Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật xây dựng

Được đăng lên bởi thu-tran-ha
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định mức cấp phối vật liệu cho 1 m3 bê tông; cho 1m3 vữa xây tô ?
Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông, khi dùng xi măng PCB.30, và cốt liệu có cỡ hạt 1x2cm

Mác bê tông Xi măng (kg) Cát(m3) Đá(m3) Nước sạch(lít)
150

288,025

0,505

0,913

185

200

350,550

0,481

0,900

185

250

415,125

0,455

0,887

185

Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa, khi dùng xi măng PCB.30 và cát mịn.
Mác vữa Xi măng (kg) Cát(m3) Nước sạch (lít)
50

230

1,09

210

75

320

1,06

210

Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa, bê tông khi dùng xi măng PCB.40, PCHS40 và cát mịn.
1m3

Đá dăm Cát vàng Xi măng PCB40 Nước sạch
1,090 m3 247 kg

110 lít

Vữa bê tông mác 200 0,86 m3 0,483 m3 278 kg

185 lít

Vữa bê tông mác 250 0,85 m3 0,466 m3 324 kg

185 lít

Vữa bê tông mác 300 0,84 m3 0,450 m3 370 kg

185 lít

Vữa xây tô mác 75

Ghi chú:
Ngoài các đặc tính giống như các xi măng mác 40 thông thường, xi măng PC
còn có các đặc tính ưu việt sau :

40 ( bền sun phát )

HS

-Chuyên dùng cho các công trình tiếp xúc môi trường xâm thực mạnh như nước biển, nước nhiễm
phèn, nước lợ.
*Lưu ý khi sử dụng phải theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp.
Lưu ý quan trọng:
1. Tỷ lệ nước trong vữa bê tông hoặc vữa xây tô có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì:


Nếu ít nước, hồ vữa khô, khó thi công, bê tông không phát triển được hết cường độ.



Nếu nhiều nước, hồ vữa nhão, dễ thi công, nhưng mác bê tông sẽ lâu phát triển, tốn kém

nhiều hơn.


Giải quyết mâu thuẫn này, người ta dùng các kỹ thuật hỗ trợ (trộn bằng máy, quay ly tâm,
thêm phụ gia) để dùng một lượng nước tối thiểu, nhưng thi công lại dễ dàng.



Về nguyên tắc: không có một công thức cố định nào về tỷ lệ nước trong bê tông hoặc trong hồ
vữa, mà nên thí nghiệm tại chỗ, vì còn phù thuộc vào các yếu tố cụ thể (lượng xi măng, độ ẩm
của cát, độ hút nước của cốt liệu…).

2. Khi đã có đủ xi măng tốt và cát sạch, việc còn lại là phải đúng theo tỷ lệ, và trộn thật đều.
Kết quả được xem là đã đạt, khi lấy nhiều nắm trong một đống vữa khô vừa trộn xong và đem thí
nghiệm riêng thì sẽ cho kết quả giống nhau.

...
Định mức cấp phối vật liệu cho 1 m3 bê tông; cho 1m3 vữa xây tô ?
Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông, khi dùng xi măng PCB.30, và cốt liệu có cỡ hạt 1x2cm
Mác bê tông Xi măng (kg) Cát(m3) Đá(m3) Nước sạch(lít)
150 288,025 0,505 0,913 185
200 350,550 0,481 0,900 185
250 415,125 0,455 0,887 185
Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa, khi dùng xi măng PCB.30 và cát mịn.
Mác vữa Xi măng (kg) Cát(m3) ớc sạch (lít)
50 230 1,09 210
75 320 1,06 210
Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa, bê tông khi dùng xi măng PCB.40, PC
HS
40 và cát mịn.
1m
3
Đá dăm t vàng Xi măng PCB40 Nước sạch
Vữa xây tô mác 75 1,090 m
3
247 kg 110 lít
Vữa bê tông mác 200 0,86 m
3
0,483 m
3
278 kg 185 lít
Vữa bê tông mác 250 0,85 m
3
0,466 m
3
324 kg 185 lít
Vữa bê tông mác 300 0,84 m
3
0,450 m
3
370 kg 185 lít
Ghi chú:
Ngoài các đặc tính giống như các xi măng mác 40 thông thường, xi măng PC
HS
40 ( bền sun phát )
còn có các đặc tính ưu việt sau :
-Chuyên dùng cho các công trình tiếp xúc môi trường xâm thực mạnh như nước biển, nước nhiễm
phèn, nước lợ.
*Lưu ý khi sử dụng phải theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp.
Lưu ý quan trọng:
1. Tỷ lệ nước trong vữa bê tông hoặc vữa xây tô có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì:
Nếu ít nước, hồ vữa khô, khó thi công, bê tông không phát triển được hết cường độ.
Nếu nhiều nước, hồ vữa nhão, dễ thi công, nhưng mác tông sẽ lâu phát triển, tốn kém
Kỹ thuật xây dựng - Trang 2
Kỹ thuật xây dựng - Người đăng: thu-tran-ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kỹ thuật xây dựng 9 10 220