Ktl-icon-tai-lieu

Laravel Framework

Được đăng lên bởi Nguyễn Đặng Hiếu
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu về:

LARAVEL
FRAMEWOR
K
Thành viên:
Lê Nguyễn Sơn Nguyên
Nguyễn Đặng Hiếu
Trần Minh Văn
Cao Trọng Linh

Tìm hiểu về LARAVEL FRAMEWORK

Mục lục

2 | Pag e

Tìm hiểu về LARAVEL FRAMEWORK

Laravel Framework: hướng dẫn cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên
Như các bạn biết Laravel là 1 PHP Framework được sử dụng nhiều nhất vào năm
2014.Laravel Framework đã tạo nên một hiện tượng khi chiếm được rất nhiều tình cảm
của các lập trình viên php.Ở bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn về Framewrok
này,sang bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và chạy chương trình đầu
tiên với Laravel Framework.
Đối với các bạn đã từng làm việc hoặc nghiên cứu 1 PHP Framework bất kỳ nào
đó thì sang Laravel các bạn sẽ dễ dàng tiếp cận hơn.Còn không thì ít nhất để học 1
Framework bất kỳ các bạn cũng cần nắm vững các kiến thức về:


Lập trình hướng đối tượng (OOP).



Xử lý Mảng đa chiều.



Mô hình MVC.

Riêng đối với Laravel thì các bạn cần nắm vững được các khái niệm về
Namespace và Composer.Đây là 2 khái niệm rất quan trọng khi các bạn sử dụng
Laravel hoặc các Framework mới hiện tại.

Cài đặt Laravel Framework
Điều kiện để cài đặt
Laravel được xây dựng dựa trên các xu hướng mới của PHP 5.3 lên các bạn cần
cài đặt phiên bản PHP 5.3.x nhé.
Bật SSL,các bạn vào php.ini tìm dòng extension=php_openssl.dll và bỏ dấu “;”
đằng trước đi nếu có.Mình đang sử dụng Xampp lên sau khi chỉnh sửa file php.ini thì
cần khởi động lại Apache
Download Laravel Framework
Đầu tiên các bạn phải vào trang Github này để download Laravel về. Các bạn
nhìn vào góc bên phải phía dưới và nhấn vào nút Download ZIP để download Laravel
về. Sau khi download về các bạn giải nén ra và đặt vào trong thư mục root.Với thư
mục của mình đặt tên là laravel_demo. Và cấu trúc thư mục sẽ như sau:

Figure 1. Cấu trúc thư mục laravel

Cài đặt Composter
Trong bài trước mình đã giới thiệu về Composer và các cài đặt cùng các lệnh hay
sử dụng.Và khi các bạn download Laravel Framework về thì các bạn chú ý thấy có file
composer.json nằm ở ngoài cùng phải không nào,đây chính là cấu hình được viết bằng
mã Json.
3 | Pag e

Tìm hiểu về LARAVEL FRAMEWORK
Các bạn cần truy cập vào  để thực hiện
download Composer về cài đặt,trong bài này mình sẽ thực hiện cài đặt thủ công bằng
cách kéo xuống cuối cùng trang tại phân và Manual Download download phiên bản
mới nhất.Sau khi download về chúng ta sẽ có file composer.phar và mình sẽ đặt nó
trong dự án ngang hàng với file composer.json
Tiếp theo các ...
Tìm hiểu về:
LARAVEL
FRAMEWOR
K
Thành viên
Lê Nguyễn Sơn Nguyên
Nguyễn Đặng Hiếu
Trần Minh Văn
Cao Trọng Linh
Laravel Framework - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Laravel Framework - Người đăng: Nguyễn Đặng Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Laravel Framework 9 10 920