Ktl-icon-tai-lieu

Lắp mạch cảm biến

Được đăng lên bởi ngo-viet-song
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3308 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Số 15

Môn học: THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ.
Tên bài học: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN CÁCH LY
Số tiết: 01
Thời gian: 45 phút
Ngày giảng: 16.11.2011.
I. PHẦN GIỚI THIỆU (Vị trí, ý nghĩa bài học, điều kiện tiên quyết,...)
1. Vị trí bài học:
Bài học thuộc phần hướng dẫn thực hành điện tử
- Bài học trước: Bài 14: Lắp mạch tạo trể.
- Bài học giảng dạy: Bài 15: Lắp mạch điều khiển cách ly.
- Bài học tiếp theo: Bài 16: Hàn nối mạch.
2. Ý nghĩa bài học:
Ứng dụng các linh kiện điện tử đã học để thành lập mạch điện tự động mở đèn khi
trời sáng và tắt đèn khi trời tối. Mạch có nhiều ứng dụng trong thực tế.
3. Điều kiện tiên quyết:
- Lý thuyết điện tử cơ bản.
- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo VOM.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
+ Hiểu được nguyên lý hoạt động của các linh kiện (Quang trở, optocoupler, triac . . .)
+ Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch.
+ Hiểu được hoạt động của các phần tử cách ly.
+ Biết được các ứng dụng của mạch trong thực tế.
2. Kỹ năng:
+ Phân biệt, kiểm tra được tốt xấu của các linh kiện.
+ Sử dụng thành thạo các bộ nguồn một chiều , VOM.
+ Lắp mạch, điều chỉnh mạch đúng quy trình, hoạt động tốt.
+ Xác định được các dạng sai hỏng, nguyên nhân, cách phòng tránh và khắc phục của
mạch.
3. Thái độ:
+ Chủ động, tích cực hợp tác trong thực hành nhóm.
+ Thực hành tích cực, trật tự và an toàn.
+ Rèn luyện tác phong công nghiệp.

1

III. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên
- Chương trình giảng dạy (hệ tuyển học sinh tốt nghiệp THPT): Hệ cao đẳng nghề.
- Đề cương bài giảng, giáo trình môn học: Thực hành điện tử
- Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành: Bàn thực hành, linh kiện, test board, nguồn
1 chiều 12V, nguồn xoay chiều, dây dẫn, máy tính, máy chiếu, que chỉ.
- Dự kiến hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng và sản phẩm thực hành của học sinh:
+ Đánh giá, giám sát việc thực hiện kiểm tra linh kiện, lắp mạch đúng quy trình, an
toàn lao động.
+ Đánh giá dựa theo kết quả hoạt động của mạch.
+ Đánh giá kỹ năng thực hành nhóm.
2. Học sinh
- Những kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến bài học:
+ Kiến thức: lý thuyết điện tử cơ bản. Biết được ký hiệu, cấu tạo nguyên lý hoạt động
và ứng dụng của các linh kiện điện tử.
+ Kinh nghiệm: phân tích mạch.
- Tài liệu học tập; thí nghiệm, thực hành, dụng cụ học tập (nếu có):
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Ổn định tổ chức (thời gian 2’):
- Kiểm tra sĩ số lớp: Chia nhóm
- Nội dung nhắc nhở học sinh (nếu có): Yêu cầu các sinh viên đi học và thực hành
nghiêm túc.
2. Kiểm tra bài cũ: (thời gian 3’)

TT

Tên học sinh

1

Nội dung ki...
GIÁO ÁN THỰC HÀNH Số 15
Môn học: THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ.
Tên bài học: LẮP MẠCH ĐIỀU KHIỂN CÁCH LY
Số tiết: 01
Thời gian: 45 phút
Ngày giảng: 16.11.2011.
I. PHẦN GIỚI THIỆU (Vị trí, ý nghĩa bài học, điều kiện tiên quyết,...)
1. Vị trí bài học:
Bài học thuộc phần hướng dẫn thực hành điện tử
- Bài học trước: Bài 14: Lắp mạch tạo trể.
- Bài học giảng dạy: Bài 15: Lắp mạch điều khiển cách ly.
- Bài học tiếp theo: Bài 16: Hàn nối mạch.
2. Ý nghĩa bài học:
Ứng dụng các linh kiện điện tử đã học để thành lập mạch điện tự động mở đèn khi
trời sáng và tắt đèn khi trời tối. Mạch có nhiều ứng dụng trong thực tế.
3. Điều kiện tiên quyết:
- Lý thuyết điện tử cơ bản.
- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo VOM.
II. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
+ Hiểu được nguyên lý hoạt động của các linh kiện (Quang trở, optocoupler, triac . . .)
+ Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch.
+ Hiểu được hoạt động của các phần tử cách ly.
+ Biết được các ứng dụng của mạch trong thực tế.
2. Kỹ năng:
+ Phân biệt, kiểm tra được tốt xấu của các linh kiện.
+ Sử dụng thành thạo các bộ nguồn một chiều , VOM.
+ Lắp mạch, điều chỉnh mạch đúng quy trình, hoạt động tốt.
+ Xác định được các dạng sai hỏng, nguyên nhân, ch phòng tránh khắc phục của
mạch.
3. Thái độ:
+ Chủ động, tích cực hợp tác trong thực hành nhóm.
+ Thực hành tích cực, trật tự và an toàn.
+ Rèn luyện tác phong công nghiệp.
1
Lắp mạch cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lắp mạch cảm biến - Người đăng: ngo-viet-song
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lắp mạch cảm biến 9 10 44