Ktl-icon-tai-lieu

Làm quen mạch điện: linh kiện

Được đăng lên bởi Trong Nguyen Thanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa Điện - Điện tử - PIF Club
Tài liệu học tập K12 – buổi 1

1) ĐIỆN TRỞ: R
+ Cần phân biệt được giá trị
của điện trở (ví dụ: 1Ω, 1kΩ,
47kΩ)
+ Trên thân điện trở có cách
vạch màu (thông thường 4
vạch)  dựa vào vạch màu
để đọc giá trị:
 Vạch 1 & 2: giá trị
 Vạch 3: hệ số nhân
 Vạch 4: sai số (thường gặp
là màu nhũ)

Kí hiệu: R – Đơn vị Ohm (Ω)

Kí hiệu

Hình dạng thực tế
Màu Nhũ vàng  xác định
được đây là vạch sai số (vạch 4)

Vàng

Tím Đỏ

Ví dụ:
+ Vạch 1 (vàng): 4
+ Vạch 2 (tím): 7
2
+ Vạch 3 (đỏ): nhân 10 = 100
+ Vạch 4 (nhũ vàng): sai số ±5%
Giá trị: 4700 Ω = 4.7kΩ (thường
được viết là 4.7k hay 4k7)

Bảng mã màu điện trở:
Màu
Đen
Nâu
Đỏ
Cam
Vàng
Lục
Lam
Tím
Xám
Trắng
Nhũ vàng
Nhũ bạc

Giá
trị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

Hệ số
nhân
0
10
101
2
10
3
10
4
10
5
10
106
7
10
8
10
9
10
-1
10
10-2

Sai số
±1%
±2%
±3%
±4%
±5%
±10%

Khi vạch màu ở các vị trí khác
nhau, nó sẽ mang 1 trong 3 ý
nghĩa trên

Tham khảo thêm: 

Google: điện trở, resistor,…

2) TỤ ĐIỆN: C
3 LOẠI TỤ THÔNG DỤNG
(1) Tụ hoá:

Kí hiệu: C - Đơn vị: Fara (F)

Giá trị tụ hoá và điện áp lớn nhất tụ
chịu được đều ghi trên vỏ tụ (ví dụ:
10µF/16V <-> C=10 microFara hay
còn được kí hiệu là 10uF)

+
Tụ không cực
(không phân
biệt cực tính)

Tụ phân cực
(có phân biệt cực (+) và (-) )
Gắn nhầm sẽ NỔ.

(2) Tụ gốm:
(cũng thường gọi là tụ Pi)

Là tụ không phân cực.
(ceramic capacitor)

Là tụ phân cực. Do đó
khi gắn phải chú ý cực
tính. (electrolytic
capacitor)

(3) Tụ kẹo:

Là tụ không phân cực.
(polyester, polypropylene
capacitor)

Phân biệt cực tính:
- Trên vỏ tụ có đánh dấu (-) ở
bên cực âm
- Chân dài hơn là cực dương

Đọc giá trị tụ không phân cực:
- Một số loại tụ có ghi giá trị trên vỏ (vd:
100nF <-> 100 nano Fara)
- Thường gặp: Trên vỏ ghi 2 số hoặc 3 số,
với loại này, đơn vị tương ứng là pF
(picoFara = 10-12F)
+ 2 chữ số: 22 (22pF), 18 (18pF),…
+ 3 chữ số: chữ số cuối là hệ số nhân
103: 10 x 103 pF = 10,000 pF = 10nF
682: 68 x 102 pF = 6800 pF = 6.8nF

Forum trao đổi dành cho sinh viên năm nhất (thắc mắc bất cứ điều gì, K12 hãy lên forum, các anh chị luôn nhiệt tình
giúp đỡ):   forum  forum  Các khoá học  Dành cho sinh viên năm nhất [K2012]

Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa Điện - Điện tử - PIF Club

III) TRANSISTOR (BJT)
 Transistor là một linh kiện điện
tử có thể điều khiển được (các
bạn sẽ được học cụ thể hơn
trong những bài sau).
 Có 2 loại NPN và PNP với ký
hiệu như s...
Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa Điện - Điện tử - PIF Club
Forum trao đổi dành cho sinh viên năm nhất (thắc mắc bất cứ điều gì, K12 hãy lên forum, các anh chị luôn nhiệt tình
giúp đỡ): www.PayItForward.edu.vn forum forum Các khoá học Dành cho sinh viên năm nhất [K2012]
1) ĐIỆN TRỞ: R
2) TỤ ĐIỆN: C
Tài liệu học tập K12 – buổi 1
Kí hiệu: R – Đơn vị Ohm (Ω)
Kí hiệu Hình dạng thực tế
+ Cần phân biệt được giá trị
của điện trở (ví dụ: 1Ω, 1kΩ,
47kΩ)
+ Trên thân điện trở có cách
vạch màu (thông thường 4
vạch) dựa vào vạch màu
để đọc giá trị:
Vạch 1 & 2: giá trị
Vạch 3: hệ số nhân
Vạch 4: sai số (thường gặp
là màu nhũ)
Bảng mã màu điện trở:
Màu
Giá
trị
Hệ số
nhân
Sai số
Đen 0 10
0
-
Nâu 1 10
1
±1%
Đỏ 2 10
2
±2%
Cam 3 10
3
±3%
Vàng 4 10
4
±4%
Lục 5 10
5
-
Lam 6 10
6
-
Tím 7 10
7
-
m 8 10
8
-
Trắng 9 10
9
-
Nhũng - 10
-1
±5%
Nhũ bạc - 10
-2
±10%
Khi vạch màu ở các vị trí khác
nhau, nó sẽ mang 1 trong 3 ý
nghĩa trên
Màu Nhũ vàng xác định
được đây vạch sai số (vạch 4)
Vàng
Tím
Đỏ
Ví dụ:
+ Vạch 1 (vàng): 4
+ Vạch 2 (tím): 7
+ Vạch 3 (đỏ): nhân 10
2
= 100
+ Vạch 4 (nhũ vàng): sai số
±5%
Giá trị: 4700 Ω = 4.7kΩ (thường
được viết là 4.7k hay 4k7)
Tham khảo thêm:
http://www.payitforward.edu.vn/wordpress/tutorials/for-beginner/
Google: điện trở, resistor,…
+
Tụ không cực
(không phân
biệt cực tính)
Kí hiệu: C - Đơn vị: Fara (F)
Tụ phân cực
(có phân biệt cực (+) và (-) )
Gắn nhầm sẽ NỔ.
3 LOẠI TỤ THÔNG DỤNG
(2) Tụ gốm:
(cũng thường gọi là tụ Pi)
Là tụ không phân cực.
(ceramic capacitor)
(3) T kẹo:
Là tụ không phân cực.
(polyester, polypropylene
capacitor)
(1) T hoá:
Là tụ phân cực. Do đó
khi gắn phải chú ý cực
tính. (electrolytic
capacitor)
Giá trị tụ hoá điện áp lớn nhất tụ
chịu được đều ghi trên vỏ tụ (ví dụ:
10µF/16V <-> C=10 microFara hay
còn được kí hiệu là 10uF)
Phân biệt cực tính:
- Trên vỏ tụ có đánh dấu (-) ở
n cực âm
- Chân dài hơn là cực dương
Đọc giá trị tụ không phân cực:
- Một số loại tụ có ghi giá trtrên vỏ (vd:
100nF <-> 100 nano Fara)
- Thường gặp: Trên vỏ ghi 2 số hoặc 3 số,
với loại này, đơn vơng ứng là pF
(picoFara = 10
-12
F)
+ 2 chsố: 22 (22pF), 18 (18pF),…
+ 3 chsố: chữ số cuối là hệ s nn
103: 10 x 10
3
pF = 10,000 pF = 10nF
682: 68 x 10
2
pF = 6800 pF = 6.8nF
Làm quen mạch điện: linh kiện - Trang 2
Làm quen mạch điện: linh kiện - Người đăng: Trong Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Làm quen mạch điện: linh kiện 9 10 111