Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hệ thống nhúng sử dụng vi điều khiển MSP430

Được đăng lên bởi anhvu01011994-gmail-com
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 5111 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lập trình hệ thống nhúng
sử dụng vi điều khiển MSP430
(Embedded System I)
Ts. Lê Mạnh Hải
Khoa CNTT,
ĐH Công nghệ TP HCM
11/2013
1

Môû ñaàu

I Mục đích môn học:
• Cung cấp kiến thức về lập trình vi điều khiển TI MSP430.
II. Thời gian:
• 30 tiết lý thuyết (2 tín chỉ) + 30 tiết thực hành (1 tín chỉ)
III Giáo trình và tài liệu tham khảo
• MSP430 Microcontroller Basics. John H. Davies. Elsevier.
2008 (685 trang)
• Embedded Systems Design using the TI MSP430 Series.
Chris Nagy. Elsevier. 2003 (296trang)
• Introduction to Embedded Systems - A Cyber-Physical
Systems Approach, E. A. Lee and S. A. Seshia.
 2011
2

3

IV. Đánh giá:
• Thi kết thúc môn: Bài tự luận với 3 câu hỏi.
V. Giáo viên:
• Ts. Lê Mạnh Hải. Tel: 0985399000.
• Không gọi điện thoại để hỏi hay xin điểm,
email: hailemanh@yahoo.com,
lm.hai@hutech.edu.vn
• Website: giangvien.hutech.edu.vn
• GV thực hành: Nguyễn Ngọc Đức.
0978629557
4

Nội dung chi tiết
Chương 1: Các hệ thống nhúng và vi điều khiển
MSP430
Chương 2: Phát triển ứng dụng nhúng.
Chương 3: Các hàm và ngắt
Chương 4: Nhập/xuất
Chương 5: Bộ định thời
Chương 6: ADC
Chương 7: Kết nối

5

Chương 1: Các hệ thống nhúng và
vi điều khiển MSP430
Sau khi học bài này, sinh viên sẽ nắm được
1. Hệ thống nhúng là gì?
2. Các hướng phát triển hệ thống nhúng
3. Cấu trúc điển hình một vi điều khiển
4. Cấu trúc vi điều khiển MSP430G2553

6

Hệ thống nhúng là gì?
•

•

Theo vi.wikipedia.org: Hệ thống nhúng (Embedded
system) là một thuật ngữ để chỉ một hệ thống có khả
năng tự trị (máy tính) được nhúng vào trong một
môi trường hay một hệ thống mẹ.
Đó là các hệ thống tích hợp cả phần cứng và phần
mềm phục vụ các bài toán chuyên dụng trong nhiều
lĩnh vực công nghiệp, tự động hoá điều khiển, quan
trắc và truyền tin. Đặc điểm của các hệ thống nhúng
là hoạt động ổn định và có tính năng tự động hoá
cao.
7

Hệ thống nhúng là gì?
•
•
•

Máy giặt
Xe hơi đời mới có trên 100 bộ xử lý
Khoảng 99% chíp tính toán được ứng dụng trong
các hệ thống nhúng

8

9

• Điện thoại di động thông minh (smartphone)
• TV
…

10

Bo Launchpad MSP430

MSP430G2543
MSP430G2553

IAR Kickstart or
Code Composer
Studio Ver 5 (CCS)

MSP-EXP430G2 LaunchPad Experimenter Board
11

Các hướng phát triển hệ thống nhúng
•
•

Một hệ thống điều khiển tương tự (trước năm
1970)
Hệ thống máy tính số: Vi xử lý và vi điều khiển
(1970 – nay)

12

• Mạch số tích hợp thấp: transitor, IC 555
• Mạch số tích hợp trung bình : CMOS 4000
• Mạch số tích hợp cao: Vi điều khiển

13

Các hướng ứ...
1
Lp trình h thng nhúng
s dng vi điu khin MSP430
(Embedded System I)
Ts. Lê Mnh Hi
Khoa CNTT,
ĐH Công ngh TP HCM
11/2013
Lập trình hệ thống nhúng sử dụng vi điều khiển MSP430 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình hệ thống nhúng sử dụng vi điều khiển MSP430 - Người đăng: anhvu01011994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Lập trình hệ thống nhúng sử dụng vi điều khiển MSP430 9 10 9