Ktl-icon-tai-lieu

Làm khuôn trong soliwork

Được đăng lên bởi anh-dat-thai
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 4461 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Created by BKMetalx

Hiện tại em muốn tạo một lòng khuôn của một chi tiết có dạng tấm và muốn
tách nó làm hai nửa khuôn nhưng không biết cách thao tác trong SW. Bác
nào biết chỉ giúp em với!
Chào bạn : có nhiều cách tạo khuôn trong solid nhưng chỉ tạo dc lòng khuôn
thôi
C1: Tạo khuôn trong 1 part :bạn vẽ 1 hòm khuôn (1 khối hộp) , chọn insert
part rồi chọn part của bạn vào , đặt mate để chi tiết của bạn nằm trong hòm ,
chọn solid body( ở design tree) chọn 2 body ở đó rùi kích chuột phải chọn
combine rồi chọn subtract (trừ giống trong cad) thế là bạn có lòng khuôn
trong hòm,
C2 :tạo khuôn trong 1 assembly bạn vẽ 1 hòm khuôn (1 khối hộp) , mở 1
assembly, chọn insert part rồi chọn part của bạn và hòm vào đặt mate để chi
tiết của bạn nằm trong hòm , kích vào hòm rồi chọn edit component , chọn
cavity(hình như ở phần insert - molds) vậy là dc
C3 : làm khuôn bằng các lệnh parting line, parting surface, tooling split ..
trong molds , cách này thì đã có trong online tutoral
chúc thành công !
- Ngo Van Hien Từ phiên bản SolidWorks 2006, các chức năng thiết kế khuôn của phần mềm
này đã được nâng cấp đáng kể và khác hẳn cách làm từ những phiên bản
trước. Bài tập trong Tutorial có phần hơi rắc rối khi diễn giải và đưa ra ví dụ
khá phức tạp, đòi hỏi cấu hình máy tính khá mạnh mới chạy được, cũng đòi
hỏi người học phải rất kiên nhẫn mới hiểu được. Vì vậy trên thực tế, với
phiên bản mới, rất nhiều bạn không còn biết phải làm như thế nào, khi mà họ
đã khá quen cách làm cũ. Để giúp các bạn làm quen với kỹ thuật thiết kế
khuôn mới, tôi xin làm một ví dụ thật dễ hiểu như sau:
Ta có nhiệm vụ thiết kế khuôn cho cái bánh xe đồ chơi làm bằng nhựa như
thế này:

Sưu tầm và tổng hợp

Created by BKMetalx

Hoặc đặt theo vị trí chế tạo thì thế này:

Với bánh xe này, bộ khuôn gồm hai phần là trên và dưới. Khi thiết kế bánh
xe, có thể ta chưa lưu tâm lắm tới việc sẽ đúc nó như thế nào, cụ thể là
những mặt nào sẽ do khuôn trên tạo ra và những mặt nào sẽ do khuôn dưới
tạo ra. Phần mềm sẽ giúp ta phân chia nhiệm vụ tạo ra các bề mặt sản phẩm

Sưu tầm và tổng hợp

Created by BKMetalx

cho từng phần khuôn cụ thể.
A. Kiểm tra độ dốc đúc: Để dễ tháo sản phẩm ra khỏi khuôn, thành của nó
phải có xu hướng giảm dần chiều dày về phía mặt phân khuôn. Việc kiểm tra
này sẽ phát hiện những mặt nào chưa có độ dốc.
1. Click Draft Analysis (thanh công cụ Mold Tools).
2. Chọn mặt tọa độ Top trong cây thiết kế cho Direction of Pull trong bảng
thuộc tính. Nếu cần, click Reverse Direction để mũi tên hướng củ...
Created by BKMetalx
Sưu tầm và tổng hợp
Hin tại em muốn tạo một lòng khuôn của một chi tiết có dạng tấm và muốn
tách làm hai na khuôn nhưng không biết cách thao tác trong SW. Bác
nào biết chỉ giúp em vi!
Chào bn :nhiều cách tạo khuôn trong solid nhưng chỉ tạo dc lòng khuôn
thôi
C1: To khuôn trong 1 part :bạn vẽ 1 hòm khuôn (1 khối hộp) , chọn insert
part rồi chn part của bạn vào , đặt mate để chi tiết ca bạn nm trong hòm ,
chọn solid body( ở design tree) chọn 2 body ở đó rùi kích chuột phải chọn
combine rồi chn subtract (trừ giống trong cad) thế là bn có lòng khuôn
trong hòm,
C2 :tạo khuôn trong 1 assembly bạn vẽ 1 hòm khuôn (1 khối hộp) , m1
assembly, chọn insert part rồi chọn part của bạn và hòm vào đặt mate để chi
tiết của bạn nằm trong hòm , kích vào hòm ri chọn edit component , chọn
cavity(hình như ở phần insert - molds) vậy là dc
C3 : làm khuôn bng các lnh parting line, parting surface, tooling split ..
trong molds , cách này t đã có trong online tutoral
chúc thànhng !
- Ngo Van Hien -
T phiên bn SolidWorks 2006, các chức năng thiết kế khuôn ca phần mm
này đã được nâng cấp đáng kể và khác hẳn cách làm tnhững phiên bn
trước. Bài tập trong Tutorial có phần hơi rắc rối khi diễn giải và đưa ra dụ
khá phức tạp, đòi hỏi cấu hình máy tính kmnh mi chy được, cũng đòi
hi ngưi học phải rất kiên nhẫn mới hiu được. Vì vy trên thc tế, với
phiên bn mới, rất nhiều bạn không còn biết phải làm như thế nào, khi mà h
đã khá quen cách làm cũ. Để giúp các bạn làm quen vi k thuật thiết kế
khuôn mới, tôi xin làm mt d thật dễ hiểu như sau:
Ta có nhim vụ thiết kế khuôn cho cái bánh xe đồ chơi làm bằng nhựa như
thế này:
Làm khuôn trong soliwork - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm khuôn trong soliwork - Người đăng: anh-dat-thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Làm khuôn trong soliwork 9 10 73