Ktl-icon-tai-lieu

lắp ráp xylanh

Được đăng lên bởi Báo Đêm
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1659 lần   |   Lượt tải: 0 lần
RE/V 17 332/07.03

Hydraulic Cylinder
Xilanh thủy lực

Hydraulics & Automation

ISO6022
DIN24333
Áp suất làm việc 25 MPa
Nominal pressure 25 MPa
Xilanh thủy lực điển hình

Đặc điểm
Tiêu chuẩn ISO 6 kiểu lắp ráp
Đường kính piston từ 40 đến 500mm
Đường kính cần từ 20 đến 360mm
Hành trình tới 7500mm
Giảm chấn điều chỉnh được cuối hành trình
Kiểu theo đơn đặt hàng
Cảm biến hành trình

Kiến trúc xilanh tiêu chuẩn ISO 6022/2

Typical hydraulic cylinder

Features
ISO standard 6 mounting types
Piston diameter from 40 to 500mm
Piston rod from 20 to 360mm
Stroke lengths up to 7500mm
Self-adjusting end position cushioning
Customized types
Stroke sensors

Mã hiệu
Kiểu xilanh đánh dấu xám giao hàng nhanh

1R - 250 - MT4 - 50 / 35 - 4500 - A / 10 - B - 1 - C - A - U - M - W - XV=2500
1

2

3

4

5

6

7

1. 1R = Cần 1 phía
2R = Cần đối xứng
2. 250 = Áp suất làm việc 25 Mpa
210 = Áp suât làm việc 21 Mpa
3.
Kiểu lắp
MP3 = Đầu ắc trụ 1)
MP5 = Đầu khớp cầu
7)
MF3 = Bích tròn ở đầu
ME7 = Bích tròn ở đuôi2)
7)
MF4 = Bích tròn đầu
ME8 = Bích tròn đầu2)
MT4 = Ngõng quay ở thân
MS2 = Chân đế7)
4. Đường kính piston
40..500 (xem bảng)
5. Đường kính cần
20..360 (Xem bảng)
6. Hành trình
5..7500
7. Kiểu xilanh
A = Xilanh kiểu bulông vòng
B = Xilanh kiểu hàn2)
8. Nhóm xilanh
10 = Piston đường kính dưới 200
20 = Piston đường kính trên 200
9. Kiểu cổng dầu
B = Cổng dầu ISO 228/17)
M = Cổng dầu ISO ren hệ mét7)
D = Cổng dầu mặt bích ISO 6162/210)
H = Cổng dầu ISO 6164/27)
10. Vị trí cổng dầu = 1,2,3,4

Chọn vị trí 1÷4
11. Vật liệu cần
C = Cần mạ Cr
3)
H = Cần mạ Cr và lăn ép
4)
N = Cần mạ Cr-Ni
15)
K = Cần phủ gốm kim loại Al/Ti
Z = Cầnphủ gốm kim loại Zr/Y15)
S = Cần bằng thép không gỉ AISI316
Ghi chú
1) Dùng cho piston từ 40 đến 200mm
2) Dùng cho piston từ 360 đến 500mm
3) Dùng cho cần piston từ 20 đến 110mm
4) Dùng cho cần piston từ 20 đến 140mm
5) Dùng cho piston từ 220 đến 500mm theo đặt hàng
6) Tiêu chuẩn cho kiểu M,T,K,S,C và piston 220 đến
500mm
7) Dùng cho piston từ 40 đến 320mm
8) Chỉ có kiểu MF3, MT4 và MS2

8

9

10 11 12 13 14

15

16

12. Đầu cần piston
7)
A = Ren cho khớp cầu tự lựa CGAS
G = Ren cho ắc cầu CGA, CGAK, CSA11)
7)
S = Lắp sẵn khớp cầu CGAS
L = Lắp sẵn khớp cầu CGA11)
12)
M = Lắp sẵn khớp cầu CGAK
1)
N = Lắp sẵn khớp cầu CSA
H = Hàn sẵn khớp cầu SCA
13. Giảm chấn cuối hành trình
U = Không kèm
D = 2 phía đầu và đuôi, không chỉnh1)
2)
K = Phía đầu, không điều chỉnh được
S = Phía đuôi, không điều chỉnh được2)
E = 2 phía đầu và đuôi, điều chỉnh được7)
14. Gioăng d...
RE/V 17 332/07.03
Hydraulic Cylinder
Xilanh thy lc
ISO6022
DIN24333
Áp sut làm vic 25 MPa
Nominal pressure 25 MPa
Đặc đim Features
Tiêu chun ISO 6 kiu lp ráp
Đường kính piston t 40 đến 500mm
Đường kính cn t 20 đến 360mm
Hành trình ti 7500mm
Gim chn điu chnh được cui hành trình
Kiu theo đơn đặt hàng
Cm biến hành trình
ISO standard 6 mounting types
Piston diameter from 40 to 500mm
Piston rod from 20 to 360mm
Stroke lengths up to 7500mm
Self-adjusting end position cushioning
Customized types
Stroke sensors
Kiến trúc xilanh tiêu chun ISO 6022/2
Hydraulics & Automation
Xilanh thy lc đin hình Typical hydraulic cylinder
lắp ráp xylanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lắp ráp xylanh - Người đăng: Báo Đêm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
lắp ráp xylanh 9 10 770