Ktl-icon-tai-lieu

lập trình led

Được đăng lên bởi Loc Chuong Hoa
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1 - Lp trình cho led -nút bm
Đây là bài đầu tiên ca lot bài v AVR. Sau khi kết thúc bài đầu tiên bn d dàng
lp trinh input và output cho AVR.
Tóm tt : Lp trình điu khin led bt tt ,s dng cách định nghĩa PIN và
PORT ,cách dùng thư vin delay.h ca codevision.
Gii thiu:
Cu trúc chân ca AVR có th phân bit rõ chc năng (vào ra) trng thái (0 1) t
đó ta có 4 kiu vào ra cho mt chân ca avr.Khác vi 89 là ch có 2 trng thái duy
nht (0 1) . Đặc bit ngun t chân ca AVR đủ kho để điu khin Led trc tiếp
(mA) còn 89 ch là vài uA .
Để điu khin các chân này chúng ta có 2 thanh ghi
->PORTx :giá tr ti tng chân (0 – 1) có th truy cp ti tng bit PORTx.n
->DDRx : thanh ghi ch trng thái ca tng chân , vào hoc là ra .Giá tr 1 là ra và
0 là vào .
lập trình led - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình led - Người đăng: Loc Chuong Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
lập trình led 9 10 504