tin trong h...
^]
K Thut Vi Điu
Khin
Kỹ Thuật Vi Điều Khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ Thuật Vi Điều Khiển - Người đăng: Cao Thủ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kỹ Thuật Vi Điều Khiển 9 10 599