Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH GIA CÔNG VỚI Pro/MFG WILDFIRE 4.0

Được đăng lên bởi hoang-cao-xuan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 18556 lần   |   Lượt tải: 337 lần
CHƯƠNG
LẬP TRÌNH GIA CÔNG VỚI Pro/MFG WILDFIRE 4.0

A.
Khái
niệm

Pro/engineer không những hỗ trợ việc thiết kế, lắp ghép mô phỏng
động các chi tiết máy. Proengineer còn hổ trợ lập trình mô phỏng quá
trình gia công xuất file G-Ccosd điều khiển máy công cụ CNC. Kiểm tra
sản phẩm trên máy tính trước khi thực hiện quá trình gia công thực trên
máy công cụ CNC
Để thực hiện điều này ta cần thực hiện các thủ tục như sau
1. Khởi động phần mền proengineer4.0 thiết lập chi tiết gia công
Đặt tên chi tiết là CHI_TIET_GIA_CONG.prt, công việc này thực hiện
trong module Part
2. Tạo Manufacturing Mode
a. Nhập chi tiết gia công
b. Thiết lập phôi gia công
c. Chọn máy thiết lập gốc toạ độ cho một nguyên công
d. Chọn bước công nghệ (NC Sequance)
e. Chọn dụng cụ cắt và chế độ cắt (Tools,Machining
Parameters)
f. Chọn mặt phẳng lùi dao an toàn
g. Mô phỏng đường chạy dao và kiểm tra việc gia công (NC
Check)
h. Xuất Post Process điều khiển máy công cụ CNC
B.
Tạo file gia công mới
Khởi động pro/E chọn New/ Manufacturing/ NC Assembly/ đặt
tên cho thư mục làm việc Name là: gia_cong_san_pham, hình:01

Hình:01
Pick chuột chọn OK thoát khỏ hộp thoại New ngay lập tức xuất hiện cửa
sổ New File Option chọn dơn vị là mmns_mfg_nc. Hình:02

Hình:02
Bạn chọn ok để thoát khỏi hộp thoại New File Option
1.
Giao diện chính của Modul/MFG
Hình:03

Hình:03
a.
Tiến hành nhập chi tiết gia công (chi tiết tạo ra trong môi trường
part kích thước 200*200*100 sử dụng công cụ Sweep cut tạo ra sản
phẩm như hình:04)

Hình:04
Chú ý tạo gốc toạ độ gia công CSO ở góc phải chi tiết, trục Z hướng lên
trên
Trên Menu Manager chọn Mfg Model/Assemble/Ref Model/ chọn thư
mục lay file cần gia công pick Ok, hình:05

Hình:05
Chi tiết xuất hiện như hình:07

Hình:07
Bạn chọn Default để định nghĩa vị trí chuẩn cho mẫu chọn
để kết
thúc lệnh bạn chọ Ok/Done/Return bạn đả thực hiện xong phần nhập chi
tiết gia công Hình:08

Hình:08
b.
Chọn máy thiết lập gốc toạ độ gia công
Từ Menu/MANUFACTURE chọn Mfg Setup cửa sổ Operation Setup
xuất hiện Hình:09

Hình:09
Pick chuật chọn biểu tượng
hộp thoại khai báo máy Machine
Tool Setup xuất hiện ở đây ta chọn máy là Mill (Máy phay) số trục là
3Axis/ Apply/ Ok

Tại ô
pick chọn mũi tên mầu đen tại dòng nhắc yêu
cấu bạn chọn gốc toạ độ chi tiết gia công bạn rê chuột lên gốc CSO trên
chi tiết gốc này phải được chọn
Chọn Done Return
c.
Tạo phôi cho quá trình gia công
Ở phiên bản Pro mới này việc tạo phôi của các bạn đựoc thực hiện theo
hai cách. Ở đây tôi sẽ trình bày cách nhanh nhất bạn pic...
CHƯƠNG
LẬP TRÌNH GIA CÔNG VỚI Pro/MFG WILDFIRE 4.0
A.
Khái
niệm
Pro/engineer không những hỗ trợ việc thiết kế, lắp ghép mô phỏng
động các chi tiết máy. Proengineer còn hổ trợ lập trình mô phỏng quá
trình gia công xuất file G-Ccosd điều khiển máy công cụ CNC. Kiểm tra
sản phẩm trên máy tính trước khi thực hiện quá trình gia công thực trên
máy công cụ CNC
Để thực hiện điều này ta cần thực hiện các thủ tục như sau
1. Khởi động phần mền proengineer4.0 thiết lập chi tiết gia công
Đặt tên chi tiết là CHI_TIET_GIA_CONG.prt, công việc này thực hiện
trong module Part
2. Tạo Manufacturing Mode
a. Nhập chi tiết gia công
b. Thiết lập phôi gia công
c. Chọn máy thiết lập gốc toạ độ cho một nguyên công
d. Chọn bước công nghệ (NC Sequance)
e. Chọn dụng cụ cắt và chế độ cắt (Tools,Machining
Parameters)
f. Chọn mặt phẳng lùi dao an toàn
g. Mô phỏng đường chạy dao và kiểm tra việc gia công (NC
Check)
h. Xuất Post Process điều khiển máy công cụ CNC
B. Tạo file gia công mới
Khởi động pro/E chọn New/ Manufacturing/ NC Assembly/ đặt
tên cho thư mục làm việc Name là: gia_cong_san_pham, hình:01
LẬP TRÌNH GIA CÔNG VỚI Pro/MFG WILDFIRE 4.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH GIA CÔNG VỚI Pro/MFG WILDFIRE 4.0 - Người đăng: hoang-cao-xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
LẬP TRÌNH GIA CÔNG VỚI Pro/MFG WILDFIRE 4.0 9 10 238