Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình C# Dịch từ cuốn sách Beginning C Sharp Game Programming

Được đăng lên bởi Nguyễn Bá Thọ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu lạc bộ Khoa học - THPT Chuyên Lê Hồng Phong TPHCM

LHPSC

Lập trình C#
Dịch từ cuốn sách Beginning C Sharp Game Programming

Phần 1: Lịch sử của C#
Lịch sử tóm tắt của máy vi tính
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất thần bí xa xôi, một số người tưng tửng đề nghị phát minh ra toán
học. Đương nhiên, ở thời kỳ đó, không có thứ gọi là máy tính hay máy vi tính, vì vậy con người phải
tính toán bằng tay, trên giấy. Bên cạnh việc phải sử dụng bộ não (một điều khủng khiếp!), tay bạn có
thể bị co cứng sau vài trăm phép tính. Điều đó chẳng có gì thú vị!
Để giải quyết vấn đề đó, một số người nảy ra một ý tưởng thiên tài đó là tạo ra một cái máy để làm
toán thay bạn, thay thế việc viết và suy nghĩ một cách chán ngắt. Con người tạo ra máy vi tính, và
thấy nó rất là tốt. Và bây giờ, chúng ta không cần phải chờ như một số người tội nghiệp để thực hiện
vài trăm phép tính trên giấy; thay vào đó, chúng ta có một cái máy có thể thực hiện nó trong một
khoảng thời gian rất ngắn, và với các kết quả vô cùng chính xác.

Ngôn ngữ máy (Machine language) và hợp ngữ (Assembly
language)
Trong những thời kỳ trước đây, máy vi tính rất là đơn giản. Các máy vi tính sớm nhất chỉ hỗ trợ tám
lệnh khác nhau, và chỉ có thể thực thi vài chục lệnh. Cơ bản, một lập trình viên tạo ra một danh sách
số, đưa nó vào máy vi tính, và chạy nó; các số biểu thị các lệnh. Ví dụ đơn giản, số 0 có thể biểu thị
một lệnh cộng, và số 1 biểu thị cho lệnh nhân. Chương trình được viết theo kiểu đó được gọi là viết
theo ngôn ngữ máy.
Với các máy đơn giản như những máy vi tính đầu tiên, một người khá dễ dàng khi nhớ số nào biểu thị
cho lệnh nào – và dù sao đi nữa thì cũng chỉ có tám lệnh. Tuy nhiên, máy vi tính trở nên phức tạp hơn.
Người ta bắt đầu thêm nhiều và nhiều lệnh hơn nữa, và chúng ta sớm có vài chục lệnh, thậm chí lên
tới một trăm. Rất ít người có thể nhớ hết được nhiều lệnh như vậy, và tra cứu chúng bằng tay là một
công việc vô cùng tẻ nhạt. Vậy là hợp ngữ ra đời. Một hơp ngữ là một ngôn ngữ cần thiết để thông
dịch trực tiếp các lệnh dựa trên các từ sang ngôn ngữ máy. Ví dụ, một máy vi tính được đề cập ở trên,
có mã máy để nhân 6 lần 7 như sau:
1 6 7
với 1 biểu thị lệnh và hai số đằng sau biểu thị dữ liệu của nó. Đương nhiên, việc tra cứu hàng trăm
dòng lệnh của thể làm đau mắt bạn (và cả não nữa), vì vậy, hợp ngữ có thể là cái gì đó như thế này:
MUL 6, 7
Ah, bây giờ nó dễ chịu hơn với đôi mắt của chúng ta! Ít nhất bây giờ bạn có thể nói ngay tức thời là
bạn muốn nhân 6 với 7. Máy vi tính có chương trình...
Câu lạc bộ Khoa học - THPT Chuyên Hồng Phong TPHCM LHPSC
Lập trình C# - Phần 1: Lịch sử của C# Trang 1
Lập tnh C#
Dịch từ cuốn sách Beginning C Sharp Game Programming
Phần 1: Lịch sử của C#
Lịch sử tóm tắt củay vi tính
Ngày xửa ngày xưa,một vùng đất thần bí xa xôi, một số người tưng tửng đnghị phát minh ra toán
học. Đương nhiên, thời kỳ đó, không có thứ gọi máy tính hay máy vi tính, vậy con người phải
tính toán bằng tay, trên giấy. Bên cạnh việc phải sử dụng bnão (một điều khủng khiếp!), tay bạn có
thể bị co cứng sau vài trăm phép tính. Điều đó chẳng có gì thú vị!
Để giải quyết vấn đề đó, một sngười nảy ra một ý tưởng thiên tài đó tạo ra một cái máy đlàm
toán thay bạn, thay thế việc viết suy nghĩ một cách chán ngắt. Con người tạo ra máy vi tính,
thấy rất tốt. Và bây giờ, chúng ta không cần phải chờ nmột số người tội nghip đthực hiện
vài trăm phép tính trên giấy; thay vào đó, chúng ta một cái máy th thực hiện trong một
khoảng thời gian rất ngắn, và với các kết quả vô cùng chínhc.
Ngôn ngữ y (Machine language) hợp ngữ (Assembly
language)
Trong những thời kỳ trước đây, máy vi tính rất là đơn giản. Các máy vi tính sớm nhất chỉ hỗ trợ m
lệnh khác nhau, chỉ có thể thực thi vài chục lệnh. Cơ bản, một lập trình viên tạo ra một danh ch
số, đưa vào máy vi tính, chạy nó; các số biểu thị các lệnh. dụ đơn giản, số 0 thể biểu thị
một lệnh cộng, số 1 biểu thị cho lệnh nhân. Chương trình được viết theo kiểu đó được gọi viết
theo ngôn ngữ máy.
Với các máy đơn gin như những máy vi tính đầu tiên, một người khá dễ dàng khi nhớ số nào biểu thị
cho lệnh nào – và dù sao đi nữa thì cũng chỉ có tám lệnh. Tuy nhiên, máy vi tính trở nên phức tạp n.
Người ta bắt đầu thêm nhiều nhiều lệnh hơn nữa, chúng ta sớm vài chục lệnh, thậm clên
tới một trăm. Rất ít người có thể nhhết được nhiều lệnh như vậy, tra cứu chúng bằng tay một
công việc cùng tẻ nhạt. Vậy hợp ngữ ra đời. Một hơp ngữ mt ngôn ngữ cần thiết đ thông
dịch trực tiếp các lệnh dựa trên các từ sang ngôn ngữ máy. dụ, một máy vi tính được đ cập ở trên,
mã máy đ nhân 6 lần 7 như sau:
1 6 7
với 1 biểu thị lệnh và hai sđằng sau biểu thị dliu của . Đương nhiên, việc tra cứu hàng trăm
dòng lệnh của thể m đau mắt bạn (và cả não nữa), vì vậy, hợp ngữ có thể là cái gì đó như thế này:
MUL 6, 7
Ah, bây gidễ chịu hơn với đôi mắt của chúng ta! Ít nhất y giờ bạn có thể nói ngay tức thời là
bạn muốn nhân 6 với 7. Máy vi tính có chương trình gọitrình dịch hợp ngữ, nó có thể dịch trực tiếp
từ hợp ngữ sang ngôn ngữ máy. Trình dịch hợp ng một chương trình rất đơn gin; về bản,
những gì chúng làm là tìm tên lệnh và thay thế chúng bằng nhng số biểu thị lệnh đó.
Lập trình C# Dịch từ cuốn sách Beginning C Sharp Game Programming - Trang 2
Lập trình C# Dịch từ cuốn sách Beginning C Sharp Game Programming - Người đăng: Nguyễn Bá Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lập trình C# Dịch từ cuốn sách Beginning C Sharp Game Programming 9 10 508