Ktl-icon-tai-lieu

lập trình VBA

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 347 trang   |   Lượt xem: 5959 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Biên dịch:
Hiệu đính:

Lê Quỳnh Mai (chủ biên)
Trương Thanh Hoàng
Hoàng Thuỳ Linh
Bùi Công Độ

Phát triển

AutoCAD bằng

ActiveX & VBA

Autodesk®

Biên dịch:
Hiệu đính:

Lê Quỳnh Mai (chủ biên)
Trương Thanh Hoàng
Hoàng Thuỳ Linh
Bùi Công Độ

Phát triển AutoCAD bằng

ActiveX & VBA

LỜI MỞ ĐẦU

Sự quen thuộc với AutoCAD của người làm công tác thiết kế là hiển nhiên bởi
khả năng hỗ trợ tạo bản vẽ kỹ thuật tuyệt vời cùng tính dễ dùng của nó. Tuy
vậy, với đòi hỏi ngày càng cao của công việc, AutoCAD đang dần phát triển,
từ một môi trường hỗ trợ tạo bản vẽ, đã biến thành một môi trường tích hợp,
mà ở đó người dùng có thể lấy AutoCAD làm nền để xây dựng cho mình
những công cụ làm việc có khả năng tùy biến cao, vượt ra khỏi giới hạn là
công cụ tạo bản vẽ thông thường. Nắm bắt được nhu cầu này, cùng với mục
tiêu đào tạo của bộ môn Tự động hóa thiết kế cầu đường, trường Đại học Giao
thông vận tải, chúng tôi đã nghiên cứu các công cụ phát triển AutoCAD và
thấy rằng VBA thực sự thích hợp. Thứ nhất, nó được tích hợp sẵn trong
AutoCAD và có thể khai thác mọi khả năng sẵn có trong AutoCAD. Thứ hai,
ngôn ngữ lập trình VB rất phổ biến bởi tính dễ sử dụng và nhiều tài liệu tham
khảo, điều này rất hữu ích cho người lập trình bằng VBA. Hơn nữa, tài liệu
bằng tiếng Việt về lĩnh vực này hiện nay rất hiếm và không đầy đủ. Chính vì
vậy, sau khi xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng các loại tài liệu tham khảo cho việc
phát triển AutoCAD bằng VBA, chúng tôi đã quyết định dịch cuốn sách này
sang tiếng Việt với mong muốn đóng góp cho người sử dụng AutoCAD ở Việt
Nam một tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu dụng.
Cuốn sách này, với nội dung chính là hướng dẫn phát triển AutoCAD bằng
VBA do chính hãng Autodesk xuất bản, đã thể hiện được đầy đủ nhất tất cả các
kiến thức, từ cơ bản đến nâng cao, trong lĩnh vực xây dựng các ứng dụng trên
AutoCAD. Hy vọng rằng, với sự am hiểu về AutoCAD, về lập trình hướng đối
tượng và sự cố gắng của bản thân, chúng tôi sẽ mang lại cho người đọc một tài
liệu tham khảo thiết thực.

MỤC LỤC

ỨNG DỤNG MẪU................................................................................. 9
1. Vẽ bãi đỗ xe.................................................................................................10
2. Chuyển từ toạ độ bản đồ sang toạ độ địa cầu.............................................11
3. Liên kết cơ sở dữ liệu ..................................................................................13
4. Tính toán cần trục tháp.............................................
Phát trin
Autodesk
®
bng
A
A
c
c
t
t
i
i
v
v
e
e
X
X
&
&
V
V
B
B
A
A
A
A
u
u
t
t
o
o
C
C
A
A
D
D
Biên dch: Lê Qunh Mai (ch biên)
Trương Thanh Hoàng
Hoàng Thu Linh
Hiu đính: Bùi Công Độ
lập trình VBA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình VBA - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
347 Vietnamese
lập trình VBA 9 10 585