Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hợp ngữ

Được đăng lên bởi ngoviexo
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH VỚI HỢP NGỮ
Gv: Lê Minh Triết

Phần 1:

Quy trình tạo và chạy chương trình



Bộ hợp dịch ASM có hai trình cơ bản là





TASM.EXE (trình hợp dịch)
TLINK.EXE (trình liên kết)

Ngoài ra ta còn cần một chương trình
dùng để soạn thảo để tạo chương trình
nguồn.

! Ta có thể dùng bộ chương trình BorlandC
để soạn thảo chương trình nguồn.

Biên soạn: Lê Minh Triết

Các bước tiến hành lập trình
Soạn thảo chương trình nguồn
Dùng trình hợp dịch TASM.EXE
Dùng trình liên kết TLINK.EXE
Thực thi chương trình
Kết quả
Biên soạn: Lê Minh Triết

Các bước cài đặt và tạo đường
dẫn File biên dịch
1.

2.

Chạy file Install.exe trong thư mục
BorlandC (BC)
Nhấn nút Enter để bắt đầu cài đặt

Biên soạn: Lê Minh Triết

Các bước cài đặt và tạo đường
dẫn File biên dịch
3. Chọn lại ổ đĩa chứa các tập tin cài đặt

Biên soạn: Lê Minh Triết

Các bước cài đặt và tạo đường
dẫn File biên dịch
Kiểm tra đường dẫn chứa các tập tin cài đặt

Biên soạn: Lê Minh Triết

Các bước cài đặt và tạo đường
dẫn File biên dịch
4. Sửa lại thư mục cài đặt (nhấn Enter)

Biên soạn: Lê Minh Triết

Các bước cài đặt và tạo đường
dẫn File biên dịch
E:\BorlandC sửa lại là C:\BC hay C:\BorlandC

Biên soạn: Lê Minh Triết

Các bước cài đặt và tạo đường
dẫn File biên dịch




Sau khi sửa xong, nhấn ESC để thoát khỏi
màn hình chỉnh sửa đường dẫn.
Chọn Start Installation để bắt đầu cài đặt.

Biên soạn: Lê Minh Triết

Các bước cài đặt và tạo đường
dẫn File biên dịch


Khi cài đặt có 1 vài file bị lỗi, ta nhấn nút
C để tiếp tục

Biên soạn: Lê Minh Triết

Các bước cài đặt và tạo đường
dẫn File biên dịch




Nhấn 1 nút bất kỳ để tiếp tục
– ESC để tắt màn hình.
Chú ý tạo đường dẫn (PATH)

Biên soạn: Lê Minh Triết

Tạo file đường dẫn Path


Tạo 01 file *.bat trong ổ đĩa C:\
(hay ổ đĩa đã cài đặt BorlandC)

Biên soạn: Lê Minh Triết

Các bước tiến hành lập trình
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Chạy cửa sổ Run
Gõ lệnh CMD
CD\
Chạy File P.bat
Chạy chương trình soạn thảo BC.EXE
Soạn nội dung chương trình nguồn
Lưu lại File với đuôi *.asm
Thoát khỏi BorlandC
Chạy chương trình hợp dịch TASM.EXE
Chạy trình liên kết TLINK.EXE
Thực thi chương trình.
Biên soạn: Lê Minh Triết

Ví dụ: Soạn chương trình Hello


Soạn tập tin Hello.asm

Khai báo dữ
liệu bắt đầu
bằng .Data

Khai báo
đoạn mã
chương trình
bắt đầu bằng
.Code
Biên soạn: Lê Minh Triết

Ví dụ: Dịch chương trình Hello


Gõ lệnh Tasm Hello.asm

Thông báo
số lỗi

Biên soạn: Lê Minh Triết

Ví dụ: Dịch chương trình Hello


Gõ lệnh Tasm Hello.asm

T...
LẬP TRÌNH VỚI HỢP NGỮ
Gv: Lê Minh TriếtGv: Lê Minh Triết
Lập trình hợp ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình hợp ngữ - Người đăng: ngoviexo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Lập trình hợp ngữ 9 10 510