Ktl-icon-tai-lieu

Lathe Series Training Manual Haas CNC Lathe Programming

Được đăng lên bởi minhhungcali
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 7299 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Haas Factory Outlet
A Division of Productivity Inc

Lathe Series
Training Manual
Haas CNC
Lathe Programming

Revised 051512

 

Haas Lathe Programming Training Manual
Table of Contents
HAAS LATHE PROGRAMMING TRAINING MANUAL TABLE OF CONTENTS ............................................................. 1
INTRODUCTION ..................................................................................................................................................... 5
THE COORDINATE SYSTEM .................................................................................................................................... 6
MACHINE HOME .................................................................................................................................................... 7
ABSOLUTE AND INCREMENTAL POSITIONING ....................................................................................................... 9
PROGRAMMING .................................................................................................................................................. 14
PROGRAM FORMAT ............................................................................................................................................... 15
DEFINITIONS WITHIN THE FORMAT............................................................................................................................. 16
ALPHABETICAL ADDRESS CODES .......................................................................................................................... 17
PREPARATORY FUNCTIONS (G CODES) ................................................................................................................ 22
MISCELLANEOUS FUNCTIONS (M CODES) ............................................................................................................ 24
MACHINE DEFAULTS .............................................................................................................................................. 25
LATHE PROGRAMMING ....................................................................................................................................... 26
MACHINING CYCLES FOR THE LATHE ................................................................................................................... 29
DRILLING, TAPPING AND BORING CANNED CYCLES.......................................................................................................... 29
MACHINE CYCL...
Haas Factory Outlet
A Division of Productivity Inc
Revised 051512
Lathe Series
Training Manual
Haas CNC
Lathe Programming
Lathe Series Training Manual Haas CNC Lathe Programming - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lathe Series Training Manual Haas CNC Lathe Programming - Người đăng: minhhungcali
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Lathe Series Training Manual Haas CNC Lathe Programming 9 10 177