Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình CNC phay Fanuc O-M

Được đăng lên bởi nguyenthi-oanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 49872 lần   |   Lượt tải: 264 lần
Lập trình CNC phay Fanuc O-M
I./ Cấu trúc một chương trình NC
1. Cấu trúc chương trình NC
Một chương tình NC hoàn chỉnh có cấu trúc như dưới đây
% TP0147
N10 G54 X80 Y100...
...
N75 G01 Z-10 F0.3 S1800 T03 M08
…

Chương trình NC bắt đầu (tiều đề)

N435 M30
%

Hàm kết thúc một chương trình
Cuối chương trình

Vùng thân chương trình

- cấu trúc của một câu chương trình
N75
Địa chỉ
thứ tự
khối
lệnh NC

G01
Hàm nội
suy
G code

X…Y…Z
Giá trị toạ
độ

F0.6
tốc độ tiến
dao

S300
tốc độ
trục
chính

T05
dụng cụ
cắt

M08
Lệnh phụ
trợ

- Cấu trúc một chương trình:

Mỗi câu chương trình bao gồm các từ có chứa đựng các thông tin hình học và công nghệ
hoặc thông tin kỹ thuật của chương trình. Có thể viết các từ chương trình như thế nào và
viết bao nhiêu từ chương trình trong một câu chương trình phụ thuộc vào nơi sản suất hệ
điều khiển.
2. Hệ thống toạ độ
1/ Quy định các toạ độ trên máy phay:
- Trên máy phay, trục chính mang dao cắt quay tròn. Dụng cụ cắt thực hiện chuyển động
tịnh tiến theo 3 hướng hướng X Y và hướng Z

- Có ba kiểu tọa độ trên máy phay :
+ Tọa độ máy : Machine coordinate system: Gốc tọa độ máy được thiết lập khi
thực hiện thao tác về 0 của tất cả các trục của máy
+ Tọa độ phôi : Workpiece coordinate system: Tọa độ thiết lập bởi người lập trình
và được gắn liền với tọa độ gốc trên bản vẽ kích thước của chi tiết. Có thế thiết
lập tọa độ gốc bằng lệnh G92, hoặc lựa chọn G54 – G59

+ Tọa độ cục bộ : Local coordinate system
2/ Điểm không và các điểm chuẩn:
2.1/ Điểm không “0”:
- Các điểm 0 của máy M
Các điểm 0 của máy M là điểm gốc của các hệ thống toạ độ máy và do nơi chế tạo ra các
máy đó xác định theo kết cấu động của máy
- Điểm 0 của chi tiết :
Điểm 0 của chi tiết là gốc của hệ thống toạ độ gắn lên chi tiết. Vị trí W do người lập trình
tự lựa chọn và xác định. Song người lập trình tự cần phải xác định sao cho các kích thước
trên bản vẽ gia công trực tiếp là các giá trị toạ độ của hệ thống toạ độ.
- Điểm 0 của chương trình:
Là điểm mà mà dụng cụ sẽ ở đó trước khi gia công. Để hợp lý điểm 0 của chương trình

được chọn sao cho chi tiết gia công hoặc dụng cụ có thể được thay đổi một cách dễ dàng
2.2/ Các điểm chuẩn:
- Các điểm chuẩn của máy R:
- Điểm thay dao Ww:
- Điểm điều chỉnh dao E
- Điểm gá dao N
- Điểm chuẩn của gá dao T
3/ Các mã lệnh gia công G – code:
Các chức năng chuẩn bị được lập trình với mã G theo sau là 2 ký tự, luôn luôn khởi đầu
cho phần thân của các dòng lệnh và rất hữu dụng để định nghĩa hình dáng hình học và
điều kiện làm việc của máy....
Lập trình CNC phay Fanuc O-M
I./ Cấu trúc một chương trình NC
1. Cấu trúc chương trình NC
Một chương tình NC hoàn chỉnh có cấu trúc như dưới đây
% TP0147 Chương trình NC bắt đầu (tiều đề)
N10 G54 X80 Y100...
...
N75 G01 Z-10 F0.3 S1800 T03 M08
Vùng thân chương trình
N435 M30 Hàm kết thúc một chương trình
% Cuối chương trình
- cấu trúc của một câu chương trình
N75 G01 X…Y…Z F0.6 S300 T05 M08
Địa chỉ
thứ tự
khối
lệnh NC
Hàm nội
suy
G code
Giá trị toạ
độ
tốc độ tiến
dao
tốc độ
trục
chính
dụng cụ
cắt
Lệnh phụ
trợ
- Cấu trúc một chương trình:
Mỗi câu chương trình bao gồm các từ có chứa đựng các thông tin hình học và công nghệ
hoặc thông tin kỹ thuật của chương trình. Có thể viết các từ chương trình như thế nào và
viết bao nhiêu từ chương trình trong một câu chương trình phụ thuộc vào nơi sản suất hệ
điều khiển.
2. Hệ thống toạ độ
1/ Quy định các toạ độ trên máy phay:
- Tn máy phay, trục chính mang dao cắt quay tròn. Dụng cụ cắt thực hiện chuyển động
tịnh tiến theo 3 hướng hướng X Y và hướng Z
Lập trình CNC phay Fanuc O-M - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình CNC phay Fanuc O-M - Người đăng: nguyenthi-oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Lập trình CNC phay Fanuc O-M 9 10 620