Ktl-icon-tai-lieu

Lắp đặt, vân hành, bảo dưỡng và sữa chữa máy điều hòa

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG XIV: LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO
DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA MÁY ĐIỀU HOÀ
14.1 Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy điều
hoà 2 mãnh

a.Lựa chọn vị trí lắp đặt
-

* Đối với dàn lạnh:
Đặt xa nhưng nơi có nguồn nhiệt lớn, hơi nước
Vị trí không có vật cản phía trước dàn lạnh
Đảm bảo nước ngưng chảy thuận lợi
Không lắp đặt gần cửa
Khoảng cách giữa dàn lạnh với các đối tường, tường về các hướng đúng qui định (bảng
14-1)
Gá lắp dàn lạnh lên các tấm đỡ đã được nhà sản xuất chế tạo sẵn. Các tấm đỡ gá lên
tường nhờ các vít nở nhựa và ốc xoắn.
* Đối với dàn nóng:

304

-

Nếu có thể nên che chắn dàn nóng để tránh mưa và nắng bức xạ trực tiếp đến dàn nóng,
nhất là các hướng Đông và Tây.
Khoảng cách giữa dàn nóng với các đối tường, tường về các hướng đúng qui định
(bảng 14-1)

-

- Khoảng cách tối thiểu giữa dàn nóng, dàn lạnh so với tường hoặc vật chắn về các hướng
được qui định cụ thể như sau:
Loại dàn
Trên
Dưới
Trước
Sau
Hai bên
Dàn lạnh
5cm
230 cm
5cm
Dàn nóng
60cm
70cm
10cm
10cm
- Chiều dài đường ống và khoảng cách giữa các dàn nóng và dàn lạnh :
Công suất
Btu/h
9.000
12.000
18.000
24.000

Đường ống
Gas
Lỏng
1/2”
1/2”
5/8”

1/4”
1/4”
3/8”

Chiều dài
tiêu chuẩn, m

Chênh lệch
độ cao, m

Chiều dài
cực đại, m

Lượng gas bổ
sung, g/m

4÷5
4÷5
4÷5

15
15

30
30

30
30

Khi chênh lệch độ cao giữa dàn nóng và dàn lạnh quá 5m (trường hợp dàn nóng đặt phía trên
cao) phải lắp thêm bẩy dầu ở khoảng giữa
- Tránh trường hợp thổi gió nóng vào cây xanh, đường đi của người, động vật.
- Lựa chọn vị trí sao cho không khí nóng và độ ồn của dàn nóng ít ảnh hưởng đến môi trường
xung quanh.

b.Gia công và lắp đặt đường ống gas
* Cắt đường ống đồng
- Sử dụng dao cắt ống chuyên dùng để cắt ống , không nên sử dụng cưa sắt không đảm bảo
vết cắt phẳng.
- Đo khoảng cách giữa dàn nóng và dàn lạnh, chiều dài đường ống sẽ dài hơn một chút so với
khoảng cách đo được.
- Đường dây điều khiển sẽ dài hơn đường ống 1,5m.
* Loại bỏ ba via và loe ống
- Loại bỏ hoàn toàn các ba via ở vị trí cắt của ống
- Tháo đinh ốc loe ở các dàn lạnh và dàn nóng và loòng vào ống đồng trước khi leo ống. Sau
khi loe ống không thể đưa đinh ốc loe vào được
- Sử dụng dụng cụ loe ống để loe, chiều cao phần ống nhô lên được xác định như sau:
Đường kính ngoài
A
mm
inch
mm
1/4
Φ6,35
0 ÷ 0,5
3/8
Φ9,52
0 ÷ 0,5
1/2
Φ12,7
0 ÷ 0,5
5/8
Φ15,88
0 ÷ 1,0
Việc loe ống phải đảm bảo loe đều, bề mặt phẳng, không nứt rạn hoặc bề dày các
hướng không đều.

305

...
CHƯƠNG XIV: LP ĐẶT, VN HÀNH, BO
DƯỠNGSA CHA MÁY ĐIU HOÀ
14.1 Lp đặt, vn hành, bo dưỡng và sa cha máy điu
hoà 2 mãnh
a.La chn v trí lp đặt
* Đối vi dàn lnh:
- Đặt xa nhưng nơi có ngun nhit ln, hơi nước
- V trí không có vt cn phía trước dàn lnh
- Đảm bo nước ngưng chy thun li
- Không lp đặt gn ca
- Khong cách gia dàn lnh vi các đối tường, tường v các hướng đúng qui định (bng
14-1)
- Gá lp dàn lnh lên các t
m đỡ đã được nhà sn xut chế to sn. Các tm đỡ gá lên
tường nh các vít n nha và c xon.
* Đối vi dàn nóng:
304
Lắp đặt, vân hành, bảo dưỡng và sữa chữa máy điều hòa - Trang 2
Lắp đặt, vân hành, bảo dưỡng và sữa chữa máy điều hòa - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lắp đặt, vân hành, bảo dưỡng và sữa chữa máy điều hòa 9 10 461