Ktl-icon-tai-lieu

làm sạch nước mía bằng phương pháp sunfic hóa

Được đăng lên bởi Mắt Ếch
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm 3 55TP4

LÀM SẠCH NƯỚC MÍA BẰNG
PHƯƠNG PHÁP SUNFIT HÓA

Làm sạch nước mía bằng phương pháp sunfit hóaPage 1

Nhóm 3 55TP4

Muc luc

Làm sạch nước mía bằng phương pháp sunfit hóaPage 2

Nhóm 3 55TP4

I. Tổng quan về công nghệ làm sạch nước mía bằng phương pháp

sunfit hóa:
1.

2.

3.

Mục đích chính của quá trình làm sạch nước mía:
- Loại tối đa chất không đường ra khỏi nước mía hỗn hợp, đặc biệt là những
chất có hoạt tính bề mặt và chất keo.
- Trung hòa nước mía hỗn hợp.
- Loại tất cả những chất rắn dạng lơ lửng trong nước mía.
Các phương pháp làm sạch nước mía hỗn hợp:
- Vì nước mía hỗn hợp có chứa nhiều chất không đường khác nhau, do đó
các phương pháp tách chất không đường ra khỏi nước mía cũng có nhiều. Hiện nay
có 3 phương pháp chính: pp vôi, pp sunfit hóa, pp cacbonat.
- Phương pháp sunfit hóa còn gọi là phương pháp SO2 vì phương pháp này
dùng lưu huỳnh dưới dạng SO2 để làm sạch nước mía.
- Phương pháp sunfit hóa có thể chia ra làm 3 loại:

Tác dụng của SO2 đối với nước mía:
a, Trung hòa lượng vôi dư trong nước mía:
Khi cho SO2 vào nước mía, xảy ra phản ứng sau:
SO2 + H2O ↔H2SO3
H2SO3↔ H+ + HSO3HSO3-↔ H+ +SO32Khi cho SO2 vào nước mía có vôi dư thì xảy ra phản ứng sau:
Làm sạch nước mía bằng phương pháp sunfit hóaPage 3

Nhóm 3 55TP4

Ca(OH)2 + H2SO3→ CaSO3












Tác dụng:
CaSO3 là chất kết tủa có khả năng hấp phụ các chất không đường, chất màu, chất
keo có trong dung dịch.
Làm giảm pH, hạn chế sự phân hủy đường khử trong môi trường kiềm khi gia
nhiệt.
Ngưng kết một số chất keo.
b, Hòa tan muối canxi sunfit kết tủa:
SO2 dư sẽ làm cho canxi sunfit kết tủa biến thành canxi bisunfit hòa tan:
CaSO3 + SO2 + H2O → Ca(HSO3)2
Tương tự, Kali sunfit biến thành kali bisunfit:
K2SO3 + SO2 + H2O → 2KHSO3
Tác dụng:
Giảm hiệu quả làm sạch do muối CaSO3 kết tủa bị giảm.
Trong quá trình cô đặc, canxi bisunfit sẽ kết tủa gây đóng cặn trên thành thiết bị cô
đặc.
Làm giảm hiệu quả truyền nhiệt trong quá trình cô đặc, thời gian cô đặc kéo dài.
Tổn thất năng lượng.
Thời gian kéo dài làm xảy ra quá trình chuyển hóa đường saccharose và phân hủy
đường khử làm giảm chất lượng đường, cũng như xảy ra các phản ứng Caramen
hóa, Melanoidin làm giảm chất lượng cảm quan của ...




Lm saPage 1
làm sạch nước mía bằng phương pháp sunfic hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
làm sạch nước mía bằng phương pháp sunfic hóa - Người đăng: Mắt Ếch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
làm sạch nước mía bằng phương pháp sunfic hóa 9 10 812